Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Подорож друга. Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX століття. Формуємо предметні та ключові компетентності

Запам’ятайте!

• Літературно-мистецькі напрями й течії не мають чітких часових меж, можуть довго існувати поряд, взаємопроникаючи та взаємозбагачуючись, як романтизм і реалізм.

• Літературна творчість Е. Т. А. Гофмана створена уявою письменника, але вона тісно пов’язана з реальністю: з вадами суспільства тогочасної Німеччини, з духовністю ентузіастів та бездуховністю філістерів.

• Митці «чистого мистецтва» доповнили актуальні для історичного періоду проблеми темами вічними, загальнолюдськими, створивши у своїх поезіях різноманітну, насичену, глибоку, об’єктивну картину світу.

• Волт Вітмен — реформатор поезії Америки, писав у жанрі верлібру. Його збірка «Листя трави» посіла важливе місце серед поетичних надбань світової літератури.

Знайте про ...

• Етапи та особливості розвитку німецького й американського романтизму.

• Специфіку творчості американських митців у зв’язку з історичними, суспільними обставинами.

• Зміст твору «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер».

• Особливості світогляду В. Вітмена, українських перекладачів та українські переклади його творів.

• Українських перекладачів та українські переклади творів Ф. І. Тютчева, А. А. Фета й Е. Т. А. Гофмана.

Умійте!

• Виявляти жанрові ознаки сатиричної повісті-казки, ліричних творів, віршів, написаних верлібром.

• Аналізувати провідну тематику, проблематику, мотиви творів.

• Коментувати, характеризувати, інтерпретувати образи ліричних героїв та засоби їх творення; образи Цахеса, Бальтазара, інших персонажів та засоби їх творення.

• Виокремлювати засоби виразності (гротеск, портрет, іронія, парадокс, гіпербола тощо) та визначати їхню роль.

• Виокремлювати жанрові ознаки віршів, написаних верлібром.

• Аналізувати провідні теми, проблеми, мотиви творів В. Вітмена.

• Виявляти особливості індивідуального стилю В. Вітмена, позначеного впливом трансценденталізму.

Усвідомте важливість!

• Власної думки щодо порушених у творах проблем, образів, письменницької майстерності, якості перекладу.

• Гуманістичних цінностей доби романтизму (пріоритет особистості, свободи, мистецтва, людських почуттів та ін.).

• Значення американської романтичної ідеї самоцінності людини, прагнення дошукатися сенсу її буття, оптимізму для розвитку сучасної культури й самого суспільства.

Підсумуємо знання з теми

Літературознавчо-психологічний практикум

1. Уявіть себе вчителем зарубіжної літератури. Вам необхідно створити стислий конспект з теми «Специфіка переходу від романтизму до реалізму» для учнів, які пропустили тему й бажають успішно написати контрольну роботу. Зробіть цей конспект та запропонуйте його однокласникам.

2. Доведіть або спростуйте твердження сучасників Е. Т. А. Гофмана про особливості його творчості.

• Гофман зі своїми химерними карикатурами завжди й незмінно тримається земної реальності (Г. Гейне).

• А уява ж була його життєвою стихією, його світом, полем діяльності його думки... (Жорж Санд).

3. Уявіть себе учасником судового процесу над крихіткою Цахесом. Оберіть для себе роль адвоката або прокурора. Розіграйте з однокласниками сцену захисту або звинувачення героя.

4. Прочитайте висловлювання Е. Т. А. Гофмана про свій твір: «“Крихітка Цахес...” — це книга, абсолютно непридатна для людей, які все сприймають всерйоз та урочисто. Проте автор уклінно просить прихильного читача, якщо той виявить щире бажання та готовність, відкинути на кілька годин серйозність і поринути в завзяту, химерну гру й витівки, може, не в міру бешкетних чародійних сил». Як ви вважаєте, «Крихітка Цахес...» — твір серйозний чи ні? Аргументуйте свою думку.

5. Підготуйте музичну хвилину за творами поетів Ф. І. Тютчева та А. А. Фета. Які вірші Ф. І. Тютчева, А. А. Фета ви оберете? Обґрунтуйте.

6. Проаналізуйте лексику, що характеризує три провідні образи вірша Ф. І. Тютчева «О, як убивчо ми кохали...»: Він, Вона, натовп. Зробіть висновок про згубний уплив кохання на людей, якщо у нього втручається мораль натовпу.

Літературознавчо-мистецький практикум

Опишіть епізоди з повісті-казки Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес...», які відповідають цим та поданим у цьому розділі підручника ілюстраціям. Наскільки вони відповідають описам автора та вашим уявленням? Свої думки обґрунтуйте, доведіть цитатами з твору.

Ілюстрація М. О. Гзврічкова

Ілюстрація С. О. Алімова

Ілюстрація С. О. Чайкуна

Ваша книжкова полиця

1. Гофман Е. Т. А. Крихітка Цахес. — К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009.

2. Уїтмен У. Листя трави : поезії. — К. : Дніпро, 1969.

3. Уїтмен У. Поезії. — К. : Дніпро, 1984.

Онлайн-бібліотека

1. Твори Гофмана українською в мережній бібліотеці «Відкрита книга». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/openbookclassic/svitova-literatura/gofman.