Підручник з Хімії. 10 клас. Попель - Нова програма

Додаток 2

Якісні реакції на деякі органічні сполуки

Назва або тип сполуки

Реагент, умови перебігу реакції

Зовнішній ефект

Алкен, алкін

Бромна вода

Знебарвлення бурого розчину

Водний розчин KMnO4

Знебарвлення фіалкового розчину й утворення бурого осаду МnO2

Спирт (одноатомний)

CuO, нагрівання

Зміна кольору твердої речовини на темно-червоний («мідний»), поява нового запаху

Гліцерол, глюкоза

Cu(OH)2, без нагрівання

Утворення синього розчину

Фенол

Бромна вода

Знебарвлення бурого розчину й утворення білого осаду

Водний розчин FeCl3

Розчин забарвлюється у фіалковий колір

Альдегід, метанова кислота, глюкоза

Амоніачний розчин Ag2O, нагрівання

Утворення «срібного дзеркала»

Альдегід, метанова кислота, глюкоза

Cu(OH)2, нагрівання

Зміна кольору осаду на червоний

Етанова кислота, ацетат

Водний розчин FeCl3

Поява темно-червоного забарвлення

Крохмаль

Спиртовий розчин I2

Поява темно-синього забарвлення

Анілін

Бромна вода

Знебарвлення бурого розчину й утворення білого осаду

Водний розчин хлорного вапна

Розчин забарвлюється у фіалковий колір

α-Амінокислота

Cu(OH)2

Утворення синього розчину

Білок

Cu(OH)2

Утворення фіалкового розчину

HNO3 (конц.)

Утворення нерозчинних речовин жовтого кольору