Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 89. Загальна характеристика електоральної географії України

1. Поясніть, чому в Україні електоральні симпатії мають значну просторово-територіальну диференціацію. 2. Назвіть найавторитетніші політичні партії у вашій області.

1. ЕЛЕКТОРАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. Електоральна географія — це напрям суспільної географії, який вивчає просторово-територіальні прояви електоральних уподобань населення (електорату). Електоральна географія досліджує також географічні закономірності результатів референдумів і виборів, вплив на них політичних, економічних, етнічних, релігійних, конфесійних та інших чинників. Ця наука вивчає вплив на вибори в різних країнах та регіонах зовнішніх геополітичних чинників: діяльність ЗМІ, іноземних пропагандистських кампаній тощо. До найважливіших прикладних завдань електоральної географії належать розробка і картування раціонально організованих виборчих округів.

Електорат — прихильники певної організації, які голосують за певну партію на парламентських, президентських або муніципальних виборах. Синонім поняття — «виборчий корпус країни».

Електоральна географія тісно пов’язана з політичною, економічною та соціальною географією, геостратегією, соціологією, економікою, політологією, психологією, історією. Вона поділяється на глобальну, яка досліджує планетарні зміни в електоральних уподобаннях людства, і регіональну, що вивчає електоральну поведінку окремих народів, країн і їх регіонів.

Виділяють також локальну, або прикладну електоральну географію, яка є геополіттехнологічним напрямом науки і досліджує географічні зміни електоральної уваги населення на локальних рівнях, пропонує методи їх змін у потрібному замовнику напрямку.

Хто може бути замовником змін електоральної уваги населення? Наведіть приклади таких замовлень.

Електоральна географія хоча і є географічною наукою, але значною мірою це міждисциплінарний напрям наукових досліджень, що використовує у своїй роботі методи різних наук, основними серед яких залишаються картографічний та порівняльний (мал. 1).

Проаналізуйте дані мал. 1 та зробіть висновки про використання картографічного методу дослідження в електоральній географії.

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ. Електоральна географія дає змогу виявити й пояснити особливості масової електоральної поведінки, яка зазвичай має груповий характер і формується в певних суспільних групах (рідні, колеги, сусіди, друзі). Міжособистісні відносини в межах цих груп викликають процес соціалізації, у результаті якого відбувається привласнення однією людиною поглядів і переконань інших людей. Отже, остаточне рішення виборця залежить від ступеня самоідентифікації з тією спільнотою, у якій він живе (працює й активно контактує). Тому завжди існує ймовірність формування сукупності людей із подібними політичними уподобаннями, які можуть охоплювати досить великі регіональні масиви.

Мал. 1. Приклади використання картографічного методу дослідження в електоральній географії: а) результати дослідження про вступ до НАТО, 2018 р.; б) вибори Президента України, 1991 р.; в) явка виборців у другому турі президентських виборів, 2010 р.

Запитайте в рідних, що брали участь у виборах, під впливом чого (кого) вони робили свій вибір.

Від моменту здобуття Україною незалежності на трансформацію електоральних уподобань українців впливають геополітичні чинники.

Формування електорального поля України почалося з проведення 1 грудня 1991 р. референдуму, який мав підтвердити або спростувати рішення Верховної Ради про проголошення незалежності країни 24 серпня 1991 р. На референдумі близько 93 % населення країни висловилося за незалежний статус держави. Таким чином, відбулася повна юридично-правова легітимізація постанови вищого законодавчого органу України. Водночас проявилися суттєві географічні відмінності у волевиявленні людей різних регіонів України. Хоча по всій її території за незалежність проголосувала більшість виборців, їхня частка була доволі різною — від понад 97% у західних областях до 54% у Севастополі.

Усі наступні вибори в Україні показали, що електоральний переділ між абсолютно проукраїнською позицією виборців і значною питомою вагою прибічників життя в Радянському Союзі поступово рухався із заходу на схід. У 2010 р. він зупинився на південних межах Вінницької, Кіровоградської, Полтавської і Сумської областей. Однак і після цього електоральний переділ продовжував рухатися в означеному напрямку.

Сучасні події, пов’язані з агресивною політикою Росії, означили наступний етап змін в електоральному полі України. Понад 2 млн біженців із Криму і Донбасу розселилися територією країни, вносячи зміни в її електоральне поле й одночасно підпадаючи під вплив оточуючого електорального середовища. Це ще більше сприяло розмиванню в минулому досить різкої диференціації країни за електоральними симпатіями. Останній процес усе ще є фактично не дослідженим і значною мірою не визначеним за можливими електоральними наслідками. За опитуваннями переселенців із Донбасу, їхня більшість не збирається повертатися назад за жодних умов. Таким чином, вони стануть частиною електорального поля інших регіонів України.

В останній час з’явилися дослідження, що стосуються впливу мовного чинника на формування і трансформацію електорального поля. Існує світовий досвід запровадження державної мови практично з нуля (Ізраїль, Чехія, країни Балтії).

Підберіть додаткову інформацію про досвід запровадження державної мови в країнах колишнього СРСР та його результати.

Електоральне поле України буде змінюватися, і найбільшу роль відіграватимуть не тільки етнічні та мовні, а й соціально-економічні чинники. Проведення реальних економічних реформ, боротьба проти монополізму, викорінення корупції, підвищення життєвого рівня населення, зростання його освітнього рівня, виховання патріотизму, національної свідомості й любові до Батьківщини визначатимуть зміни в електоральних симпатіях у бік зростання їх однорідності й однонаправленості.

Наведіть приклади економічних чинників, які неодноразово застосовувалися під час проведення передвиборчих кампаній в Україні. Поясніть їх вплив на розвиток країни.

Національна виборча комісія Сьєрра-Леоне, однієї з найбідніших та економічно нестабільних країн Африки, 7 березня 2018 р. провела перші у світі вибори президента з використанням технології блокчейн (ланцюжок блоків транзакцій). Технічне рішення надав швейцарський фонд Agora, що займається цифровими технологіями в голосуванні. «Якщо ми зможемо зробити це в Сьєрра-Леоне, то вийде і в інших країнах», — заявив генеральний директор фонду Леонардо Гаммар. Бажання уряду країни використати блокчейн було пов'язано з високим рівнем недовіри населення до виборів. Це дало можливість зробити вибори чесними і прозорими, скоротити витрати на їх проведення (зникла необхідність друкування бланків для голосування).

ВИСНОВКИ

  • Електоральна географія є напрямом суспільної географії, яка вивчає просторово-територіальні прояви електоральних симпатій населення.
  • Сучасна електоральна географія визначається взаємодією просторово-часових чинників.
  • Електоральні симпатії населення України поступово розвиваються в напрямку створення більш однорідного електорального поля.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Обґрунтуйте необхідність формування однорідного електорального поля в Україні.
  • 2. Спрогнозуйте подальші зміни електоральної географії України.
  • 3. За додатковими джерелами порівняйте електоральне поле України й Білорусі.
  • 4. Складіть картосхему електоральних уподобань за результатами виборів президента 2019 р.

Дослідження

  • Територіальні громади: сутність, становлення, сучасні реалії.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.