Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Тестові завдання. Міжнародний рух капіталів. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному співробітництві

1. Україна стала членом МВФ у

А 1947 р.

Б 1992 р.

В 1998 р.

Г 2007 р.

2. Міжнародна фінансова організація, яка запровадила єдину європейську валюту євро, — це

А Міжнародний валютний фонд

Б європейський центральний банк

В європейський банк реконструкції та розвитку

Г європейський інвестиційний банк

3. Міжнародне підприємництво існує в таких формах

А митні та торговельні союзи між країнами

Б міжнародні фінансово-валютні організації

В ООН і COT

Г спільні підприємства та вільні економічні зони

4. Дефіцит платіжного балансу призведе до таких наслідків

A курс національної валюти зменшиться

Б офіційні валютні резерви зменшаться

B офіційні валютні резерви збільшаться

Г офіційні валютні резерви не зміняться

5. Складова платіжного балансу країни — рахунок поточних операцій — не включає

А товарний експорт

Б чисті доходи від інвестицій

В зміни в активах країни за кордоном

Г транспортні послуги іноземним країнам

6. Якщо сальдо торговельного балансу від'ємне і становить 24,1 тис. грош. од., а надходження від експорту — 216,9 тис. грош. од., то виплати за імпорт складають

А 192,8 тис. грош. од.

Б 241,0 тис. грош. од.

В 216,9 тис. грош. од.

Г даних недостатньо для визначення

7. Який із перелічених видів міжнародного руху капіталу вважається прямими іноземними інвестиціями?

А Канадський інвестиційний фонд купує казначейські векселі Міністерства фінансів США на суму 50 млн дол.

Б французький банк купує акції шведської компанії на суму 10 млн дол. Загальна вартість випуску акцій цієї компанії становить 250 млн дол.

В японська та китайська компанії створюють у Шанхаї спільну консалтингову фірму з рівними паями в статутному фонді

Г МБРР надає Україні позику на структурну перебудову вугільної промисловості в розмірі 50 млн дол.

8. Країна має додатне сальдо платіжного балансу за рік, що становить 10% від надходжень валюти за міжнародними операціями, а виплати за міжнародними операціями становлять 180 млн грош. од. Сальдо платіжного балансу дорівнюватиме

А 200 млн грош. од.

Б 20 млн грош. од.

В 40 млн грош. од.

Г 18 млн грош. од.

9. Обсяг офіційних резервів країни за від'ємного сальдо платіжного балансу

А зменшується

Б зростає

В не змінюється

Г недостатньо інформації для визначення

10. Перевищення експорту товарів над імпортом призведе до

A збільшення надходжень іноземної валюти та зростання її курсу

Б відпливу іноземної валюти з країни та зменшення її курсу

B збільшення надходжень іноземної валюти та зменшення її курсу

Г відпливу іноземної валюти з країни та зростання її курсу

11. Установіть відповідність між грошовими потоками та статтями платіжного балансу, на яких вони відображатимуться.

1 Доходи від продажу акцій, облігацій, нерухомості іноземцям

2 Переказ пенсії, подарунків, грошові перекази за кордон

3 Платежі від туризму за кордоном

4 Доходи національної авіакомпанії від міжнародних перевезень

А Експорт послуг

Б Експорт товарів

В імпорт послуг

Г Чисті трансферти

Д Приплив капіталу

12. Установіть відповідність між назвами міжнародних фінансових організацій і напрямами їхньої діяльності.

1 МВФ

2 МБРР

3 МАР

4 БАГІ

А Надає кредити на 50 років на розвиток соціальної інфраструктури найменш розвинених країн

Б Надає позики на 5—15 років приватним підприємствам і купує їхні цінні папери

В Надає кредити для покриття тимчасового дефіциту платіжних балансів

Г Надає довгострокові позики для розвитку інфраструктури, здійснення сільськогосподарських проектів та розвитку промисловості

Д Стимулює приватні іноземні інвестиції шляхом їхнього страхування