Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Паращич - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Роман як жанр літератури, його формування й провідні ознаки. Французький роман та творчість Стендаля

Завдяки технічному прогресу в поліграфії, збільшенню накладів і здешевленню друкарської продукції художня література стала доступною досить широким верствам населення. Водночас розвиток освіти й підвищення рівня письменності збільшили попит на книгу. Якщо ще на початку сторіччя вона була доступна лише аристократії й багатим підприємцям, то наприкінці сторіччя вона з’явилася в оселі кожної грамотної людини.

Змінився і сам письменник, його суспільне становище. Літераторство перетворилося на професію, в автора з’явилася можливість пером заробляти на життя. Бурхливі події початку століття кинули письменників у вир подій. Стендаль воював в армії Наполеона, Дж. Ґ. Н. Байрон брав участь у грецькому повстанні проти турок, Шандор Петефі загинув у боротьбі проти царських карателів, Е. Золя та Анатоль Франс активно втрутилися у відому справу Дрейфуса.

Письменники, як ніколи раніше, почали усвідомлювати свою відповідальність за виховання суспільства. Тема «Поет і громадянин» стає провідною у громадянській ліриці Лесі Українки, Ш. Бодлера, О. С. Пушкіна, М. О. Некрасова та багатьох інших митців XIX ст.

Індивідуальний стиль письменника — ідейно-художня своєрідність його творів, зумовлена особливостями таланту, світоглядом, життєвим досвідом, характером, загальною культурою, орієнтуванням на певні зразки тощо. Стиль виявляється в обранні тем та їхньому розкритті, у творенні образів персонажів, компонуванні творів і розгортанні сюжетів, у розроблянні улюблених жанрових форм, застосуванні певних зображально-виражальних засобів, у мові. «Правдиві, великі поети,— писав І. Я. Франко,— ніхто не подібний один до другого, кожний має щось свого, осібного... те, що з власної душі, з власного чуття вносить у свою поезію і в суспільність». Давньоримський драматург Сенека говорив, що стиль «є обличчям душі». О. О. Блок зауважував: «Стиль усякого письменника так тісно пов’язаний зі змістом його душі, що досвідчений погляд може побачити душу за стилем...».

«Собор Паризької Богоматері» — перший роман Віктора Гюґо та перший історичний роман французькою мовою (1831). Ілюстрація до першого видання книги

Поділ романів на різновиди досить умовний, адже більшість із них — синкретичні, тому що містять ознаки історичні, соціально-побутові, автобіографічні, а особливо — психологічні та філософські.

Особливості французького реалістичного роману

• Розкриття складного взаємозв’язку між характером людини та історичними умовами.

• Створення автором широкої панорами дійсності від провінції до столиці.

• Зображення представників різних соціальних прошарків.

• Особливого значення набуває присутність автора в романі.

• Створення типових образів, складних і суперечливих характерів.

• Глибина психологічного аналізу.

Автори французького реалістичного роману зробили новий крок у напрямі висвітлення життя людини, показавши її залежність від суспільних умов, визначивши найбільш характерні соціальні проблеми, створивши узагальнені й водночас індивідуалізовані характери.

1. Які історичні події відбувалися в Європі наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.?

2. Хто був кумиром цих часів? Чому?

3. Який літературний напрям передував романтизму? Назвіть його ознаки. Хто з митців презентував його?

4. Ким були найвідоміші представники французького романтизму в літературі, музиці, живописі та інших видах мистецтва? (Зверніться до додаткових джерел інформації.)

Проаналізуйте!

1. Прокоментуйте висловлювання, яке Стендаль зробив епіграфом до одного з розділів роману «Червоне і чорне»: «Роман — це дзеркало, яке несуть уздовж дороги».

2. Поясніть, чому XIX ст. називають Золотою добою класичного роману.

3. У чому полягає національна своєрідність французького роману XIX ст.? Як часто в ньому поєднуються реалістичні й романтичні елементи?

Створіть!

Презентацію, яка демонструвала б синхронність розквіту романтизму та становлення реалізму у французькому романі XIX ст.