Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Попель

Відповіді до задач і вправ

1 розділ

18. б) ...ns2np3.

25. Таких молекул — 3.

27. Ступінь окиснення Карбону в етені — 2.

30. Зважте на тип частинок, наявних у сполуках цих елементів.

34. Ні.

2 розділ

42. Таких речовин — 4.

45. а) літій оксиду; б) кальцій оксиду.

46. Зважте на залежність міцності йонного зв'язку від радіусів йонів.

47. CH4, SO2, SiCl4.

52. [BF4]-. Донор — йон Флуору, акцептор — атом Бору.

53. Таких речовин — 3.

54. Зверніть увагу на будову оксидів.

56. Таких речовин — 3.

65. Шість йонів Cl-; шість йонів Na+.

3 розділ

71. Зважте на умови, за яких реакції обміну є можливими.

74. Dпов.(суміші) = 0,497.

78. а) При підвищенні температури або зниженні тиску рівновага зміститься в бік зворотної реакції.

79. Потрібно підвищити температуру. Зміна тиску вплине на рівновагу.

80. Рівновага зміститься в бік зворотної реакції.

81. η(Br2) = 87,5 %.

82. η(Η2) = 95 % .

83. η(естеру) = 62,5 %.

84. m(CuO) = 17,0 г.

85. m(Fe(OH)3) = 9,3 г. Варіант перетворення: Fe2O3 → FeCl3 → Fe(OH)3.

86. m(кислоти) = 1,67 кг.

87. η(О3) = 11,5 %.

88. η(NH3) = 30 % .

90. Таких солей — 3.

91. а.

92. Відсутність виділення газу.

93. а) AlOH2+, H+.

97. Скористайтеся рядом активності металів.

98. Відбуватиметься реакція одного з металів із сіллю. Гальванічний елемент не працюватиме.

99. Візьміть до уваги хімічні властивості кальцію.

100. m(Zn) = 17,4 г.

101. m(MnO2) = 0,696 г.

4 розділ

105. m(O) : m(Si) = 1,69 : 1.

106. Арсен. As2S3, As2S5.

111. Зверніть увагу на будову речовин.

113. φ(Ο3) = 4,9 %.

117. Порівняйте будову адсорбентів.

118. φ(Η2) = 93,3 %.

119. w(I2) = 21,3 %.

120. F2. Ксенон; він реагує лише з фтором (як відновник).

126. I2+ 10HNO3 (конц.) = 2HIO3+ 10NO2↑ + 4H2O.

127. б) S + 2H2SO4(конц.) = 3SO2↑ + 2H2O.

128. Зважте на валентність елементів.

131. Зверніть увагу на особливості хімічного зв'язку в молекулах речовин.

132. Порівняйте будову сполук.

134. Серед цих сполук — гідроген пероксид, сірководень.

136. w(H2S) = 0,3 % .

137. HCl.

139. α(HCl) = 7/8.

142. a) H2S + 2OH- = S2- + 2H2O;

б) 3NH3 + Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3NH+4.

143. m(р-ну) = 73 г.

145. V(р-ну) = 177 мл.

152. М(СО, СО2) = 32 г/моль.

153. m(CH4) = 2,4 г; m(CO) = 1,4 г.

154. Один із оксидів — SO3.

158. Можливі 3 реакції. б) 3Zn + 4H2SO4 (конц.) = 3ZnSO4 + S + 4H2O (один із варіантів).

164. m(H2O) = 234 г.

165. η(NaNO3) = 95,3 %.

166. Так.

167. m(MgO) = 16 г.

168. m(осаду) = 7,2 г.

169. Весь.

170. V(O2) = 1 л; V(NO2, залишок) = 2 л.

171. w(CaO) = 89,6 %.

172. w(NH3) = 16,2 %.

173. η(LiF) = 80 % .

180. На 10 атомів Sn припадає 176 атомів Cu.

181. w(SiO2) = 15,6 %;

w(Al2O3) = 84,4 %.

185. г) 2Al(OH)3 + Ba(OH)2 = Ba[Al(OH)4]2.

186. 8Al + 30HNO3 (дуже розб.) = 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O.

189. Подайте формулу речовини як сполуки двох оксидів.

w(Al2O3) = 0,85.

190. m(Al) = 5,4 г.

191. V(H2O) = 52,5 мл.

192. w(Mg) = 69 % .

193. Спочатку визначте ступені окиснення Феруму в мінералах.

199. Fe3+ + H2O ⇄ FeOH2+ + H+.

200. FeCl3 + H2S → FeCl2 + S↓ + HCl.

201. Fe2O3.

202. m(Fe(NO3)3) = 24,2 г.

203. n = 4.

204. V(H2) = 448 мл.

205. m(Cu) = 16 г.

207. Таких газів — 3.

211. V(води) = 429 мл.

212. m(Ca(NO3)2) = 8,2 г.

213. w(CaCO3) = 5 %.

219. б) другий реагент — луг (нестача).

221. m(Ba(H2PO4)2) = 33,1 г.

222. V(газів) = 2,8 л.

223. m(залишку HNO3) = 2,1 г.

224. w(KNO3) = 0,41;

w(KNO2) = 0,59.

225. η(Cu3(PO4)2) = 98,2 % .

230. Ні; із води видаляються лише йони Mg2+, а частина йонів Ca2+ залишається: MgSO4 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2↓ + CaSO4 (малорозчинна сіль).

231. Гідрогенкарбонат-іони наявні в надлишку щодо катіонів Ca2+ і Mg2+; m(осаду) = 167 мг.

234. Потрібно змішати силіцій(IV) оксид із гідроксидом Натрію або Калію і нагріти, а потім до розчину продукту реакції додати кислоту.

238. 5PbO · 9SiO2.

239. Правильних відповідей — 3.

243. а) зміниться;

в) зміниться.

244. Масова частка Нітрогену більша в сечовині в 1,33 раза.

245. m((NH4)2SO4) = 1,65 т.

246. m(прецип.) = 1,365 т.

249. Ні; йони Магнію також осаджуватимуться.

250. Використайте властивості вуглекислого газу.

251. В експерименті взято надлишок кислоти або утворилася розчинна основна сіль Феруму. Учень має додати більше лугу.

254. г) один із варіантів — використання універсального індикатора.

255. Зверніть увагу на здатність сполук Силіцію розчинятися у воді.

258. Атомів Гідрогену більше в 6,67 раза.

259. На 10 йонів Na+ припадає приблизно 16 йонів K+.

263. Оксиди реагують у восьми їхніх парах.

264. Реакція відбувається між твердою сіллю і концентрованою кислотою.

265. Зважте на умови, за яких реакція обміну між електролітами є можливою.

266. Зважте на умови, за яких реакція обміну між електролітами є можливою.

267. в) NaH2PO4 (надл.) + NaOH = Na2HPO4 + H2O.

268. η(NH3) = 90 % .

269. w(K3PO4) = 75,4 % ;

w(K2CO3) = 24,6 % .

271. Луг.

272. Нагріти суміш твердої солі з концентрованою сульфатною кислотою.

5 розділ

279. MgB2.

280. m(Ca(H2PO4)2 · H2O) = 126 кг.

282. m((NH4)2SO4) = 297 кг;

m(CaCO3) = 225 кг.

287. m(96 %-ї H2SO4) = 4,08 т.