Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання. Державні фінанси національної економіки. Державний бюджет

1. Ситуація, за якої доходи держави перевищують видатки, називається

А дефіцит бюджету

Б баланс бюджету

В стабілізація бюджету

Г профіцит бюджету

2. Укажіть заходи фіскальної політики, яких слід ужити уряду в умовах повної зайнятості та високого рівня інфляції.

А зменшити податки, збільшити державні видатки

Б збільшити податки, зменшити державні видатки

В зменшити податки, зменшити державні видатки

Г збільшити податки, збільшити державні видатки

3. Державна політика, що полягає в регулюванні податків і витрат державного бюджету, називається

А монетарна

Б соціальна

В фіскальна

Г національна

4. Якою є ставка оподаткування, якщо податок із доходу в розмірі 4000 грн становить 720 грн, а з доходу в розмірі 7000 грн — 1260 грн?

А прогресивна

Б регресивна

В пропорційна

Г тверда

5. До непрямих належать податки

А на продаж товарів

Б на нерухомість

В на спадщину

Г на доходи

6. До загальнодержавних податків і зборів належить

А акцизний податок

Б збір за паркування автотранспорту

В комунальний податок

Г збір за право проведення кіно- і телезйомок

7. Якщо дохід у розмірі 10000 грн оподатковується за ставкою 30%, а дохід розміром 6000 грн — за ставкою 20 %, то така ставка оподаткування є

А пропорційною

Б твердою

В регресивною

Г прогресивною

8. Заходи уряду, які свідчать про проведення стримуючої фіскальної політики, — це

А зменшення податкових ставок

Б збільшення державних видатків

В збільшення податкових ставок

Г правильними є відповіді А і Б

9. До методів управління державним боргом НЕ належить

А рефінансування

Б конверсія

В профіцит

Г консолідація

10. Якщо середня податкова ставка залишається незмінною незалежно від величини доходу, то такий податок є

А пропорційним

Б прогресивним

В регресивним

Г соціальним

11. Установіть відповідність між видами податків та їх економічною характеристикою.

1 Непрямий податок

2 Пропорційний податок

3 Прямий податок

4 Регресивний податок

А Податок, податкова ставка якого зменшується в міру зростання доходу

Б Податок, який являє собою «податок на споживання»

В Податок, податкова ставка якого залишається незмінною незалежно від величини доходу

Г Податок, податкова ставка якого перебуває в прямій залежності від величини доходу

Д Податок на певну суму (дохід, спадщина)

12. Установіть відповідність між елементами податкової системи та їхніми прикладами.

1 Об'єкт оподаткування

2 Суб'єкт оподаткування

3 Принцип оподаткування

4 Одиниця оподаткування

А Гнучкість податкової системи

Б Пряме вилучення частини доходу

В Довжина корпусу засобів водного транспорту

Г 100 см3 об'єму двигуна Д Видобувачі мінеральних і термальних вод