Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Тема 6. Суспільно-географічна характеристика своєї області

§ 90. Суспільно-географічна характеристика своєї області

1. Пригадайте особливості географічного положення та природно-ресурсний потенціал вашої області. 2. Укажіть, як проявляються на її території глобальні проблеми людства.

1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ОБЛАСТІ. РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ОБЛАСТІ. Вам уже відомо, що фізико- і особливо економіко- та політико-географічне положення (ФГП, ЕГП, ПГП) мають велике значення для розвитку будь-якої країни та окремої її частини.

За допомогою типових планів і фізичної, політичної карт та карти адміністративно-територіального устрою охарактеризуйте ФГП, ЕГП, ПГП вашої області та вкажіть їх позитивні й негативні риси. Чи відбувається зараз реформування адміністративно-територіального устрою вашої області?

2. НАСЕЛЕННЯ: СУЧАСНІ ДЕМОГРАФІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ, СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА, МІГРАЦІЇ. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД. ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. Інформацію про населення області можна знайти на сайтах обласної державної адміністрації (ОДА) та служби зайнятості.

Пригадайте, що таке статево-вікова структура населення. За отриманими даними складіть піраміду, яка її ілюструватиме. Поясніть, як впливають міграції на економіку вашої області. Охарактеризуйте види міграцій, які переважають у вашому населеному пункті.

3. МІСЦЕ ОБЛАСТІ В СУЧАСНОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА. Матеріали, які допоможуть вам дізнатися про особливості та результати економічного розвитку вашої області, розміщено на сайтах ОДА та Держстату України (ukrstat.gov.ua/). За цими даними можна скласти діаграми, графіки та оцінити місце вашої області в сучасному господарському комплексі України.

За допомогою карт атласу поясніть особливості територіальної організації господарства області. Укажіть, яку прив'язку до певних територій мають найбільші промислові підприємства регіону.

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА Й НАРОДНІ ЗВИЧАЇ. РЕЛІГІЯ. СИСТЕМА ОСВІТИ ТА ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ. Кожен регіон України неповторний, тому унікальні комбінації культури, спадщини, звичаїв, релігії та інших соціальних надбань створили соціально-культурне середовище саме вашого краю. Дізнайтеся про нього за допомогою інформації, що зібрана у вашій шкільній та районній бібліотеках, місцевих краєзнавчих музеях та інших установах.

Поцікавтеся інформацією, що зібрана в музеях та установах республіканського значення: Національний музей історії України (nmiu.com.ua/). Національний художній музей України (namu.kiev.ua/), Національний музей літератури України (museumlit.org.ua/), Музей гетьманства (getman- museum.kiev.ua/), Національний музей-заповідник гончарства в Опішні (opishne-museum.gov.ua/). Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріал: «Музей історичних коштовностей України». За даними зібраних матеріалів створіть презентацію туристичного маршруту або програму розвитку туризму у вашому регіоні.

5. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ОБ'ЄКТИ. Туристично-рекреаційні об’єкти кожного регіону України є важливою складовою розвитку економіки, створення нових робочих місць, популяризації України, її давньої і самобутньої культури у світі.

Дізнайтеся про головні, давні та нові туристично-рекреаційні об'єкти вашої області. Напишіть есе із цього питання та презентуйте його в шкільній географічній газеті або на уроці.

6. ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЯК ЦЕНТР ІСТОРІЇ, НАУКИ, КУЛЬТУРИ Й ОСВІТИ. Кожний обласний центр України відомий своїми культурними, науковими й освітніми установами. Окремі з них широко відомі за межами країни. Це Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, які входять до рейтингу «500 The QS World University Rankings»; Науково-технічний комплекс Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, заснований у 1934 р.; Національний університет Львівська політехніка — найстаріший технічний університет країни (одна з перших технічних академічних шкіл Європи), заснований у 1816 р.; колиска українського козацтва — острів Хортиця в Запоріжжі тощо.

 • 1) Додайте до наведеного переліку видатні об'єкти історії, науки, культури й освіти вашої області, дослідіть їх історію та сучасність. Поділіться отриманою інформацією в українській географічній пресі: presa.ua/ — Краєзнавство. Географія. Туризм, journal.osnova.com.ua/ — Географія, presa.ua/ — Географія та економіка в рідній школі.
 • 2) Перегляньте на каналі Youtube фільм «Україна. Повернення власної історії». Назвіть регіони України, де відбувалися ці події.

7. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОБЛАСТІ. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. Екологічний стан регіонів України, за деяким винятком, дуже незадовільний. З одного боку, закриття підприємств, що були збудовані ще за радянських часів, зменшило викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище. З іншого боку, це призвело до скорочення робочих місць та трудової міграції.

 • 1) Інформацію про стан забруднення природного середовища на території України шукайте на сайті: cgo-sreznevskyi.kiev.ua/.
 • 2) Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали «Наше суспільство споживання» і поясніть, як можна вирішити екологічні проблеми вашої області.

ВИСНОВКИ

 • Кожен регіон України, як і регіони будь-якої іншої держави, неповторний. У складі країни він являє собою унікальну історичну спадщину, культуру та господарський комплекс.
 • Багатий природно-ресурсний потенціал України дає можливості для розвитку кожного регіону.
 • Усі адміністративні області України мають перспективи розвитку економіки й рівня життя людей, які їх населяють, за умови свідомого та відповідального ставлення кожного до історичного минулого і майбутнього регіону й країни.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що розвиток господарського комплексу області впливає на формування міграційних потоків.
 • 2. Спрогнозуйте розвиток сфери послуг вашої області.
 • 3. Порівняйте економічні показники області за останні десять років.
 • 4. Проаналізуйте подальші перспективи соціально-економічного розвитку вашої області.

Екскурсія на підприємство (промислове виробництво, фермерське господарство, фінансову установу, санаторій, готель тощо)

Під час відвідування підприємства (промислового виробництва, фермерського господарства, фінансової установи, санаторію, готелю тощо) дізнайтеся певну інформацію, за результатами якої проведіть прес-конференцію на одному з уроків географії.

Практичні роботи

 • 49. Аналіз демографічних показників своєї області порівняно з іншими регіонами України.
 • 50. Складання комплексної характеристики суб’єкта економічної діяльності за планом.
 • 51. Нанесення на план (топографічну карту) населеного пункту (району) релігійних будівель різних конфесій та об’єктів, що мають сакральне значення.
 • 52. Розробка регіональних маршрутів туристичних подорожей, прокладання їх на топографічній карті (плані), обчислення витрат (часових, фінансових тощо).
 • 53. Складання комп’ютерної презентації сувенірної продукції, виробленої в області.

Дослідження

 • 1. Адміністративно-територіальна реформа області: досвід формування територіальних громад.
 • 2. Дефіцитні професії у своєму населеному пункті.
 • 3. Використання альтернативних джерел енергії в домогосподарствах.
 • 4. Ресурсний потенціал свого населеного пункту для організації фестивалю народних традицій, побуту.
 • 5. Закономірності розташування звалищ побутового сміття.