Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Повторення та узагальнення. Фінансове право України

Перевірте себе

 • 1. Поясніть поняття «адміністративне правопорушення», «публічна служба», «бюджет», «податок».
 • 2. Охарактеризуйте адміністративні стягнення.
 • 3. Поясніть, у чому полягають особливості трудової діяльності та трудових правовідносин державних службовців.
 • 4. Наведіть приклади адміністративних правопорушень і визначте, яка відповідальність за них настане.
 • 5. Як здійснюється адміністративне провадження?
 • 6. Охарактеризуйте особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
 • 7. Які банківські операції та угоди вам відомі, якими з них вам доводилося користуватися?
 • 8. Складіть схему «Види податків в Україні».
 • 9*. Визначте шляхи вдосконалення податкової системи України.
 • 10*. Висловте свою думку щодо доцільності розширення або звуження переліку діянь, які вважаються адміністративними правопорушеннями.
 • 11. Порівняйте: скаргу, заяву та пропозицію громадянина; загальнодержавні та місцеві податки.

Тестові завдання

1. Визначте, з якого віку особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності

 • А з 12 років
 • Б з 14 років
 • В з 15 років
 • Г з 16 років
 • Д з 18 років

2. Визначте, яке (які) з адміністративних стягнень може (можуть) бути накладено (накладені) лише судом

 • А штраф
 • Б попередження
 • В адміністративний арешт
 • Г позбавлення спеціального права
 • Д оплатне вилучення предмета правопорушення

3. Визначте, яким може бути максимальний строк адміністративного арешту

 • А 5 діб
 • Б 10 діб
 • В 15 діб
 • Г 1 місяць
 • Д 1 рік

4. Визначте, який податок є непрямим

 • А земельний податок
 • Б податок на додану вартість
 • В податок на доходи фізичних осіб
 • Г податок на прибуток підприємств
 • Д податок на власників транспортних засобів

5. Визначте, яке діяння є адміністративним правопорушенням

 • А ухилення від сплати податків у великих розмірах
 • Б несвоєчасна сплата відсотків за кредитом
 • В перехід вулиці на червоний сигнал світлофора
 • Г розбійний напад
 • Д нез’явлення на роботу державного службовця без поважної причини