Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 19. Трудовий договір

§ 43. Трудовий договір

1. Поняття та сторони трудового договору

 • Висловте думку, чи можна всі питання, пов’язані з роботою кожного конкретного працівника, визначити й закріпити в колективному договорі.

Коли людина вирішує питання про свою подальшу трудову діяльність, вона має вирішити чимало важливих питань і для себе, і для роботодавця. Ці питання визначаються в трудовому договорі.

Трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу визнанену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечити умови праці, необхідні для виконання роботи.

Сторонами такого договору є власник підприємства або уповноважена ним особа (найчастіше — директор, завідуючий, начальник) і працівник, який улаштовується на роботу.

При цьому працівник може укладати не лише один трудовий договір, а й декілька — на різних підприємствах.

Трудовий договір укладають, як правило, у письмовій формі. В окремих випадках КЗпП передбачає обов’язкову письмову форму трудового договору.

 • Ознайомтеся з витягом з Кодексу законів про працю та висловте свою думку, чому саме в цих випадках закон вимагає укладання трудового договору в письмовій формі.

З КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ

Стаття 24. Укладення трудового договору

Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі.

Додержання письмової форми є обов’язковим:

 • 1) при організованому наборі працівників;
 • 2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами й умовами підвищеного ризику для здоров’я;
 • 3) при укладенні контракту;
 • 4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;
 • 5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
 • 6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;
 • 7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

У будь-якому випадку трудовий договір після його укладання оформлюють наказом про прийняття на роботу.

2. Умови трудового договору

 • Які умови, на вашу думку, обов’язково мають бути визначені в трудовому договорі?

У трудовому договорі обов’язково визначають місце роботи, посаду, заробітну плату. Ці умови називають необхідними (основними) умовами договору.

Трудовий договір може передбачати й інші умови. Це можуть бути додаткові пільги, які надаються працівникові, особливий режим роботи (наприклад, неповний робочий день чи неповний робочий тиждень). У договорі може бути зазначено строк, протягом якого діятиме цей договір. Закон передбачає можливість кількох видів трудових договорів за їхніми строками.

Найчастіше трудовий договір укладають на невизначений строк (іноді говорять, що він безстроковий). У цьому випадку сторони договору не обумовлюють час, протягом якого працівник буде працювати на підприємстві. Інколи за згодою працівника й власника може бути встановлено чітко визначений строк трудового договору — місяць, рік, певний проміжок часу, наприклад час служби в армії чи роботи на виборній посаді працівника, який раніше виконував ці обов’язки. Можливе також укладання трудового договору на час виконання певної роботи (наприклад, художнє оформлення якогось об’єкта, виконання проектних робіт тощо). Такий договір називають строковим.

Додатковою умовою трудового договору може бути випробування. Роботодавець, приймаючи працівника на роботу, зацікавлений переконатися в його кваліфікації, відповідності посаді, на яку він улаштовується. Для цього закон передбачає можливість призначення випробування. Воно має бути обумовлено при прийомі на роботу, про що зазначається в наказі. КЗпП обмежує строк випробування — не більше одного місяця для робітників, не більше трьох — для інших працівників, а в окремих випадках за погодженням з профспілковим органом — не довше шести місяців. Строк випробування може бути подовжений, якщо в цей період працівник фактично не працював, незалежно від причини.

При цьому визначено категорії осіб, яким не може бути призначено випробування. До них належать неповнолітні; випускники закладів професійної та вищої освіти (одразу після закінчення); особи, звільнені в запас з військової або альтернативної служби; особи з інвалідністю, направлені на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи; особи, обрані на посаду; переможці конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; вагітні жінки; одинокі матері, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; особи, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; особи на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщені особи. Призначення випробування не допускається також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію.

Під час випробування працівник отримує заробітну плату, може бути підданий стягненню за порушення трудової дисципліни. Якщо результати випробування виявляться незадовільними, працівник до закінчення строку випробування може бути звільнений з роботи, однак якщо він пропрацював хоча б один день після закінчення строку випробування, то вважається таким, який пройшов випробування.

3. Прийом на роботу

При вступі на роботу особа має подати свої документи. Передусім має бути подано документ, який посвідчує особу, — паспорт. Особи, які влаштовуються на роботу не вперше, подають трудову книжку — основний документ, у якому містяться відомості про роботу з початку трудової діяльності. Якщо ви вперше прийдете на роботу й трудової книжки у вас ще немає, її мають оформити не пізніше ніж через 5 днів після початку роботи.

В окремих випадках від працівника можуть вимагати подати документи, що підтверджують його кваліфікацію, адже не може працювати лікарем людина, яка не має медичної освіти, не можна брати на роботу водієм людину без відповідного посвідчення тощо. Вимагати будь-які інші документи, а також відомості про національність, партійну належність, походження та реєстрацію за місцем проживання під час вступу на роботу забороняється. Важливим документом кожного працівника є трудова книжка. Вона дає змогу простежити трудовий шлях громадянина, визначити його трудовий стаж. До трудової книжки вносять відомості про прийом на роботу, звільнення, про посади, на яких людина працює, записують також заохочення й нагороди. Відомості про стягнення в трудовій книжці не фіксують. Кожний працівник має уважно ставитися до ведення трудової книжки, адже від правильності й повноти записів певного мірою залежить призначення пенсії, надання певних пільг, та й узагалі трудова книжка — своєрідний «трудовий портрет» працівника.

4. Переведення та переміщення

Порівняємо дві ситуації. У першій ситуації водієві автобуса, що вийшов з ладу, запропоновано вийти на лінію на іншому автобусі тієї ж марки. У другій — водія, який був прийнятий на роботу на легкову машину, просять продовжити роботу на вантажівці.

У першому випадку — у водія залишаються незмінними основні умови праці — час роботи, заробітна плата, більше того, залишається незмінним тип транспортного засобу, на якому він працює. У другому — навпаки, змінюється тип автомобіля (а відповідно й умови праці — керувати вантажівкою набагато складніше, ніж легковою машиною), може змінитися заробітна плата (на різних машинах вона відрізняється). Саме тому в першому випадку, коли незмінними залишаються основні умови праці, ідеться про переміщення працівника. Так само переміщенням буде заміна класу, у якому викладає вчитель, верстата, на якому працює токар, зміна приміщення, де працює відділ на тій самій території, тощо. Переміщення здійснюється без погодження з працівником.

У другому прикладі відбулося переведення працівника, адже змінилися істотні умови праці. Так само переведенням визнається зміна населеного пункту, де знаходиться підприємство, зміна посади працівника, розміру заробітної плати тощо. Відповідно до законодавства, переведення працівника на іншу роботу допускається лише за його згодою.

Однак закон передбачає випадки, коли допускається тимчасове переведення працівника на іншу роботу без його згоди.

 • Ознайомтеся з витягом із Кодексу законів про працю та визначте випадки, коли працівник може бути переведений на іншу роботу без його згоди та порядок такого переведення.

З КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ

Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою. Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не противопоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

У випадках, зазначених у частині другій цієї статті, забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їхньої згоди.

Трудовий договір, трудова книжка, випробування, переведення, переміщення.

1. Поясніть поняття «трудовий договір», «трудова книжка», «випробування», «переведення», «переміщення».

2. Які основні та додаткові умови трудового договору передбачені законодавством?

3. Хто є сторонами трудового договору?

4. Як оформлюють прийняття на роботу?

5. На який строк може бути укладено трудовий договір?

6. У яких випадках трудовий договір має бути обов’язково укладений у письмовій формі?

7. Назвіть документи, які необхідно подати при укладанні трудового договору.

8. Користуючись законодавством України, визначте відмінності контракту як особливої форми трудового договору та сферу його застосування.

9. Чи можна змінити умови, передбачені трудовим законодавством, за згодою між працівником і підприємством?

10*. Визначте, які з наведених умов є обов’язковими в трудовому договорі: час прийняття на роботу; професія; надання скороченого режиму роботи; заробітна плата; надання службової квартири; надання персонального автомобіля.

11*. Які норми трудового законодавства, на вашу думку, забезпечують захист прав працівника?

12*. Висловте думку щодо того, чи повною мірою забезпечено трудовим законодавством захист прав працівника.

13*. Поясніть, чому саме у випадках, зазначених у законі, вимагається укладення трудового договору в письмовій формі.

14. Порівняйте

 • А трудовий та колективний договір
 • Б переведення та переміщення


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.