Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнюємо знання. Світове господарство та національна економіка

1. Яку роль у розв'язанні глобальних проблем відіграють міжнародні організації?

2. Охарактеризуйте етапи розвитку науково-технічного співробітництва та глобалізації інформаційних мереж.

3. Продемонструйте за допомогою графічної моделі попиту й пропозиції зміни на ринках грошей, які спричинить міжнародний рух капіталу для країни-імпортера та країни-експортера.

4. Які напрямки міграційних потоків характерні для сучасного етапу розвитку міжнародних відносин?

5. Чи згодні ви з аргументацією антиглобалістів: «Беручи участь у процесі глобалізації економіки, країна має відкритий тип економічної системи і тим самим послаблює свій суверенітет»?

6. Визначте, чи правильними є твердження.

  • 1) Позитивними результатами глобалізації для ринку праці України можна вважати збільшення валютних надходжень в Україну від співвітчизників, що працюють за кордоном, та освоєння за кордоном нових технологій, передових методів організації праці, що сприяє запровадженню їх в Україні.
  • 2) Глобалізація фінансової системи пов'язана з відмовою від золотовалютного стандарту, оскільки система плаваючих валютних курсів посилила вільне переміщення капіталу.
  • 3) Саме ТНК істотно поширюють принципи досконалої конкуренції, а їхні дії підпадають під національні законодавства щодо обмеження монополії.

7. Використовуючи статистичні дані (частка експорту у ВВП), розмістіть країни за рейтингом розвитку лібералізації ринку. Назвіть країну з найвищим та найнижчим рівнем лібералізації ринку в європі.

ЧАСТКА ЕКСПОРТУ КРАЇН У ВВП у 2018 р.

Країна

Частка експорту у ВВП,%

Австрія

54,5

Бельгія

87,8

Іспанія

34,3

Італія

31,8

Литва

82,2

Нідерланди

83,0

Німеччина

47,0

Норвегія

38,1

Португалія

43,5

Словаччина

97,3

Україна

47,9

Франція

31,3

Хорватія

51,2

Чехія

78,8

Швейцарія

65,5Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.