Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

  • ознайомитися зі змінами територіальних меж України протягом XX ст.;
  • дізнатися докладно про адміністративно-територіальний устрій України;
  • навчитися визначати за допомогою карти розташування адміністративно-територіальних одиниць України.

§ 12. Територіальні зміни кордонів України в ХХ ст.

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Що таке адміністративно-територіальний устрій?
  • Як давно територія вашої області ввійшла до складу України?

Українські історико-географічні землі. Добре нині відомі кожному українцю обриси країни на політичній карті не завжди були такими. Упродовж тривалого періоду конфігурація території, у межах якої жили наші пращури, змінювалась. Так само змінювалися й народи, які населяли сучасну територію України.

Назви деяких історико-географічних земель широко вживаються сьогодні як у науковій, так і побутовій мові. Прикладом є назва Волинь - північно-західна частина України, яка охоплює територію сучасних Волинської, Рівненської, частково Житомирської і Тернопільської областей. Поділля - територія сучасних Хмельницької та Вінницької областей. Не менше уживана, особливо на заході України, назва Галичина - територія сучасних Львівської, Івано-Франківської і частини Тернопільської областей. Буковина - частина території в межах сучасної Чернівецької області.

Порівняно з іншими дещо рідше нині вживається назва Слобожанщина (Слобідська Україна) - історична назва східної частини України, територія сучасних Харківської і південно-східних районів Сумської областей, північної частини Донецької та Луганської областей. Не популярними є назви Бесарабія і Покуття (частини території Чернівецької і Одеської областей). Маловживанною є й назва Таврія (півострів Крим разом із частиною півдня України).

На заході України в гірських районах Карпат відомі такі відносно невеликі за розмірами історичні землі як Гуцульщина, Бойківщина та Лемківщина. Гуцульщина - частини Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Бойківщина - території здебільшого Львівщини та Івано-Франківщини. Лемківщина - це частина сучасної Закарпатської області.

Мал. 25. Формування території України у XX ст.

Назви таких історичних земель, як-от Запоріжжя або Київщина, нині мають інше значення. Під ними розуміють території, відповідно, Запорізької та Київської областей. Однак їхній первинний зміст дещо інший. Запоріжжя охоплювало землі Запорізької Січі, тобто територію сучасних Дніпропетровської, Запорізької і частково Донецької та Херсонської областей. Київщині належала частина нинішніх Київської і Черкаської областей.

Зміни меж України у XX ст. Під сучасною назвою як самостійна держава наша країна розпочала свою історію 1919 р. Саме тоді відбулося урочисте проголошення об’єднання двох новостворених (1917 р.) українських держав - Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) і Української Народної Республіки (УНР), до якої зокрема ввійшли українські землі Австро-Угорщини (Галичина, Буковина, Угорська Русь). Відтоді й почався сучасний етап формування території нашої держави. Цей процес проходив складно, адже вигідне економіко-географічне та важливе геополітичне положення України привертало увагу багатьох сусідніх держав, які прагли поділити її територію.

Незабаром молода українська держава втратила незалежність і 1922 р. ввійшла до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік як Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР). Частина земель України була поділена між сусідніми країнами. Так, Закарпатська Україна відійшла до Чехословаччини, Західна Волинь і Східна Галичина - до Польщі, а Північну Буковину й Південну Бессарабію захопила Румунія.

У 1939 р. відбулося возз’єднання західних земель України (Східної Галичини та Західної Волині), які до того входили до складу Польщі, з УРСР. У 1940 р. з УРСР возз’єдналися Північна Буковина й Південна Бессарабія. До 1940 р. у складі УРСР перебувала Молдавська АРСР. З утворенням Молдавської РСР 1949 р. до її складу відійшла частина території Молдавської АРСР, що раніше належала Україні.

Після закінчення Другої світової війни (1945 р.), за договором між Чехословаччиною і Радянським Союзом, Закарпатська Україна возз’єдналася з УРСР. У 1945 р. між Польщею і СРСР був підписаний договір, згідно з яким частину території УРСР передано Польщі. У 1954 р. Кримський півострів, що входив до Російської РФСР, було передано до складу УРСР. Відтоді територія України набула сучасних розмірів й обрисів.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Використавши картосхему (мал. 25 стор. 46) проаналізуйте зміни меж України впродовж XX ст.

ГОЛОВНЕ

• Українські історико-географічні землі - частини країни, що сформувались у ході історичного розвитку та мають особливості національного складу, ведення господарства, культури.

• До історико-географічних земель України належать: Волинь, Галичина, Покуття, Буковина, Поділля, Слобожанщина, Запоріжжя, Гетьманщина, Таврія та інші.

• Територія України формувалася тривалий час, неодноразово змінювалася й набула сучасних розмірів та обрисів 1954 року.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Які території ввійшли до складу України після Другої світової війни?
  • 2. Поясніть причини змін території України у XX ст.
  • 3. Проаналізуйте послідовність основних змін у розмірах та обрисах нашої держави, які відбулися впродовж XX ст.
  • 4. Яке сучасне значення, на вашу думку, можуть мати знання про історико-географічні землі?
  • 5. Покажіть на карті історико-географічні землі України.