Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

§ 11. Географічне положення України. Державна територія та державні кордони України

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Що таке географічне положення?
  • У яких півкулях розташована Україна?

Географічне положення України. Особливості природи, життя людей, господарства будь-якої країни залежать насамперед від її географічного положення. Зазвичай розрізняють два основних види географічного положення країни - фізико-географічне та економіко-географічне. Проте важливе значення має також і політико-географічне положення країни.

Фізико-географічне положення України - розташування країни відносно різних природних об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність її населення. Україна розташована в Північній півкулі й майже повністю в межах помірного географічного поясу. Лише вузька смуга південного узбережжя Кримського півострова проникає в субтропічний пояс. А це означає, що для території нашої країни характерна типова для помірного поясу чітка контрастна зміна температури повітря за сезонами року, сезонна періодичність багатьох природних процесів.

Берегова лінія країни сильно розчленована великою кількістю гирл річок, лиманів, заток, бухт, придатних для будівництва морських портів. Це дуже важливо, адже через Середземне море та протоки Чорне й Азовське моря сполучаються з Атлантичним океаном. Островів небагато й серед них великих майже немає. Далеко в море видається лише Кримський півострів, видовжений на захід Тарханкутським, а на схід - Керченським півостровом.

Економіко-географічне положення України - розташування її відносно різних об’єктів, що мають певне економічне значення. Серед природних об’єктів таке значення мають, наприклад, судноплавні річки, моря, родовища корисних копалин, лісові масиви. До об’єктів штучного походження, які впливають на економіку країни, належать шляхи сполучення, великі міста й культурні центри тощо.

Україна має загалом вигідне економіко-географічне положення. Значною перевагою є її транзитне розташування на шляху основних потоків пасажирів, товарів, послуг між Європою та Азією, між Північною та Південною Європою. Іншими транспортними перевагами є вихід України до Чорного й Азовського морів, через порти яких здійснюють морські транспортні перевезення (мал. 24). Моря є також важливими об’єктами організації відпочинку населення та розвитку туризму.

Мал. 24. Одеський морський порт - один з найбільших українських портів

Для економіки України позитивним є те, що її територія загалом компактна. Її протяжність із заходу на схід (1316 км) не набагато перевищує протяжність з півночі на південь (893 км). За таких умов різні регіони країни однаково доступні для всіх видів транспорту.

Позитивні риси економіко-географічного положення України підсилюються надзвичайно сприятливими для господарства природними умовами й ресурсами. Це насамперед наявність різноманітних корисних копалин, що є важливим чинником розвитку промисловості в Україні. Кліматичні умови комфортні для організації відпочинку, лікування та оздоровлення населення, а переважно рівнинний рельєф сприятливий для транспортного сполучення та сільського господарства. Сільськогосподарській діяльності сприяють і родючі ґрунти.

Місце України на політичній карті Європи та світу визначається політико-географічним положенням, що є дуже важливим для будь-якої держави.

Політико-географічне положення України - це розташування країни відносно політичних подій, що знаходяться зовні та впливають на неї, а також положення відносно інших держав з погляду її загальнополітичних та економічних інтересів. Тому політико-географічне положення країни аналізують щодо близькості з політичними й економічними партнерами, з країнами різних політичних союзів, а також відносно «гарячих» точок планети.

Наша держава розташована на перетині Східної і Центральної Європи, перебуваючи одночасно в обох регіонах. Це сприяє об’єднанню з багатьма країнами Європи на основі принципів політичних, економічних і соціальних інтересів. Україна є постійним і досить впливовим членом понад 20 міжнародних організацій. У 2016-2017 роках наша держава була непостійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Національне надбання

Центр Європи - в Україні. Саме на території нашої держави - у Закарпатській області, поблизу села Ділове Рахівського району, між містами Тячів і Рахів, міститься центр Європи. Про це свідчить пам'ятний знак, на якому так і написано - Географічний центр Європи.

Розташування України між країнами Центральної і Східної Європи зумовлює наявність на її території транзитних магістральних трубопроводів, потужних ліній електропередач й електрифікованих залізничних магістралей, які з’єднують ці країни. Водночас розташування України між Європою і країнами Закавказзя та Близького Сходу надає перспективи щодо встановлення тісних економічних зв’язків з багатими на природні ресурси країнами Близького Сходу й Перської затоки, Іраном і Туркменістаном. Положення України між балтійським і чорноморським басейнами дає їй змогу зміцнювати економічні зв’язки з причорноморськими та прибалтійськими країнами.

Сприятливе політичне положення України істотно впливає на розв’язання багатьох її політичних проблем. Водночас існують деякі негативні особливості геополітичного положення України. Серед таких, наприклад, розміщення її поблизу регіонів - вогнищ воєнних конфліктів і політичної напруженості, як-от: Кавказ, Близький Схід. Украй негативним для України є анексія (приєднання в односторонньому порядку) Росією Криму, конфлікт на Донбасі за участю східного сусіда.

Державна територія України й державні кордони. Державна територія України - частина земної поверхні, на яку поширюється дія її законів. Вона включає поверхню суходолу та надра в її межах, води суходолу та внутрішні морські води (територіальний шельф). У географії існує безліч різних кордонів. Водночас із природними в країнах є кордони, що склалися історично. Це - державні кордони. Вони необхідні для будь-якої держави й забезпечують її територіальну цілісність, суверенітет і безпеку. Державний кордон України - це лінія і вертикальна поверхня, що проходить через неї (в атмосферу до 100 км і літосферу), які визначають межі її державної території. Будь-які види сполучення через державний кордон України здійснюються лише в пунктах пропуску. Залежно від засобів пересування розрізняють автомобільні, залізничні, морські, пішохідні, повітряні, поромні, річкові пункти пропуску.

Загальна протяжність кордонів України становить близько 7 тис. км, що дорівнює майже 1/6 екватора Землі. На сухопутну ділянку припадає понад 5,6 тис. км, морська ділянка перевищує 1300 км, у т. ч. понад 1 тис. км - Чорним морем, понад 200 км - Азовським морем, 49 км - Керченською протокою. Нині державні кордони України на сході та півдні порушені Росією.

Кордони України майже по всій довжині, за винятком району Карпат, пролягають рівниною. На північному заході та заході нашими сусідами є Польща, Словаччина й Угорщина. На південному заході Україна межує з Молдовою та Румунією. На півночі Україна межує з Білоруссю, а на сході - з Росією. На півдні наша країна має вихід до Чорного й Азовського морів, що зв’язує її з країнами Середземноморського басейну. Також через море Україна має вихід до Болгарії, Туреччини та Грузії.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись інтернет-ресурсом dpsu.gov.ua - Офіційний сайт Державної прикордонної служби України, дізнайтесь інформацію про охорону кордонів, а за допомогою інтерактивної карти визначте, на яких кордонах пунктів пропуску багато, а де їх нині немає зовсім.

Розміри території. За площею - 603,7 тис. км2 - Україна перевершує будь-яку європейську державу. Розміри нашої держави визначають значну її протяжність як з півночі на південь, так й із заходу на схід. З півночі на південь Україна простягається від 52°20′04″ пн. ш. до 44°23′11″ пн. ш. Крайній пункт на півночі - с. Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області (33°17′19″ сх.д.), на півдні - мис Сарич у Криму (33°46′38″ сх.д).

Територія України має також досить велику протяжність із заходу на схід - від 22°09′50″ сх.д. до 40°11′53″ сх.д. Крайній пункт на заході - с. Соломоново Закарпатської області (48°25′50″ пн. ш.), на сході - околиця с. Рання Зоря Міловського району Луганської області (49°15′33″ пн.ш.).

Географічний центр України. Географічним центром України називають місце перетину серединного меридіана із серединною паралеллю. Отже, географічний центр є точкою, яка допомагає визначити найбільш вдалу (з найменшими спотвореннями зображень поверхні) картографічну проекцію, що застосовуються при складанні карт України.

Географічний центр України міститься на північній околиці села Мар’янівка Шполянського району Черкаської області. Його координати 49°01′39″ пн.ш. і 31°28′58″ сх.д.

ГОЛОВНЕ

• Україна має вигідне фізико-, економіко- і політико-географічне положення.

• Державна територія України є невіддільною ознакою державності, просторовою межею державної влади, на яку поширюється дія її законів.

• Загальна протяжність державних кордонів України становить близько 7 тис. км, з них сухопутні ділянки - це понад 5,6 тис. км, а морські - понад 1,3 тис. км.

• Наша держава має спільні кордони із сімома країнами Європи.

• За своєю площею Україна є найбільшою в Європі й займає центральне місце в цій частині світу.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Які особливості державних кордонів України?
  • 2. Які особливості фізико-, економіко- та політико-географічного положення України?
  • 3. Чим зумовлені зміни в державній території України в останні роки?
  • 4. Поясніть вигоди географічного положення України.
  • 5. Користуючись фізичною картою України, визначте основні природні прикордонні об’єкти.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Позначення на контурній карті кордонів, сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівняльна оцінка географічного розміщення України з країнами світу (2-3 на вибір).

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ