Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Попель

Підручник підготовлено за навчальною програмою з хімії для 11 класу закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). У ньому узагальнено зміст періодичного закону, будову атомів і йонів, типи хімічного зв'язку та хімічних реакцій, розглянуто склад, будову, властивості та застосування найважливіших простих речовин і неорганічних сполук. Містить практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, а також словник хімічних термінів, предметний покажчик, список літератури для учнів та інтернет-сайтів із цікавим матеріалом з хімії.

Розділ 1. Періодичний закон. Електронна будова атома

§ 1. Атоми. Хімічні елементи. Періодичний закон

§ 2. Електронна будова атомів

§ 3. Валентність і ступені окиснення елементів

§ 4. Періодичність змін характеру хімічних елементів, властивостей простих і складних речовин

Розділ 2. Хімічний зв’язок. Будова речовини

§ 5. Йонний зв’язок. Йонні речовини

§ 6. Ковалентний зв’язок. Речовини молекулярної та атомної будови

§ 7. Водневий зв’язок. Металічний зв’язок

§ 8. Кристалічні та аморфні речовини

Розділ 3. Хімічні реакції

§ 9. Необоротні та оборотні хімічні реакції

§ 10. Хімічна рівновага

Для допитливих. Нобелівський лауреат родом з України

§ 11. Відносний вихід продукту реакції

§ 12. Гідроліз солей

Для допитливих. Про винятки із правила

§ 13. Гальванічний елемент — хімічне джерело електричного струму

Для допитливих. Білки-каталізатори — один із пріоритетів сучасної хімічної науки

Розділ 4. Неорганічні речовини та їхні властивості

§ 14. Неметалічні елементи

§ 15. Неметали

§ 16. Фізичні властивості неметалів. Адсорбція

§ 17. Хімічні властивості та застосування неметалів

§ 18. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном

§ 19. Хімічні властивості та застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду й амоніаку

§ 20. Оксиди неметалічних елементів

§ 21. Кислоти

§ 22. Розрахунки за хімічними рівняннями в разі надлишку реагенту

§ 23. Металічні елементи. Метали

Для допитливих. Кристалічні ґратки металів

§ 24. Алюміній. Сполуки Алюмінію

§ 25. Ферум. Залізо. Сполуки Феруму

Для допитливих. Виведення плями від іржі на тканині

§ 26. Основи. Гідроксиди Натрію і Кальцію

§ 27. Солі

§ 28. Жорсткість води

§ 29. Силікати. Силікатні матеріали

§ 30. Мінеральні добрива. Кислотність ґрунтів

Для допитливих. Нітрати в харчових продуктах

§ 31. Якісні реакції на деякі йони

Практична робота № 1. Дослідження якісного складу солей

§ 32. Біологічне значення хімічних елементів

§ 33. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами

Практична робота № 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами

Розділ 5. Хімія і прогрес людства

§ 34. Хімія і розвиток цивілізації

§ 35. Хімія і довкілля

§ 36. Про «зелену» хімію

Післямова

Додатки

Відповіді до задач і вправ

Словник термінів