Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

Пропонований підручник цілком відповідає чинній програмі і вирізняється практичною спрямованістю. У викладі матеріалу реалізовано компетентнісний підхід. Видання містить необхідні відомості з теорії літератури, рубрики, що висвітлюють різні аспекти й контексти літературних творів, систему різнорівневих завдань та запитань. Багатий ілюстративний матеріал є додатковим джерелом інформації: схеми, таблиці, ілюстрації до творів, а також інфографіка за певними темами. Після кожного розділу подано різнопланові інтерактивні завдання й запитання, мета яких - допомогти учням опанувати матеріал, сформувати навички творчого читання, зрозуміти літературу в широкому контексті культури.

Вступ. Оригінальна і перекладна література в сучасному світі

Значення художньої літератури для людини й людства XXI століття

Оригінал і переклад: дві форми існування літературного твору

Подорож перша. Золоті сторінки далеких епох

Гомер — легендарний засновник європейської літератури, автор епічних поем «Іліада» та «Одіссея»

Доба Відродження. Специфіка італійського Відродження, його етапи, представники

Данте Аліґ’єрі — останній поет Середньовіччя, перший поет Відродження

Англійське Відродження: характерні ознаки культури і літератури. Вільям Шекспір — геній англійського Ренесансу

Гамлет — європейський інтелігент, індивідуаліст, носій ренесансних ідеалів

Подорож перша. Золоті сторінки далеких епох. Формуємо предметні та ключові компетентності

Подорож друга. Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX століття

Особливості літератури романтизму та внесок у її розвиток Е. Т. А. Гофмана

Протистояння митця та філістера — основний конфлікт повісті Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер»

Поезія «чистого мистецтва»: представники, теми, образний світ

Особливості поетичного світу А. А. Фета

Ф. І. Тютчев. Єдність світу і філософія природи в ліриці

Особливості розвитку романтизму в американській літературі. Місце Волта Вітмена в літературному процесі США

Подорож друга. Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX століття. Формуємо предметні та ключові компетентності

Подорож третя. Роман XIX століття

XIX століття — Золота доба літератури

Роман як жанр літератури, його формування й провідні ознаки. Французький роман та творчість Стендаля

Стендаль (Марі-Анрі Бейль). Творчий шлях письменника, його внесок у скарбницю психологічної прози XIX століття. «Червоне і чорне»: поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі

Конфлікт молодої людини та суспільства в романі «Червоне і чорне»

Оскар Уайльд — представник раннього англійського модернізму «Портрет Доріана Ґрея»: історія створення, жанрова й стильова своєрідність

Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Ґрея». Система образів. Символіка роману

Еволюція головного героя. Роль фантастики утворі. Традиції і новаторство О. Уайльда в жанрі роману

Подорож третя. Роман XIX століття. Формуємо предметні та ключові компетентності

Подорож четверта. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX — початку XX століття

Шарль Бодлер — пізній романтик і зачинатель модернізму

Поль Верлен — король символізму

Своєрідність творчого розвитку Артюра Рембо

Подорож четверта. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці. Формуємо предметні та ключові компетентності

Подорож п’ята. Зміни в драматургії на межі XIX-XX ст.

Особливості «нової драми»

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». «Синій птах» — світла лірична феєрія про вищі цінності людського буття

Подорож п’ята. Зміни в драматургії на межі XIX-XX ст. Формуємо предметні та ключові компетентності

Подорож шоста. Сучасна література в юнацькому читанні

Паоло Коельйо як представник постмодернізму: особливості творчого методу та індивідуального стилю

Доля і призначення людини в романі Паоло Коельйо «Алхімік»

Подорож шоста. Сучасна література в юнацькому читанні. Формуємо предметні та ключові компетентності

Словничок