Фізика. 7 клас. Сиротюк

Задачі та вправи № 37-66. Механічний рух

Розв’язуємо разом

1. Якщо велосипедист за перші 5 хв проїхав 1 км, а за наступні 10 хв - 2 км, то чи можна вважати такий рух рівномірним?

Відповідь: так, тому що велосипедист рухався з однаковою швидкістю - 0,2 км/хв.

2. Легковий автомобіль долає відстань 144 км за 2 год. Визначте швидкість руху автомобіля, вважаючи його рух рівномірним.

Щоб визначити швидкість у метрах за секунду, виразимо шлях у метрах, а час - у секундах: 144 км = 144 000 м; 2 год = 7200 с.

Тоді v — 144 000 м : 7200 с = 20 м/с.

Відповідь: швидкість руху автомобіля дорівнює 72 км/год, або 20 м/с.

Рівень А

37. Доповніть речення:

  • 1) Зміну положення тіла відносно інших тіл із часом називають ... рухом.
  • 2) Тіло, відносно якого розглядається рух, називають ... відліку.
  • 3) ... рухом називають такий рух, під час якого тіло за будь-які ... інтервали часу проходить однакові шляхи.

38. З наведених речень виберіть ті, які є прикладами механічного руху: ластівка ловить комах у повітрі; світиться електрична лампа; вітер підняв угору аркуш паперу; пожовтіло листя дерев; заснула дитина.

39. Пасажир сидить у вагоні, що рухається. Відносно яких тіл пасажир перебуває у спокої: а) вагона; б) Землі; в) коліс вагона; г) інших пасажирів, які сидять нерухомо у вагоні?

40. Човен пливе по річці. Чому в тумані, коли не видно берегів, не можна вказати напрям руху човна?

Мал. 63

Мал. 64

41. Рухається чи перебуває в стані спокою автомобіль, зображений на малюнку 63?

42. Для транспортування зерна у сховищах, вугілля і руди - у шахтах, товарів у супермаркетах використовують стрічкові транспортери. У якому стані перебуває вугілля відносно стрічки транспортера? Відносно котків транспортера? Яка траєкторія руху окремих шматків вугілля?

43. Яку траєкторію описує моторний човен, що рухається по поверхні моря (мал. 64)?

44. Які рухи можна вважати рівномірними, а які - нерівномірними: рух ескалатора метро; рух літака по смузі летовища; рух електропоїзда від станції і на перегоні; рух автомобіля по шосе; падіння крапель дощу?

45. Автомобіль за 1 год проходить 60 км, за 30 хв - 30 км, за 15 хв - 15 км. Як рухається автомобіль?

46. Земля рухається навколо Сонця зі швидкістю 108 000 км/год (мал. 65). Виразіть цю швидкість у метрах за секунду. Яку відстань пройде Земля за півроку?

47. На прямолінійній ділянці шляху товарний поїзд рухається зі швидкістю 72 км/год, а пасажирський - 20 м/с. Чи однаково рухаються поїзди?

48. Кальмар (мал. 66) рухається подібно до ракети, із силою виштовхуючи воду, яку він набирає через рот, і тому його переміщення в товщі води досить швидке. Яку швидкість розвиває кальмар, якщо за 10 с він пропливає 160 м?

Мал. 65

Мал. 66

Мал. 67

49. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль, якщо за 20 хв він проїхав по вулицях міста 12 км? Чому в цьому разі кажемо про середню швидкість автомобіля?

50. Яка ціна поділки шкали спідометра, зображеного на малюнку 67? Яку максимальну швидкість руху він може зафіксувати?

Рівень Б

51. У книжці «У зоряні світи» В. Бережного так описано вихід астронавта з космічного корабля для ремонту антени: «Диво дивне! Йому здалося, що ракета висить на одному місці, висить зовсім непорушно!.. Ну як же це так - ракета мчить зі швидкістю 12 кілометрів за секунду - тільки подумати! - а руху непомітно». Чому астронавт не помічав руху ракети? У якому стані відносно ракети перебував астронавт?

52. На столі у вагоні поїзда, що рухається, лежить книжка. У русі чи в спокої перебуває книжка відносно: а) стола; б) рейок; в) моста через річку? Як зміняться відповіді на запитання, якщо поїзд стоятиме на станції?

53. Яка траєкторія руху кульки, випущеної з руки? Яка траєкторія цієї кульки, кинутої вертикально вгору?

54. Які з наведених рухів прямолінійні, а які - криволінійні: рух маятника годинника; рух ящика по дошці, поставленій під кутом до горизонту; рух вантажу по стрічці транспортера; рух поршня автомобільного двигуна; рух Землі навколо Сонця; рух космічного корабля, що летить у напрямі до Марса?

55. Який вигляд має траєкторія руху кінця стрілки годинника?

56. Трубка завдовжки 100 см наповнена водою. У ній може вільно рухатися бульбашка повітря. Швидкість руху бульбашки залежить від кута нахилу трубки. В одному випадку бульбашка проходить 10 см за 1 с, 20 см - за 2 с, 40 см - за 4 с, 60 см - за 6 с; у другому - 8 см за 2 с, 20 см - за 5 с, 85 см - за 25 с. У якому випадку рух бульбашки є рівномірним?

Мал. 68

Мал. 69

57. Розгляньте малюнки 68 і 69 та дайте відповіді на запитання:

  • 1) Які види рухів ви спостерігаєте? Чим вони різняться?
  • 2) Які траєкторії описують на малюнку 68 небесні об’єкти?
  • 3) По якій траєкторії рухається велосипедист (мал. 69)? Чому він нахиляється під час руху?
  • 4) Відносно яких тіл небесні об’єкти і велосипедист рухаються, а відносно яких - знаходяться у стані спокою?
  • 5) Чому зображення велосипедиста чітке, а деталі велосипеда й іншого велосипедиста розмиті?

58. Автобус, рухаючись рівномірно, подолав 4,5 км за 5 хв, а легковий автомобіль - 300 м за 10 с. Який транспорт рухався швидше?

59. Визначте власну середню швидкість під час ходьби. Для цього пройдіть спокійним кроком 60 або 100 м і зафіксуйте час ходьби.

60. У 1985 р. на літаку «Вояджер» (мал. 70) уперше було здійснено політ навколо Землі без посадки і дозаправки пальним. Літак подолав відстань з крейсерською швидкістю 126 км/год. Протягом якого часу літак перебував у повітрі?

61. Перший космонавт Юрій Гагарін облетів Землю на космічному кораблі «Восток» (мал. 71) за 108 хв із середньою швидкістю 7,8 км/с. Який шлях подолав космічний корабель під час польоту?

Мал. 70

Мал. 71

62. Знаючи середню довжину власного кроку, визначте швидкість вашого руху. Для цього полічіть, скільки кроків зробите протягом 1 хв.

63. Під час руху автомобіля стрілка спідометра займає стале положення на позначці 45 його шкали. Як рухається автомобіль у цьому випадку? У яких одиницях вимірює спідометр швидкість руху автомобіля?

64. Радіосигнали поширюються зі швидкістю 300 000 км/с. Через який час спостерігач на Землі прийме радіосигнал, який він послав на Місяць і який відбився від нього, якщо відстань до Місяця дорівнює 384 400 км?

65. Зі Львова у напрямі Києва виїхав вантажний автомобіль зі швидкістю 90 км/год, а легковий - 120 км/год. Побудуйте графіки залежності пройденого ними шляху від часу і швидкості руху від часу, якщо авто рухалися протягом 5 год.

66. За графіком руху тіла (мал. 72) визначте: 1) час руху тіла; 2) шлях, який пройшло тіло; 3) швидкість руху тіла на кожній з ділянок.

Мал. 72

Побудуйте графік залежності швидкості руху тіла від часу руху.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.