Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

ПОДОРОЖ ТРЕТЯ. РОМАН XIX СТОЛІТТЯ

XIX століття — час бурхливого розвитку всіх сфер художньої культури, коли їхні співвідношення й роль зазнали істотних змін. На перший план висувається література, XIX ст. називають її Золотою добою — як за цілою плеядою імен у всіх жанрах, так і за потужним упливом на суспільство. Особливо помітним літературним та суспільним явищем став розвиток роману — великого епічного полотна, який часто переростав в епопею, цикл, прагнучи всеосяжного охоплення явищ життя, проблем та характерів. Детальному ознайомленню з романом різних національних літератур і присвячена наша віртуальна подорож у часі й просторі.

Нехай усі народи світу, живучи під одним небом,

втішаються радістю загальних скарбів!

Й. В. Гете

1. Назвіть основні ознаки XIX ст. з історичного та літературного погляду.

2. Схарактеризуйте реалізм XIX ст. як літературний напрям, назвіть його найвидатніших представників.

3. Прочитайте епіграф. Як ви його розумієте? Про що в ньому йдеться? Яке відношення цей вислів має до теми розділу? Аргументуйте свою відповідь, спираючись на знання, здобуті у 9-му класі.

XIX століття — Золота доба літератури

Інтерактивна вправа

• Знайдіть в інфографіці «XIX століття — Золота доба літератури» (с. 78) 5-10 цікавих фактів. Перевірте деякі з них на істинність, знайдіть підтвердження їм у інших джерелах інформації.

• Напишіть невелике резюме за зображеним у цій інфографіці.