Фізика. 7 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. 7 клас. Сиротюк

Матеріал підручника відповідає новій програмі з фізики. Пояснення навчального матеріалу супроводжується прикладами спостережень, дослідів та практичних завдань, а завершується запитаннями для самоперевірки. У підручнику є 12 лабораторних робіт, фізичні задачі різних рівнів складності, творчого характеру та практичного спрямування, тестові завдання. Рубрики «Для допитливих» та «Це цікаво знати» сприяють підвищенню інтересу учнів до предмета. Словник фізичних термінів допоможе зорієнтуватися у формулюванні фізичних явищ та величин.

Вступ

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

§ 1. Що вивчає фізика

§ 2. Етапи пізнавальної діяльності. Спостереження. Досліди. Науковий експеримент

§ 3. Фізичні явища, процеси і тіла

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

§ 5. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

§ 6. Розвиток вчення про будову речовини

§ 7. Будова речовини

§ 8. Молекули

§ 9. Атоми. Йони

§ 10. Рух і взаємодія молекул

§ 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини

§ 12. Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики

§ 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві

Задачі та вправи № 1-36. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

Перевірте свої знання. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

Розділ 2. Механічний рух

§ 14. Механічний рух. Відносність руху

§ 15. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка

§ 16. Траєкторія. Шлях. Переміщення

§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

§ 18. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

§ 19. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Задачі та вправи № 37-66. Механічний рух

§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Лабораторна робота № 4*. Визначення періоду обертання та швидкості руху тіла по колу

§ 21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Задачі та вправи № 67-81. Механічний рух

Перевірте свої знання. Механічний рух

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

§ 22. Взаємодія тіл. Явище інерції

§ 23. Інертність тіла. Маса тіла

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

§ 24. Густина речовини

Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл і рідин

Задачі та вправи № 82-115. Взаємодія тіл. Сила

§ 25. Сила

§ 26. Сила тяжіння

§ 27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість

§ 28. Динамометри. Вимірювання сил

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Задачі та вправи № 116-147. Взаємодія тіл. Сила

§ 29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

§ 30. Додавання сил. Рівнодійна сил

Задачі та вправи № 148-180. Взаємодія тіл. Сила

§ 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Задачі та вправи № 181-202. Взаємодія тіл. Сила

§ 32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

§ 33. Гідравлічні машини

Задачі та вправи № 203-223. Взаємодія тіл. Сила

§ 34. Сполучені посудини

§ 35. Атмосферний тиск. Барометри

§ 36. Манометри

§ 37. Рідинні насоси

Задачі та вправи № 224-251. Взаємодія тіл. Сила

§ 38. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

§ 39. Умови плавання тіл

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Задачі та вправи № 252-287. Взаємодія тіл. Сила

Перевірте свої знання. Взаємодія тіл. Сила

Розділ 4. Механічна робота та енергія

§ 40. Механічна робота

§ 41. Потужність

Задачі та вправи № 288-320. Механічна робота та енергія

§ 42. Механічна енергія та її види

§ 43. Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах та його застосування

Задачі та вправи № 321-362. Механічна робота та енергія

§ 44. Машини та механізми

§ 45. Прості механізми

§ 46. Момент сили. Умови рівноваги важеля

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

§ 47. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму (похилої площини)

Задачі та вправи № 363-410. Механічна робота та енергія

Перевірте свої знання. Механічна робота та енергія

Фізичні задачі навколо нас

Словник фізичних термінів

Відповіді до задач і вправ

Як організувати своє навчання

ГДЗ до підручника можна знайти тут.