Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Попель

Додатки

І. Значення електронегативності s- і р-елементів 1—4 періодів

Періоди

Групи

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Н

2,1

He

2

Li

1,0

Be

1,5

В

2,0

С

2,5

N

3,0

О

3,5

F

4,0

Ne

3

Na

0,9

Mg

1,2

Al

1,5

Si

1,8

P

2,1

S

2,5

Cl

3,0

Ar

4

К

0,8

Са

1,0

Ga

1,6

Ge

1,8

As

2,0

Se

2,4

Br

2,8

Kr

II. Класифікація неорганічних сполук за складом і властивостями

Позначення:

Е — металічний або неметалічний елемент (в оксидах), неметалічний елемент (у кислотах);

М — металічний елемент;

К — катіон, утворений металічним елементом, або катіон амонію;

А — аніон кислотного залишку.

III. Хімічні властивості неорганічних сполук

IV. Способи добування неорганічних сполук

V. Якісні реакції на деякі йони в розчині

Колір катіонів у розчині:

Сu2+ — блакитний;

Fe2+ — зеленкуватий;

Fe3+ — бурий;

Ni2+ — світло-зелений.

VI. Традиційні назви деяких неорганічних речовин і сумішей, назви мінералів

Традиційна назва речовини (суміші), назва мінералу

Формула речовини або основного компонента суміші

Сl2 (водний р-н)

Хлорна вода

Вr2 (водний р-н)

Бромна вода

I2 (спиртовий р-н)

Йодна настоянка

CO

Чадний газ

СО2 (твердий)

Сухий лід

SO2

Сірчистий газ

Р2О5

Фосфорний ангідрид

SiO2

Кварц, кварцевий пісок

АІ2O3

Корунд

СаО

Негашене вапно

HCl

Хлороводень

HF (водний р-н)

Плавикова кислота

H2S

Сірководень

Традиційна назва речовини (суміші), назва мінералу

Формула речовини або основного компонента суміші

3 (водний р-н)

Нашатирний спирт, аміачна вода, амонійна основа

H2SO4

Сірчана кислота

NHO3

Азотна кислота

Н3ВO3

Борна кислота

Н3РО4

Фосфорна кислота

SO3 (р-н у чистій H2SO4)

Олеум

NaCl

Кухонна (кам’яна) сіль

Na2CO3

Кальцинована сода

NaHCO3

Питна (харчова) сода

Na2SiO3

Розчинне скло

KNO3

Калійна селітра

K2CO3

Поташ

KMnO4

Марганцівка