Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Теми 3-4. Адміністративне правопорушення (проступок). Адміністративна відповідальність

§ 3-4. Адміністративне правопорушення (проступок) та адміністративна відповідальність

1. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення (проступку)

У житті трапляються випадки, коли особа порушує встановлені норми законодавства. Одним з найпоширеніших видів правопорушень є адміністративні проступки.

 • Наведіть приклади адміністративних правопорушень (проступків).

Адміністративне правопорушення (адміністративний проступок) — протиправне винне (умисне чи необережне) діяння (дія чи бездіяльність), яке посягає на суспільні відносини, що охороняються законом, за яке законодавством України передбачено адміністративну відповідальність.

Ознаки адміністративного правопорушення подібні до ознак будь-якого правопорушення. До них належать: протиправність (порушення встановлених законом правил, норм поведінки); винність (правопорушення сталося внаслідок умисних дій порушника або допущеної ним необережності); посягання на інтереси, які охороняються державою. Адміністративне правопорушення може полягати в дії або бездіяльності, але не в думках, намірах і бажаннях. За скоєння адміністративного правопорушення передбачена адміністративна відповідальність.

Адміністративні правопорушення в багатьох випадках нагадують інші види правопорушень, найчастіше — кримінальні. Однак від кримінальних злочинів адміністративні правопорушення відрізняються передусім меншою шкідливістю, менш тяжкими наслідками.

2. Види адміністративних правопорушень

Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає чимало різноманітних адміністративних правопорушень, тому виникає потреба в їхній класифікації.

Адміністративні правопорушення можна поділити залежно від ступеня суспільної небезпеки, яку вони становлять, на основні та кваліфіковані. До кваліфікованих правопорушень належать ті, які містять обставини, що суттєво збільшують їхню небезпеку. Такими обставинами закон досить часто визнає повторність скоєння правопорушення, настання шкідливих наслідків, створення аварійної ситуації тощо.

 • Ознайомтеся з витягом з Кодексу України про адміністративні правопорушення, порівняйте зміст першої та другої частин статті 51 і визначте, у якій з них ідеться про основні, а в якій про кваліфіковані правопорушення.

З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна

Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Залежно від характеру шкоди, яку завдають правопорушення, їх поділяють на порушення з матеріальним і формальним складом. Правопорушення з матеріальним складом завдають матеріальну чи іншу шкоду, при формальному складі шкода не є обов’язковою ознакою правопорушення. Так, дрібна крадіжка, безумовно, завдає матеріальної шкоди власнику викраденого майна — це правопорушення з матеріальним складом, а несвоєчасне отримання паспорта не завдає безпосередньої шкоди, але порушує встановлений державою порядок, створює загрозу завдання шкоди — це правопорушення з формальним складом.

Залежно від того, ким може бути скоєне адміністративне правопорушення, їх поділяють на приватні (особисті) і службові (посадові).

За особливостями побудови статті кодексу, способом викладу сутності складу правопорушення їх поділяють на описові та бланкетні. В описовому складі міститься опис діяння, яке визнається правопорушенням. При бланкетному складі в описі правопорушення в кодексі міститься посилання на порушення іншого нормативного акта, наприклад Правил дорожнього руху, Правил пожежної безпеки тощо.

 • Ознайомтеся з витягом з Кодексу України про адміністративні правопорушення та визначте, у якій зі статей міститься бланкетний, а в якій описовий склад правопорушення.

З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 173. Дрібне хуліганство

Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, — адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Будь-яке адміністративне правопорушення має певний склад, який подібний до складу будь-якого правопорушення.

 • Пригадайте, які елементи має склад правопорушення. Визначте склад правопорушень, які зображені на фотографіях на с. 10-11 і приклади яких ви наводили.

3. Адміністративна відповідальність

Держава не залишає безкарною особу, яка скоїла адміністративне правопорушення, — вона може бути притягнута до адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність — це специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні стягнення вповноваженим органом або посадовою особою, передбаченого законом, до суб’єкта правопорушення.

Адміністративна відповідальність є наслідком скоєння діяння, яке визначено законодавством як адміністративне правопорушення. Вона застосовується з метою захисту суспільства, установленого державою порядку від правопорушень. Адміністративна відповідальність передбачена законодавством і є застосуванням санкцій, установлених правовими нормами. Адміністративна відповідальність завжди пов’язана з певними негативними наслідками для правопорушника, з примусом, який до нього застосовується. При цьому відповідальність не може бути застосована без дотримання встановлених процесуальних норм — складання певних документів, виконання визначених законодавством процедур тощо.

Для адміністративної відповідальності характерні певні особливості. Насамперед правопорушення, за які вона настає, як уже зазначалося вище, визначені не лише Кодексом України про адміністративні правопорушення, а й іншими нормативними актами. Серед актів, що визначають діяння, за які настає адміністративна відповідальність, — Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про надзвичайний стан» тощо. Окремі правопорушення (зокрема, у галузі охорони тиші, підтримання чистоти тощо) можуть бути визначені за рішеннями місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування. При цьому право приймати рішення про притягнення до адміністративної відповідальності можуть різні органи, зокрема суд, органи внутрішніх справ, державної прикордонної служби, санітарно-епідеміологічної служби, контролери в транспорті, інспектори лісової та рибної охорони тощо.

Для притягнення особи до адміністративної відповідальності необхідною умовою є наявність визначених підстав. Фактичною підставою притягнення до адміністративної відповідальності є скоєння нею діяння, яке визначене законодавством як адміністративне правопорушення. Процесуальною підставою є рішення, постанова, інший акт застосування норми права, видані уповноваженим органом чи посадовою особою. Деякі науковці визначають ще нормативну підставу, а саме: наявність норми, яка визначає певне діяння як адміністративне правопорушення.

4. Адміністративне стягнення: поняття й вади

У разі притягнення особи до адміністративної відповідальності застосовують адміністративні стягнення.

Адміністративне стягнення є мірою адміністративної відповідальності, заходом державно-правового примусу, що застосовується з метою виховання особи, яка скоїла адміністративне правопорушення, а також запобігання скоєнню нових правопорушень як правопорушником, так і іншими особами.

Усі адміністративні стягнення можна поділити за декількома ознаками. За характером негативного впливу на правопорушника стягнення можуть бути: особисті (які впливають на правопорушника, обмежують його права); майнові (які знижують економічний добробут правопорушника, зменшують його майно або доходи); особисто-майнові (які через обмеження прав правопорушника опосередковано впливають на його майновий стан).

Стягнення бувають: разовими, одномоментними, які виконують одразу, в один момент, і триваючими, виконання яких триває протягом певного часу.

Крім того, стягнення поділяють на основні, які призначають самостійно, і додаткові, які призначають одночасно з іншими стягненнями, приєднують до основних.

Перелік адміністративних стягнень визначено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 • Ознайомтеся зі статтями 24 та 25 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який визначає перелік адміністративних стягнень. Визначте, які з них є основними, а які — додатковими.

З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 24. Види адміністративних стягнень

За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватися такі адміністративні стягнення:

1) попередження;

2) штраф;

2-1) штрафні бали;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

5-1) громадські роботи;

6) виправні роботи;

6-1) суспільно корисні роботи;

7) адміністративний арешт;

8) арешт з утриманням на гауптвахті.

Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень.

Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.

Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення

Оплатне вилучення, конфіскація предметів і позбавлення права керування транспортними засобами можуть застосовуватися як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю — тільки як додаткове; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватися тільки як основні. За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення.

При скоєнні правопорушень, які не є тяжкими, можливе застосування попередження.

Попередження — це офіційне застереження правопорушника уповноваженою посадовою особою проти скоєння ним адміністративного правопорушення.

Важливо зазначити, що попередження здійснюється лише в письмовій формі або за допомогою спеціальних засобів. Наприклад, у разі порушення правил руху по річках судноводіям роблять відмітку в спеціальному талоні попереджень.

Одним з найпоширеніших адміністративних стягнень є штраф.

Штраф — грошове стягнення, що накладається на громадян, посадових та юридичних осіб у випадках, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Штраф може застосовуватися як на підставі рішення суду, іншого органу, так і стягуватися на місці (наприклад, при виявленні безоплатного проїзду в транспорті).

Нині в Україні запроваджують автоматичну фіксацію порушень Правил дорожнього руху. У зв’язку з цим запроваджено стягнення штрафні бали, що накладають на громадян за порушення Правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Закон передбачає використання як стягнення оплатне вилучення предметів, які є знаряддям скоєння або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення. Так, може бути вилучено мисливську рушницю в порушника правил мисливства, сітки — у рибалки-браконьєра. Певний предмет вилучають незалежно від бажання власника, реалізують через торговельну мережу, а отримані від продажу кошти (утримавши витрати на зберігання та продаж) повертають колишньому власнику.

Якщо при оплатному вилученні колишній власник отримує частину вартості свого вилученого майна, то в разі конфіскації предмета, який став знаряддям скоєння або об’єктом адміністративного правопорушення, вилучений предмет або кошти від його реалізації передають у доход держави.

Досить широко застосовують таке стягнення, як позбавлення спеціального права на строк до 3 років. Як адміністративне стягнення, застосовують позбавлення права управління транспортними засобами (ведійських прав) або права на полювання. Можливе також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 6 місяців до одного року. Ці стягнення застосовують за порушення, пов’язані з використанням права, якого особу позбавляють.

Ще одним видом адміністративного стягнення є громадські роботи. Вони полягають у виконанні особою, яка скоїла адміністративне правопорушення, за рішенням суду, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт. Строк громадських робіт як адміністративного стягнення становить від 20 до 60 годин. Це стягнення не може бути призначене особам, визнаним інвалідами 1-ї або 2-ї групи; вагітним жінкам; жінкам, старшим 55 років; і чоловікам, старшим 60 років.

На відміну від громадських робіт, які виконуються безоплатно, у разі призначення стягнення суспільно корисні роботи особа отримує за їхнє виконання оплату, однак вид робіт визначає орган місцевого самоврядування. Тривалість робіт, які призначає суд, може становити від 120 до 240 годин.

Одним з найтяжчих адміністративних стягнень є виправні роботи. Особа, до якої застосовано це стягнення, продовжує працювати на своєму місці роботи, однак протягом строку стягнення (до 2 місяців) з її заробітної плати утримується до 20 % заробітку в доход держави. Зазначимо, що виправні роботи можуть бути призначені особам лише судом.

Найсуворішим видом адміністративного стягнення є адміністративний арешт. Його також призначає тільки суд за найбільш небезпечні адміністративні правопорушення, які за рівнем суспільної небезпеки наближаються до злочинів. Термін адміністративного арешту — до 15 діб. Це стягнення не застосовують до неповнолітніх; жінок, які мають дітей віком до 12 років; інвалідів 1-ї та 2-ї груп.

Військовослужбовцям може бути призначено стягнення арешт з утриманням на гауптвахті строком до 10 діб.

5. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб

Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає, що до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті фізичні особи, які досягнули 16 років. Однак при цьому передбачено ряд особливостей у притягненні неповнолітніх до адміністративної відповідальності.

У разі скоєння адміністративного правопорушення неповнолітніми особами у віці від 16 до 18 років застосовують заходи впливу, передбачені саме для них.

 • Ознайомтеся з витягом з Кодексу України про адміністративні правопорушення. Визначте передбачені законодавством заходи впливу, які застосовуються до неповнолітніх, і висловте свою думку щодо ефективності та доцільності застосування цих заходів.

З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:

1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення в потерпілого;

2) застереження;

3) догана або сувора догана;

4) передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їхньою згодою, а також окремим громадянам на їхнє прохання.

Однак у разі скоєння правопорушень, пов’язаних з наркотичними речовинами, дрібної крадіжки, дрібного хуліганства, злісної непокори працівникові поліції, порушення Правил дорожнього руху тощо, закон передбачає притягнення неповнолітніх правопорушників до адміністративної відповідальності на загальних підставах.

Адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, адміністративні стягнення.

 • 1. Поясніть поняття «адміністративне правопорушення», «адміністративна відповідальність», «адміністративні стягнення».
 • 2. Назвіть ознаки правопорушення.
 • 3. Назвіть елементи складу правопорушення.
 • 4. Назвіть види адміністративних стягнень.
 • 5*. Висловте свою думку щодо ефективності існуючих і доцільності запровадження нових видів адміністративних стягнень.
 • 6. Визначте особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
 • 7*. Наведіть приклади адміністративних правопорушень з різним складом правопорушення.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.