Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Узагальнюємо знання. Міжнародний рух капіталів. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному співробітництві

1. Яка із форм міжнародних інвестицій (портфельні чи прямі) має менші ризики?

2. Охарактеризуйте основні типи міжнародного виробництва.

3. Охарактеризуйте роль МВФ у забезпеченні міжнародного руху капіталів.

4. За допомогою графічної моделі попиту й пропозиції покажіть зміни ринкової рівноваги на ринках: 1) національної валюти; 2) виробництва машинобудівної галузі; 3) трудових ресурсів — інженерів і технологів для країни, у якій значно зросли європейські прямі інвестиції в галузі важкої промисловості.

5. Визначте, чи правильним є твердження: «європейський центральний банк у 1969 р. запровадив міжнародні гроші, що отримали назву “спеціальні права запозичення”».

6. За яких умов виникає можливість дефолту в країні?

7. Економіка країни характеризується такими даними (у млрд євро): експорт товарів — 19 650; імпорт товарів — 21 758; громадяни країни отримують дохід від іноземних інвестицій у вигляді відсоткових виплат із-за кордону — 3621; країна виплачує закордонним інвесторам дохід у вигляді відсотків — 1394; витрати громадян цієї країни від туризму — 1919; доходи цієї країни від туризму — 1750; однобічні трансферти країни — 2388; відплив капіталу з країни — 4174; приплив капіталу до країни — 6612. Визначте: 1) сальдо поточного рахунка; 2) сальдо рахунка руху капіталу; 3) сальдо платіжного балансу країни; 4) зміну величини офіційних валютних резервів країни.