Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Узагальнюємо знання. Світове господарство та національна економіка

1. Яку роль у розв'язанні глобальних проблем відіграють міжнародні організації?

2. Охарактеризуйте етапи розвитку науково-технічного співробітництва та глобалізації інформаційних мереж.

3. Продемонструйте за допомогою графічної моделі попиту й пропозиції зміни на ринках грошей, які спричинить міжнародний рух капіталу для країни-імпортера та країни-експортера.

4. Які напрямки міграційних потоків характерні для сучасного етапу розвитку міжнародних відносин?

5. Чи згодні ви з аргументацією антиглобалістів: «Беручи участь у процесі глобалізації економіки, країна має відкритий тип економічної системи і тим самим послаблює свій суверенітет»?

6. Визначте, чи правильними є твердження.

  • 1) Позитивними результатами глобалізації для ринку праці України можна вважати збільшення валютних надходжень в Україну від співвітчизників, що працюють за кордоном, та освоєння за кордоном нових технологій, передових методів організації праці, що сприяє запровадженню їх в Україні.
  • 2) Глобалізація фінансової системи пов'язана з відмовою від золотовалютного стандарту, оскільки система плаваючих валютних курсів посилила вільне переміщення капіталу.
  • 3) Саме ТНК істотно поширюють принципи досконалої конкуренції, а їхні дії підпадають під національні законодавства щодо обмеження монополії.

7. Використовуючи статистичні дані (частка експорту у ВВП), розмістіть країни за рейтингом розвитку лібералізації ринку. Назвіть країну з найвищим та найнижчим рівнем лібералізації ринку в європі.

ЧАСТКА ЕКСПОРТУ КРАЇН У ВВП у 2018 р.

Країна

Частка експорту у ВВП,%

Австрія

54,5

Бельгія

87,8

Іспанія

34,3

Італія

31,8

Литва

82,2

Нідерланди

83,0

Німеччина

47,0

Норвегія

38,1

Португалія

43,5

Словаччина

97,3

Україна

47,9

Франція

31,3

Хорватія

51,2

Чехія

78,8

Швейцарія

65,5