Підручник з Хімії. 10 клас. Попель - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Хімії. 10 клас. Попель - Нова програма

Підручник підготовлено за навчальною програмою з хімії для 10 класу закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). У ньому розглянуто класифікацію, склад, будову, властивості та застосування найважливіших органічних сполук. Містить практичну роботу, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, а також словник хімічних термінів, предметний покажчик, список літератури для учнів та інтернет-сайтів із цікавим матеріалом з хімії.

1 розділ. Теорія будови органічних сполук

§ 1. Органічні сполуки

§ 2. Теорія будови органічних сполук

§ 3. Хімічний зв’язок в органічних сполуках

§ 4. Розв’язування задач на виведення хімічної формули речовини (І)

2 розділ. Вуглеводні

§ 5. Алкани

§ 6. Властивості алканів

§ 7. Розв’язування задач на виведення хімічної формули речовини (ІІ)

§ 8. Алкени

§ 9. Властивості алкенів

§ 10. Алкіни

§ 11. Бензен. Арени

§ 12. Добування і застосування вуглеводнів

3 розділ. Оксигеновмісні органічні сполуки

§ 13. Спирти

§ 14. Насичені одноатомні спирти

§ 15. Багатоатомні спирти. Гліцерол

§ 16. Фенол

§ 17. Альдегіди

§ 18. Карбонові кислоти

§ 19. Насичені одноосновні карбонові кислоти

§ 20. Розв’язування задач у разі наявності домішок у реагентах

§ 21. Естери

§ 22. Жири

§ 23. Вуглеводи. Глюкоза

§ 24. Дисахариди. Сахароза

§ 25. Полісахариди. Крохмаль, целюлоза

4 розділ. Нітрогеновмісні органічні сполуки

§ 26. Аміни

§ 27. Анілін

§ 28. Амінокислоти

§ 29. Білки

5 розділ. Синтетичні високомолекулярні органічні сполуки і матеріали на їх основі

§ 30. Синтетичні високомолекулярні сполуки

§ 31. Добування високомолекулярних сполук

§ 32. Пластмаси. Полімери — основа пластмас

§ 33. Каучуки. Гума

§ 34. Природні та хімічні волокна

6 розділ. Взаємоперетворення органічних речовин. Органічні сполуки в житті людини і суспільства

§ 35. Взаємозв’язки між органічними речовинами

§ 36. Біологічно активні речовини

§ 37. Роль органічної хімії в розв’язанні глобальних проблем людства, створенні нових матеріалів

Додаток 1

Додаток 2

Відповіді до задач і вправ

Словник термінів