Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ V. Суспільно-географічне бачення глобальних проблем людства, глобальні стратегії і прогнози

 • Тема 1. Глобальні проблеми людства
 • Тема 2. Глобальні стратегії розвитку
 • Тема 3. Прогнози розвитку геопросторової будови сучасного господарства і суспільства

Тема 1. Глобальні проблеми людства

§ 91. Глобальні проблеми людства

1. Пригадайте, як проявляється глобальне потепління у вашій місцевості. 2. Поясніть причини постійного загострення глобальних проблем людства.

1. ПОНЯТТЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА. Глобальні проблеми людства — це світові проблеми, які різною мірою торкаються кожного жителя Землі. Вони загострюються, негативно впливають на життя всього людства й можуть бути вирішені лише його спільними узгодженими зусиллями. Очевидно, що прояв глобальних проблем має чітко виражений географічний характер. Для одних країн вони не становлять безпосередньої загрози існування, для інших деякі проблеми є гострими, а деякі ще не набули актуальності (мал. 1).

Поясніть причини виникнення глобальних проблем людства за допомогою мал. 1.

У минулому нечисленне й неорганізоване людство було органічно «вбудоване» в довкілля і не створювало проблем для себе й нього. Із виникненням держав почалося масштабне господарське освоєння значних за площею територій, будівництво міст, каналів, доріг, вирубування лісів, господарське освоєння значних площ землі, що призвело до гострих, спочатку регіональних, екологічних проблем.

Мал. 1. Глобальні проблеми людства.

Наприкінці XIX і впродовж XX ст. бурхливий розвиток науки і НТП спричинили глобальне господарське освоєння планети. Людство набуло нових можливостей, які не завжди використовувало раціонально, і перетворилося на антропогенно-геологічну силу, що глобально змінює рельеф, клімат, водний режим річок, викидає в довкілля тонни забруднюючих речовин. Через зброю масового знищення воно створило реальну можливість знищення життя на Землі. Тому перед людством постали глобальні проблеми, кількість яких збільшується, а якість трансформується в просторі й часі.

За допомогою мал. 1 визначте приблизні хронологічні межі виникнення кожної із глобальних проблем. Поясніть, як кожна проблема змінюється в часі.

2. ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ МИРУ НА ЗЕМЛІ. Проблема збереження миру на Землі пов’язана з особливостями взаємодії держав на політичній карті світу. Її спричиняють військові конфлікти, що загрожують людству світовою війною на самознищення. Військові арсенали країн світу мають таку кількість атомної, хімічної і біологічної (бактеріологічної) зброї, яка спроможна знищити саму планету. Щорічно людство створює нові види озброєння, здатного знищувати все більшу кількість населення та результати його господарської діяльності в будь-якій точці Землі.

У світі постійно виникають зони нестабільності, де роками, а іноді й десятиліттями точаться збройні протистояння, які залучають усе більшу кількість країн і народів.

Пригадайте з уроків історії найбільш масштабні військові конфлікти. Визначте на карті географічні межі, де вони відбувалися.

До сучасних гострих конфліктів, які не мають шансів на вирішення за сучасної кризової світобудови, належать протистояння єврейського й арабського народів Палестини, військові конфлікти в Сирії, Іраку, Афганістані, Сомалі, Ефіопії, міжконфесійні конфлікти в індійському штаті Кашмір (між ядерними державами Індія і Пакистан), між мусульманами і християнами Нігерії, військові операції Росії на Північному Кавказі, Донбасі, у Грузії.

За допомогою інтерактивної карти (cfr.org/interactives/global-conflict-tracker) назвіть військові конфлікти та країни, які в них беруть участь.

Лідером за кількістю, тривалістю й запеклістю військових протистоянь залишається Африка. За останні півстоліття тут загинуло понад 10 млн осіб і майже 20 млн стали біженцями. В окремих країнах через нестачу дорослого чоловічого населення в конфлікти залучають дітей віком від 12 років, а самі ці країни стають джерелом біженства.

Таблиця 1

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ТА АУТСАЙДЕРИ СВІТОВОГО ІНДЕКСУ МИРОЛЮБСТВА (2018 р.)

Місце

Країна

1

Ісландія

2

Нова Зеландія

3

Австрія

4

Португалія

5

Данія

159

Сомалі

160

Ірак

161

Південний Судан

162

Афганістан

163

Сирія

Проаналізуйте дані таблиці 1 і зробіть висновки. За додатковими джерелами визначте кількість загиблих та постраждалих у конфлікті України й Росії 2014 р.

3. ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ. Проблема міжнародного тероризму не нова. Тільки в останнє десятиліття терористичних атак зазнали Франція, Німеччина, Туреччина, Бельгія, Іспанія, Туніс, США, Іран, Афганістан, Єгипет. Дії терористів вносять хаос і страх у життя людей. Тому зупинити їх та їхні організації можливо лише спільними узгодженими діями всього світового співтовариства.

Окремі держави використовують так званий державний тероризм, виступаючи фінансовими спонсорами в певних регіонах і у світі загалом.

У XXI ст. тероризм набув усе більшого масштабу. На його трансформацію впливають досягнення НТР, створюючи нові засоби масового вбивства. Також набрало поширення використання ЗМІ і перш за все Інтернету — кібертероризм.

СЛОВНИК

Кібертероризм — терористична діяльність, що здійснюється в кіберпросторі (Інтернет) або з його використанням.

Cyber terrorism is a terrorist activity carried out in cyberspace (Internet) or with its use.

Таблиця 2

ВІЙСЬКОВІ КОНФЛІКТИ XX—XXI ст.

Початок конфлікту

Конфлікт

Країна

Загальна кількість жертв, осіб

1947 р.

Конфлікт у Кашмірі

Індія, Пакистан

43910—47000

1978 р.

Війна в Афганістані

Афганістан

1240000—2000000

1984 р.

Турецько-курдський конфлікт

Туреччина, Сирія, Ірак

45000

1988 р.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Вірменія, Азербайджан

Понад 27287

1991 р.

Війна в Сомалі

Сомалі, Кенія

500000

2003 р.

Війна в Іраку

Ірак

251000—1000000

2003 р.

Війна в Дарфурі

Судан

178363

2004 р.

Війна на північному заході Пакистану

Пакистан

59725

2006 р.

Нарковійна в Мексиці

Мексика

165000

2009 р.

Повстання руху Боко Харам

Нігерія, Камерун, Нігер, Чад

28800

2011 р.

Громадянська війна в Сирії

Сирія

250000—470000

2011 р.

Громадянська війна в Лівії

Лівія

14382

2011 р.

Громадянська війна в Ємені

Ємен, Саудівська Аравія

7400

2011 р.

Конфлікт на Синайському півострові

Єгипет

4511

2011 р.

Етнічні конфлікти в Південному Судані

Південний Судан, Ефіопія

50000

2012 р.

Конфлікт на півночі Малі

Малі

829—2416

2014 р.

Російсько-український конфлікт на Донбасі

Україна

9640

Ознайомтеся із Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (zakon.rada.gov.ua/). Укажіть, яка протиправна діяльність пов'язана з кібертероризмом і як цьому протидіють в Україні.

Новим видом тероризму стала гібридна війна, яка виникла шляхом створення внутрішніх суперечностей та конфліктів у державі, обраної для агресії. Результати цих суперечностей використовує країна-агресор для досягнення своїх політичних цілей.

Що ви знаєте про гібридні війни із засобів масової інформації?

4. ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОСТУПАЛЬНОГО І ПРОПОРЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ. Сучасна соціально-економічна ситуація у світі далека від оптимальної. Одні країни стабільно розвиваються, інші, навпаки, занепадають. Нерівність і нерівномірність розвитку країн є причиною загострення міжнародної напруженості, наслідком чого стають збройні конфлікти, тероризм, потоки біженців. Щоб уникнути цих наслідків, людство має навчитися не допускати значної нерівності в розвитку країн і регіонів. Проте сьогодні контрасти не тільки не зникають, а й посилюються (мал. 2).

Мал. 2 Співвідношення зростання ВВП окремих країн світу.

За даними мал. 2 та додатковими джерелами порівняйте рівень доходів на одну особу у Швейцарії і Норвегії, Ефіопії і Сомалі. Зробіть висновки.

Україна (третій ядерний потенціал світу), Білорусь, Казахстан і Південна Африка — країни, що володіли ядерною зброєю та відмовилися від неї. Після підписання в 1992 р. Лісабонського протоколу колишні республіки СРСР були оголошені країнами, що не мають ядерної зброї. У 1994—1996 рр. вони передали всі ядерні боєприпаси Росії. Дослідження довели, що зараз немає технічних складностей для створення атомної зброї. Використовуючи публічну інформацію, науковці навіть невеликої країни здатні за короткий час створити її прототип.

ВИСНОВКИ

 • Глобальні проблеми людства — це світові проблеми, які різною мірою стосуються кожної країни і людини.
 • Глобальні проблеми можна об'єднати в три групи: міжнародні; ті, що базуються на відносинах «людина—суспільство»; ті, що базуються на відносинах «людина—природа».
 • Проблема збереження миру на Землі перетворилася на проблему виживання людства на планеті.
 • Проблема непропорційного розвитку держав є однією із головних причин поширення тероризму.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що в минулому людство не було здатне створити жодну із сучасних глобальних проблем.
 • 2. Обґрунтуйте причини найбільшої кількості збройних конфліктів в Африці.
 • 3. Складіть на контурній карті маршрут міграційних потоків до країн ЄС, США.
 • 4. Проаналізуйте, чому багаті країни (США, Канада, Японія, ЄС) та їхні жителі (Білл Гейтс, Марк Цукерберг, Воррен Баффет) допомагають бідним країнам.