Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Підручник відповідає чинній програмі для 11 класу з правознавства (профільний рівень). Видання ознайомить учнів з основами адміністративного, фінансового, кримінального, цивільного, господарського, трудового, сімейного й інших галузей права України. Підручник містить завдання для практичних робіт.

Нормативні акти України подано станом на 1 січня 2019 р.

Блок 2. Основи публічного права України

Розділ 2. Адміністративне право України

Тема 1. Загальна характеристика адміністративного права України

§ 1. Характеристика адміністративного права

Тема 2. Публічна служба

§ 2. Поняття та види публічної служби

Теми 3-4. Адміністративне правопорушення (проступок). Адміністративна відповідальність

§ 3-4. Адміністративне правопорушення (проступок) та адміністративна відповідальність

Тема 5. Адміністративний процес

§ 5-6. Адміністративне провадження (адміністративний процес)

Практичне заняття № 1. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення (проступки)

Розділ 3. Фінансове право України

Тема 6. Загальна характеристика фінансового права України. Вступ до бюджетного права України

§ 7. Основи фінансового права

§ 8. Доходи та видатки державного бюджету

Тема 7. Податкова система України

§ 9-10. Податкова система

Тема 8. Законодавство про банки та банківську діяльність

§ 11. Банківське право України

Повторення та узагальнення. Фінансове право України

Розділ 4. Кримінальне право України

Тема 9. Загальна характеристика кримінального права України

§ 12. Поняття кримінального права та принципи кримінального права

Тема 10. Злочин

§ 13. Поняття та склад злочину

§ 14. Стадії скоєння злочину. Співучасть

Тема 11. Кримінальна відповідальність

§ 15-16. Кримінальна відповідальність

Тема 12. Кримінальне покарання

§ 17. Кримінальне покарання

§ 18. Порядок призначення покарань

Тема 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

§ 19. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Тема 14. Відповідальність за окремі види злочинів

§ 20-21. Окремі види злочинів

Практичне заняття № 2. Розв’язання правових ситуацій

Розділ 5. Вступ до кримінального процесу України

Тема 15. Кримінальний процес

§ 22. Засади й учасники кримінального провадження

§ 23. Досудове розслідування. Судове провадження

Практичне заняття № 3. Захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного

Блок 3. Основи приватного права України

Розділ 1. Цивільне право України

Тема 1. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин

§ 24. Цивільне право та цивільні правовідносини

Тема 2. Суб’єкти цивільних правовідносин

§ 25. Суб’єкти цивільних правовідносин

Тема 3. Правочини

§ 26. Правочин

Тема 4. Представництво та довіреність

§ 27. Представництво та довіреність

Тема 5. Загальна характеристика права власності та інші речові права

§ 28. Загальна характеристика права власності

Тема 6. Форми та види власності

§ 29. Форми власності

Тема 7. Право інтелектуальної власності

§ 30. Право інтелектуальної власності

Тема 8. Цивільно-правова відповідальність

§ 31. Цивільно-правова відповідальність

Тема 9. Загальні положення цивільного процесу

§ 32. Цивільний процес

Тема 10. Захист цивільних прав та охоронюваних інтересів

§ 33. Захист цивільних прав

Практичне заняття № 4. Звернення до суду в цивільних справах

Тема 11. Зобов’язання в цивільному праві

§ 34. Зобов’язання в цивільному праві

Тема 12. Цивільно-правові договори

§ 35. Цивільно-правові договори

Тема 13. Основи спадкового права

§ 36. Спадкове право

Практичне заняття № 5. Спадкування

Повторення та узагальнення. Цивільне право України

Розділ 2. Господарське право України

Теми 14-15. Загальна характеристика господарського права України. Суб’єкти господарювання

§ 37. Господарське право

§ 38. Господарське товариство

Практичне заняття № 6. Рольова гра «Створюємо господарське товариство»

Практичне заняття № 7. Реєстрація юридичної особи, фізичної особи-підприємця

Тема 16. Господарські договори

§ 39. Господарські договори

Тема 17. Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес

§ 40. Господарсько-правова відповідальність

§ 41. Господарський процес

Розділ 3. Трудове право України

Тема 18. Правове регулювання трудових відносин в Україні

§ 42. Основи трудового права України

Тема 19. Трудовий договір

§ 43. Трудовий договір

§ 44. Припинення трудового договору

Тема 20. Робочий час

§ 45. Тривалість робочого часу

§ 46. Час відпочинку

Тема 21. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

§ 47. Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність

Тема 22. Індивідуальні та колективні трудові спори

§ 48. Індивідуальні та колективні трудові спори

Тема 23. Оплата праці. Охорона праці

§ 49. Оплата праці

Практичне заняття № 8. Судовий захист трудових прав

Розділ 4. Сімейне право України

Тема 24. Загальна характеристика сімейного права

§ 50. Основи сімейного права

Тема 25. Шлюб. Права та обов’язки подружжя

§ 51-52. Шлюб

Тема 26. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей

§ 53-54. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей

Тема 27. Улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

§ 55. Улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Практичне заняття № 9. Судовий захист прав подружжя

Розділ 5. Земельне право України

Теми 28-29. Загальна характеристика земельного права. Право власності на землю

§ 56. Загальна характеристика земельного права

Тема 30. Набуття та реалізація права на землю. Захист права власності на землю

§ 57. Набуття та реалізація права на землю. Захист права власності на землю

Термінологічний словник

Монети незалежної України 2001—2019 рр.