Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Аналіз структури та порівняння торговельного й платіжного балансу різних країн

МЕТА:

  • засвоїти поняття: дебет, кредит, платіжний баланс, експортоподібні операції, імпортоподібні операції, офіційні валютні резерви;
  • навчитися визначати сальдо балансу зовнішньої торгівлі та платіжного балансу;
  • навчитися записувати конкретні потоки за статтями рахунків поточних операцій та рахунку операцій із капіталом і фінансовими інструментами.

ХІД РОБОТИ

1. За даними Державної служби статистики України за перше півріччя 2018 р. імпорт товарів зріс на 13,5 % — до 28,469 млрд дол., експорт — на 11,1 %, до 27,816 млрд дол. За цей період баланс торгівлі послугами зведено з профіцитом у 2,826 млрд дол. За цими даними виконайте завдання:

1) Розрахуйте сальдо балансу зовнішньої торгівлі.

2) За розрахунками сальдо балансу зовнішньої торгівлі в поданому ланцюжку взаємозалежних показників визначте правильну характеристику:

  • баланс зовнішньої торгівлі зведено з: а) дефіцитом, б) профіцитом, в) нульовим сальдо;
  • це призводить до: а) припливу в Україну іноземної валюти, б) відпливу іноземної валюти з України, в) кількість іноземної валюти не залежить від розглянутої ситуації;
  • ця ситуація призведе до: а) збільшення курсу долара в гривні, б) зменшення курсу долара в гривні, в) курс долара в гривні не зміниться внаслідок цієї ситуації;
  • це призведе до: а) укріплення національної валюти, б) знецінення національної валюти, в) ситуація жодним чином не вплине на курс національної валюти.

3) На основі аналізу сальдо балансу торгівлі товарами та торгівлі послугами вкажіть, на якому ринку експорт зростає більшими темпами, ніж імпорт. Про які тенденції національної економіки свідчить цей показник?

2. Розгляньте деякі статті платіжного балансу України (аналітична форма) за 2017 р.

Статті балансу

Усього, млн дол. США

A. Рахунок поточних операцій

-2442

Баланс товарів і послуг

-8644

Баланс товарів

-9663

Імпорт

49 364

Баланс послуг

1019

Експорт послуг

14 167

B. Рахунок операцій із капіталом

-4

Чисте кредитування (+) / чисте запозичення (-) (= A + B)

-2446

C. Фінансовий рахунок

-5012

Закінчення таблиці

Статті балансу

Усього, млн дол. США

Прямі інвестиції (сальдо)

-2827

Портфельні інвестиції (сальдо)

-1800

Помилки та недогляд

482

D. Зведений баланс (= A + B - C)

2566

E. Резерви та пов'язані статті

2566

Резервні активи

2673

Кредити МВФ

107

1) Розрахуйте експорт товарів.

2) Розрахуйте імпорт послуг.

3) Баланс зовнішньої торгівлі зведено з дефіцитом чи профіцитом?

4) Який показник свідчить про стан іноземних інвестицій в економіку нашої країни? Проаналізуйте дані.

5) Чому дорівнює сальдо платіжного балансу?

6) якими мають бути офіційні резерви?

3. Зробіть висновки.