Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 87. Вплив глобалізації на культуру України

1. Поясніть визначення поняття «глобалізація». 2. Назвіть позитивні та негативні риси глобалізації.

1. КУЛЬТУРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ. Термін «культурна глобалізація» виник наприкінці XX ст. Це процес, до участі в якому сьогодні причетні всі країни й цивілізації, адже суспільні відносини людей набувають транснаціонального характеру і виходять за межі національних спільнот як державних утворень. Культурна глобалізація послаблює етнічну ідентифікацію народів. Громадське життя витісняє і поглинає життя особисте, збільшуючи невизначеність національної свідомості та ідентичності людей. Культурна ідентичність окремої людини з певною національною спільнотою реалізується через норми й зразки поведінки, уявлення і цінності, що створюють її культуру. Процеси глобалізації все це руйнують.

На Всесвітній конференції ЮНЕСКО з політики в галузі культури, що відбулася в Мексиці 26 липня — 6 серпня 1982 р., було прийнято Декларацію Мехіко з політики в галузі культури.

Мал. 1. Основні риси культурної глобалізації.

Глобалізація культурних зв’язків виводить людину за межі власного культурного ареалу, системи глобальної комунікації та інформації, посилює полікультурність (одна з тенденцій XXI ст.). Наприклад, мігранти, асимілюючись як національні меншини, стають носіями не однієї, а кількох культур. Вчені-антропологи зараз говорять про можливість формування в майбутньому нової глобальної культури і культурних сімей із більш широкими ареалами. Як і будь-який процес, культурна глобалізація має позитивні та негативні риси (мал. 1).

Чи можуть негативні риси в окремих випадках бути позитивними і навпаки (мал. 1)? Наведіть приклади.

Процеси культурної глобалізації додали роботи не тільки антропологам, а й соціологам і філософам, які зараз досліджують зміст, тенденції, прогнозують зміни культурної і національної ідентичності, соціальних рухів, туристичних та міграційних потоків тощо.

2. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА КУЛЬТУРУ УКРАЇНИ. Темі впливу глобалізації на культуру України присвячено не одне дисертаційне дослідження, адже культура — це не тільки мова, література, музика та живопис. Це й матеріальні речі, що нас оточують, наш світогляд, рівень культурного, духовного та інтелектуального розвитку. Це культурний простір особистості. За умов інформаційного суспільства його формують не тільки культурні установи (музеї, театри тощо), а й медіапростір. Сучасна українська культура зазнає змін під впливом розвитку комунікаційних технологій.

Пригадайте, яку книжку ви прочитали (поза межами шкільної програми) або яку театральну виставу чи концерт відвідали останнім часом. Зробіть висновки.

В українських містах, цивілізаційний розвиток яких зараз однаковий у всіх країнах світу, будують абстраговані від традиційних етнічних ознак будівлі. Тому відрізняються одна від одної і мають традиційну культурну наповненість лише давні частини міст, що збереглися до сьогодні. Більшість предметів особистого щоденного вжитку стали також уніфікованими не тільки в Україні. У матеріальному плані вони стирають різницю між українською та іншими культурами.

Мал. 2. Елементи української традиційної культури: а) коровай; б) інтер'єр ресторану в українському стилі; в) одяг в українському стилі.

Охарактеризуйте особливості українського традиційного житла кінця XIX — початку XX ст. та сучасні. Чи є традиційні українські елементи в інтер'єрі вашого житла? Зробіть висновки.

Глобалізація впливає не лише на матеріальну культуру, а й на свідомість українців. Світові тенденції моди змінили традиційний одяг українців. Наслідком глобалізації є спортивний, діловий і повсякденний одяг, який створюється для широкого українського ринку збуту переважно за кордоном. Українські дизайнери на рівні високої моди використовують українські національні елементи (вишивка, мереживо), але в повсякденному житті вони вже давно вийшли з ужитку (мал. 2).

Поясніть, чому, подорожуючи світом, українець не виділяється серед жителів інших країн, особливо Європи. Чи є це наслідком глобалізації культури? Чи це погано?

Широкий вплив та розвиток отримали однакові незалежно від країн і материків субкультури, що об’єднують молодь усього світу і також є проявом глобалізації.

Чи є ви прихильником певної субкультури? Чим саме вона вас приваблює?

Українська культура все більше тяжіє до європейських стандартів, які за релігійними, моральними, матеріальними і культурними традиціями ближчі до нас, ніж культури Сходу. Проте маємо надію, що в умовах глобалізації європейська культура не поглине українську. Хочеться, щоб українці пишалися своєю мовою, а вишиванка була модною не лише на свято. Щоб іноземних друзів зустрічали за столом із національними стравами. Найкращий спосіб вирішення проблеми глобалізації української культури — сприймати краще, що є в інших культур і не суперечить нашій ментальності, але залишатися унікальними, бо наша культура того варта: «І чужого научайтесь, й свого не цурайтесь».

ВИСНОВКИ

 • Культурна глобалізація послаблює етнічну ідентифікацію народів, відносини людей набувають транснаціонального характеру і виходять за межі національних спільнот.
 • Культурна глобалізація має позитивні та негативні риси.
 • Культура — це не тільки мова, література, музика та живопис. Українська культура зазнала змін під впливом індустріалізації, змінюється під впливом глобалізації і розвитку комунікаційних технологій.
 • Найкращий спосіб вирішити проблеми глобалізації української культури — сприймати краще, що є в інших культур і не суперечить нашій ментальності, але залишатися унікальними.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що вплив глобалізації на українську культуру має позитивні та негативні риси.
 • 2. Обґрунтуйте об'єктивні причини трансформацій української культури.
 • 3. Поясніть, чому не слід відвертатися від найкращих здобутків інших культур.
 • 4. Проаналізуйте вплив індустріалізації на українську культуру.

Практичні роботи

 • 47. Установлення територіальних відмінностей та закономірностей у забезпеченості закладами культури областей України за даними офіційної статистики.
 • 48. Нанесення на контурну карту України місць проведення популярних музичних фестивалів.

Дослідження

 • 1. Опис та презентація особливостей культури представників етнографічних груп (групи) українців, що живуть у вашому населеному пункті.
 • 2. Основні конфесійні групи населення своєї місцевості.