Підручник з Хімії. 10 клас. Попель - Нова програма

Додаток 1

Хімічні властивості і способи добування органічних сполук

Хімічні властивості1

1. Реакції заміщення

1 Алкани згоряють на повітрі з утворенням вуглекислого газу і води.

2. Термічний розклад

3. Реакції ізомеризації

Добування

У промисловості — з нафти і газу;

Хімічні властивості

1. Реакції приєднання

2. Реакції полімеризації

3. Реакції окиснення1

1 Алкени й алкіни згоряють на повітрі з утворенням вуглекислого газу і води.

Добування

Хімічні властивості1

1. Реакції заміщення

1 Арени згоряють на повітрі з утворенням вуглекислого газу і води.

2. Реакції приєднання

Добування

У промисловості — з нафти та інших природних джерел;

Хімічні властивості

1. Реакції з активними металами

2. Реакції з лугами

3. Реакції з галогенами

4. Реакції з галогеноводнями

5. Реакції з кислотами

6. Реакції дегідратації

7. Реакції окиснення1

1 Спирти згоряють на повітрі з утворенням вуглекислого газу і води.

8. Реакції з деякими гідроксидами, солями

Багатоатомні спирти, молекули яких містять дві сусідні групи ОН, взаємодіють з купрум(ІІ) гідроксидом з утворенням розчинних сполук синього кольору.

Фенол взаємодіє з ферум(ІІІ) хлоридом з утворенням розчинної сполуки фіалкового кольору.

Добування

У промисловості — з кам'яновугільної смоли; із продуктів переробки нафти — бензену і пропену.

Хімічні властивості1

1 Альдегіди і пари кислот згоряють на повітрі з утворенням вуглекислого газу і води.

Добування

Хімічні властивості1

Реакції гідролізу

1 Естери і жири згоряють на повітрі з утворенням вуглекислого газу і води.

Добування

Хімічні властивості

1. Реакції гідролізу

2. Реакції окиснення

3. Реакції відновлення

4. Реакції бродіння

5. Реакції з деякими гідроксидами

Глюкоза взаємодіє з купрум(ІІ) гідроксидом з утворенням розчинної сполуки синього кольору.

Сахароза взаємодіє з купрум(ІІ) гідроксидом (продукт реакції — розчинна сполука синього кольору), кальцій гідроксидом.

Добування

У промисловості — гідроліз природних сполук — крохмалю, сахарози.

У промисловості — вилучають із рослин — цукрового буряку, цукрової тростини.

Хімічні властивості1

Реакції гідролізу

1 Целюлоза згоряє на повітрі з утворенням вуглекислого газу і води.

Добування

У промисловості — з картоплі, кукурудзи.

У промисловості — з деревини, соломи.

Хімічні властивості

1. Реакції з водою

У водних розчинах α-амінокислот — майже нейтральне середовище.

2. Реакції з кислотами

3. Реакції з основами

4. Реакції окиснення

Анілін легко окиснюється на повітрі1.

1 Аміни згоряють на повітрі з утворенням вуглекислого газу, азоту і води.

6. Реакції поліконденсації

Добування

У промисловості та лабораторії — гідроліз білків, мікробіологічний синтез, синтетичні методи.