Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Сорочинська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Сорочинська

Підручник містить систематизований виклад історії України для 11-го класу. Матеріал відповідає новій програмі Міністерства освіти і науки України.

Для вчителів історії, учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти.

Вступ

Розділ І. Україна в поноєнний період

§ 1. Адміністративно-територіальні зміни Української РСР. Вихід УРСР на міжнародну арену

§ 2. Повоєнна відбудова в Україні

§ 3. Радянізація західноукраїнських земель

§ 4. Культурне життя в Україні другої половини 1940-х — початку 1950-х років

Практичне заняття № 1. Депортації українців у 1944-1951 рр.: причини, етапи, наслідки

Узагальнення знань за розділом І «Україна в повоєнний період»

Розділ ІІ. Україна в умовах десталінізації

§ 5. Україна на початку 1950-х рр.

§ 6. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Реабілітація жертв сталінських репресій

§ 7. Зміни у соціально-економічному житті. Усунення М. Хрущова від влади

§ 8. Культура і духовне життя в Україні наприкінці 1950-х — у першій половині 1960-х років

§ 9. Народження дисидентського руху

Практичне заняття № 2. Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність (дослідження документів)

Узагальнення знань за розділом II «Україна в умовах десталінізації»

Розділ ІІІ. Україна в період системної кризи радянського ладу

§ 10. Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні

§ 11. Стан економіки України та визрівання економічної кризи

§ 12. Етносоціальні процеси та рівень життя населення

§ 13. Опозиційний рух

§ 14. Культура і духовне життя

Практичне заняття № 3. Повсякденне життя в місті та селі: переваги і проблеми (на прикладі України 1970-1980-х рр.)

Узагальнення знань за розділом III «Україна в період системної кризи радянського ладу»

Розділ ІV. Відновлення незалежності України

§ 15. Початок «перебудови» в СРСР. Чорнобильська катастрофа

§ 16. Спроби реформування економіки

§ 17. Зростання активності українського суспільства

§ 18. Розгортання національно-визвольного руху в Україні. Початок формування багатопартійної системи

§ 19. Суверенізація УРСР. Проголошення незалежності України

Практичне заняття № 4. «За живе...» Непоправні наслідки Чорнобильської трагедії

Узагальнення знань за розділом IV «Відновлення незалежності України»

Розділ V. Становлення України як незалежної держави

§ 20-21. Початок державотворчих процесів

§ 22. Україна в 1994-1999 рр. Конституційний процес в Україні. Конституція 1996 р.

§ 23. Політичні процеси в Україні в 1999-2005 рр. «Помаранчева революція»

§ 24. Економічний розвиток України у 1992-2005 рр.

§ 25. Етносоціальні процеси та рівень життя населення

§ 26. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки України у 1992-2005 рр.

Практичне заняття № 5. Державне будівництво в незалежній Україні: особливості, здобутки, проблеми

Практичне заняття № 6. Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики та відповіді

Узагальнення знань за розділом V «Становлення України як незалежної держави»

Розділ VІ. Творення нової України

§ 27. Суспільно-політичне та економічне життя України в 2005-2010 рр.

§ 28. Україна в 2010-2014 рр. Революція Гідності

§ 29. Україна в системі міжнародних відносин. Збройна агресія Російської Федерації проти України

§ 30. Культурне та релігійне життя

Практичне заняття № 7. Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в період гібридних війн

Узагальнення знань за розділом VI «Творення нової України»