Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

§ 13. Сучасний адміністративно-територіальний устрій України

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Які одиниці адміністративно-територіального устрою є в Україні?
  • До якої адміністративно-територіальної одиниці належить ваш населений пункт?

Зміни адміністративно-територіальних одиниць. У різні часи на території України виникали різні адміністративно-територіальні одиниці (землі, губернії, повіти, області тощо). Так, за часів Київської Русі існували князівства - Київське, Чернігівське, Галицько-Волинське та ін. А, наприклад, до кінця існування Російської імперії підконтрольна Росії частина України поділялася на 12 губерній, 4 з яких лише частково розташовувалися на території України, 102 повіти та 1989 волостей. За радянської влади губернська територіальна система спочатку була замінена округами та районами, а потім поступово змінилася на області. У 1921 р. була створена Кримська автономія, яка під час Другої світової війни стала областю Росії. У 1954 р. Кримська область була передана Україні, а в 1991 р. була відновлена автономія Криму.

У 1932 р. була введена подібна до сучасної триступенева система управління (центр, область, район) й утворено перших п’ять областей: Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську й Одеську. Поступово кількість областей збільшувалася, що пов’язано не тільки з перерозподілом наявних територій, а й із приєднанням нових. Так, у 1954 р. утворено Черкаську область, а Ізмаїльську - об’єднано з Одеською. У 1959 р. Львівську область було об’єднано з Дрогобицькою.

Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою. Основні засади та система територіального й адміністративно-територіального устрою України визначаються Конституцією України. Територіальний устрій України відповідно до ст. 132 Конституції України ґрунтується на таких засадах: цілісності та єдності державної території; поєднанні централізації та децентралізації в здійсненні державної влади; збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Єдність і цілісність державної території означають, що складові її частини нерозривно взаємопов’язані, визначаються внутрішньою єдністю.

Поєднання централізації і децентралізації в здійсненні державної влади виявляється в тому, що за центральними органами держави зберігається право охорони та забезпечення загальнодержавних інтересів, а решта функцій передається на місця - органам місцевого самоврядування.

Збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням усіх їхніх особливостей і традицій означає диференційований підхід до розв’язання питань оптимального економічного й культурного розвитку, демографічної політики та забезпечення територіальної єдності складових України, цілісності єдиної державної території.

Нині до складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь, які мають спеціальний статус (визначений законами України).

Адміністративно-територіальний устрій України є трирівневим. На жовтень 2020 р. до найвищих адміністративних одиниць належать Автономна Республіка Крим, 24 області та два міста спеціального статусу (від лат. status - положення, стан) державного підпорядкування - Київ і Севастополь. Такий статус надає цим містам права на рівні областей.

Наступну, середню, ланку адміністративно-територіального устрою, утворюють адміністративні райони (136), на які поділяється кожна адміністративна область та 1469 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). На цьому рівні також виділяються міста (459), серед яких міста спеціального статусу республіканського та обласного значення.

Національне надбання

Складові середньої ланки адміністративно-територіального устрою зазнали суттєвого реформування в наш час. У 2014 р. в Україні стартувала адміністративно-територіальна реформа (реформа децентралізації). Її мета - концентрація основних владних повноважень саме на рівні громад. У результаті проведеної реформи всю територію України в межах областей розділили на 1469 громад, а наявну кількість районів зменшили із 490 до 136.

У 2021 році очікується внесення змін до Конституції України щодо децентралізації, які необхідні для подальшого просування реформи та її завершення.

До категорії міст обласного значення можуть бути віднесені міста, які є економічними й культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний житловий фонд, з кількістю населення понад 50 тисяч осіб. В окремих випадках до категорії міст обласного значення можуть бути віднесені міста з кількістю населення менш як 50 тисяч осіб, якщо вони мають близьку перспективу подальшого економічного та соціального розвитку, зростання кількості населення.

Найнижчою ланкою адміністративно-територіального устрою є міста районного підпорядкування, селища міського типу й села.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Проаналізуйте адміністративно-територіальний устрій України, використавши офіційний веб-портал Верховної Ради України у режимі доступу https://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html. Зазначте області з найбільшою і найменшою кількістю об’єднаних територіальних громад. Зазначте кількість одиниць найнижчої ланки адміністративно-територіального устрою України.

ГОЛОВНЕ

• Адміністративно-територіальний устрій України неодноразово змінювався й набув сучасних рис 1991 року.

• У систему адміністративно-територіального устрою України входять Автономна Республіка Крим, 24 адміністративні області, міста спеціального статусу - Київ і Севастополь, а також 136 районів, 1469 об’єднаних територіальних громад.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Які основні одиниці адміністративно-територіального поділу України? Назвіть їх.
  • 2. У чому полягає єдність і цілісність державної території?
  • 3. Поясніть необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні на сучасному етапі.
  • 4. Яке значення, на вашу думку, має реформа децентралізації для вашого населеного пункту? Району? ОТГ?
  • 5. Проаналізуйте послідовність проведення та результати реформи децентралізації в Україні, використавши сайт https://decentralization.gov.ua/about.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ