Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Визначення тенденції змін у структурі надходжень і видатків до Державного бюджету України

МЕТА:

  • засвоїти поняття: бюджет, структура бюджету, доходи бюджету, видатки бюджету;
  • навчитися визначати зміни структурних елементів державного бюджету (за доходами або видатками);
  • навчитися будувати структурно-кругові діаграми та аналізувати зміни у структурі надходжень (або витрат) державного бюджету.

ХІД РОБОТИ

1. Ознайомтеся зі статистичними даними щодо структури доходів Державного бюджету України за 2000 і 2018 р. Запишіть основні статті доходів та їхні коди.

ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ за 2000 р.

Код

Найменування доходів згідно з класифікацією

Усього, тис. грн

100 00 000

Податкові надходження

20 513 567,0

11 000 000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

6 093 023,0

11 020 000

Податок на прибуток підприємств

6 093 023,0

15 000 000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

1 759 647,0

20 000 000

Неподаткові надходження

8 840 295,4

21 000 000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

3 609 854,0

30 000 000

Доходи від операцій із капіталом

23 000,0

40 000 000

Офіційні трансферти

1 274 091,5

50 000 000

Цільові фонди

3 295 573,0

Усього доходів

33 946 526,9

ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНи за 2018 р.

Код

Найменування доходів згідно з класифікацією

Усього, тис. грн

10 000 000

Податкові надходження

759 897 906,7

11 000 000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

173 451 027,4

11 020 000

Податок на прибуток підприємств

82 327 370,9

15 000 000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

28 698 000,0

20 000 000

Неподаткові надходження

144 989 800,7

21 000 000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

90 671 421,7

30 000 000

Доходи від операцій із капіталом

345 251,7

40 000 000

Офіційні трансферти

7 779 023,7

50 000 000

Цільові фонди

4 867 383,6

Усього доходів

917 879 366,4

2. Побудуйте структурно-кругові діаграми за основними видами доходів бюджетів за 2000 та 2018 р.

1) Зробіть розрахунки та заповніть таблицю.

Доходи Державного бюджету України за 2000 р.

Доходи Державного бюджету України за 2018 р.

№ з/п

Найменування доходів

величина

№ з/п

Найменування доходів

величина

тис. грн

%

градуси (°)

тис. грн

%

градуси (°)

1

Податкові надходження

1

Податкові надходження

2

Неподаткові надходження

2

Неподаткові надходження

3

Доходи від операцій із капіталом

3

Доходи від операцій із капіталом

4

Офіційні трансферти

4

Офіційні трансферти

5

Цільові фонди

5

Цільові фонди

Усього доходів

100

360

Усього доходів

100

360

Розрахунки зробіть за таким зразком:

За 2000 р. податкові надходження — 20 513 567,0, усього доходів — 33 946 526,9.

Усього — 100%, 360°.

Податкові надходження — x %, x°.

Податкові надходження = 20513567,0 • 100/33 946 526,9 = 60,43 %;

100 % — 360°; 1% — 3,6°.

Податкові надходження = 60,43 • 3,6 = 217,5°.

2) За розрахунками в градусах побудуйте кругові діаграми для кожного року: коло поділіть на п'ять сегментів (за видами доходів), позначивши у відсотках у кожному сегменті частку певної статті доходів бюджету. Кожен сегмент відповідної статті доходів у кожному із двох кіл (відповідно за роками) зафарбуйте певним кольором. Таким чином наочно побачимо структурні зміни в доходах бюджету.

3. Розрахуйте й проаналізуйте зміни в часі таких статей доходів:

  • податки на прибуток підприємств у структурі статті «Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості»;
  • податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції в податкових надходженнях;
  • доходи від власності та підприємницької діяльності у структурі неподаткових надходжень та загалом у структурі доходів бюджету.

За кожним пунктом наведіть розрахунки.

4. Проаналізуйте тенденції змін у структурі доходів Державного бюджету України.

5. Зробіть висновки.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.