Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Хлібовська

§ 31. Становлення громадянського суспільства. Помаранчева революція 2004 року

 • Визначте основні риси початкового періоду державотворення в Україні.
 • Поясніть значення термінів: неформальні організації, сепаратизм.
 • Що передбачав багатовекторний шлях розвитку?

1. Громадянське суспільство в Україні.

Громадянське суспільство — це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Серед його найважливіших ознак — діяльність різноманітних добровільних об'єднань людей, плюралізм ідей, соціальних цінностей, можливість вільно висловлювати свої думки, пріоритет громадянських прав порівняно з державними законами, свобода особистості, усвідомлення особою інтересу суспільства, держави як свого власного інтересу.

Поволі, але неухильно в Україні розбудовували громадянське суспільство, один із основних елементів становлення демократичної держави. Конституція України забезпечила умови його функціонування. Свідченням становлення громадянського суспільства стало, зокрема, виникнення низки неурядових незалежних суспільних організацій, ЗМІ, формування вільної суспільної думки. Зростала і суспільна активність громадян. У розвинених демократичних країнах разом із бізнесом та державою — це третій сектор, який гармонізує суспільне життя, наглядає за діяльністю державних структур, бореться з фінансовими надужиттями та корупцією. В 1999 році в Україні налічувалося близько тридцяти тисяч зареєстрованих громадських організацій, із яких понад 800 мали загальноукраїнський статус. До прикладу, в 1995 році таких організацій було лише чотири тисячі. Найбільшу частку серед них склали благодійні фонди, за ними — жіночі, культурно-освітні й мистецькі, молодіжні організації, об'єднання етнічних груп, правозахисні, природоохоронні, релігійні та інші. Більшість всеукраїнських організацій функціонувало у великих містах — Києві, Харкові, Львові, Одесі. Складовими частинами громадянського суспільства в Україні є діяльність політичних партій, здатних репрезентувати групові інтереси, вільне висловлювання власної думки, вільні та альтернативні політичні вибори, референдуми, розвиток місцевого самоврядування, наявність ринкових відносин і економічного плюралізму. Громадянське суспільство — невід’ємний атрибут правової держави. Остання може існувати лише за наявності такого суспільства.

Однак громадянське суспільство в Україні на межі 1990-х - 2000-х років перебувало в зародковому стані, залишалося неконсолідованим та значно відставало у розвитку від громадянського суспільства європейських країн. Активність громадських організацій та їхній вплив на суспільне життя і свідомість людей ще недостатні, а рівень правової захищеності індивідів і груп людей, які у них працюють, далекий від бажаного. Засоби масової інформації, що мали б підвищувати рівень цієї захищеності, самі поки що потребують захисту. Тиск як з боку держави, так і з боку могутніх приватних інтересів позбавляють ЗМІ свободи та неупередженості, а людей — повної та об'єктивної інформації. Це особливо помітно в періоди, коли вирішуються важливі політичні питання (під час виборів, референдумів, кризових політичних ситуацій тощо). З цих причин не може нормально функціонувати «сфера відкритості» (публічна сфера), у якій формується громадська думка, здатність і готовність громадян до вирішення суспільних справ.

 • 1. Що таке громадянське суспільство?
 • 2. Назвіть прояви громадянського суспільства в Україні.
 • 3. Який вплив на становлення громадянського суспільства в Україні мали громадські організації?

Уривок із праці філософа, академіка НАН України Мирослава Поповича «Громадянське суспільство України»

«Основна проблема, що постала перед суспільством України в розпочату 1991 роком епоху трансформації, полягає в переході від суспільства тотального контролю до суспільства, побудованого на європейських цінностях і принципах — політичній демократії, ринковій економіці та національній державності. Системі контролю має бути протиставлена розвинута система самодіяльного громадянського суспільства. При цьому основна проблема полягає не стільки в створенні нових інституцій чи спілок, скільки в переосмисленні функцій і старих, і новоутворюваних елементів громадянського суспільства за умов демократії, незалежності і ринку. Громадянське суспільство, що робить у новій Україні перші кроки, може не витримати тиску з боку великого капіталу, що не зустрічає опору. Продумана і стимульована система спонсорства і благодійності допоможе ввести відносини громадянського суспільства і приватного капіталу в рамки партнерства».

 • 1. Які чинники, на думку автора, сприятимуть розбудові в Україні громадянського суспільства?

2. Помаранчева революція.

Чергове загострення внутріполітичної ситуації в Україні було пов'язане із президентськими виборами 2004 року. 22 листопада 2004 року на Майдані Незалежності в центрі міста Києва розпочалася акція громадянської непокори. Приводом стали відверті фальсифікації під час виборів: порушення в ході голосування та підрахунку голосів. Попри результати екзит-полів (опитування виборців, яке проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день виборів з метою прогнозування їхніх результатів до часу оприлюднення офіційних даних виборчими комісіями), які свідчили про перемогу у другому турі виборів очільника блоку «Наша Україна» Віктора Ющенка, Центральна виборча комісія віддала перемогу його конкурентові — представнику «партії влади» Вікторові Януковичу — Прем'єр-міністру України.

Одна із протестних акцій під час Помаранчевої революції. Світлина

Для захисту голосів і демократії до Києва з'їхалося сотні тисяч людей. В акціях непокори, за оцінками соціологів, брали участь від 5 до 6 млн осіб. Протестні акції проти фальсифікації результатів виборів пройшли у багатьох населених пунктах держави. Подану скаргу від імені прихильників партійного блоку «Наша Україна» розглядав Верховний Суд. Для знаходження консенсусу були прийняті зміни в Конституцію України, які отримали назву Конституційна реформа 2004 року. Вона урівноважувала владні повноваження президента і парламенту, створювала в державі вже парламентсько-президентську форму правління на відміну від президентсько-парламентської за Конституцією 1996 року. Було призначено повторне голосування другого туру, яке відбулося 26 грудня 2004 року. І під час нього переміг Віктор Ющенко. В усіх трьох голосуваннях кожний суперник перемагав на «своїй» території: Віктор Ющенко — у 16-ти областях Західного і Центрального регіонів, а також у місті Києві; Віктор Янукович — у 8-ми областях Південного і Східного регіонів, а також в АР Крим і місті Севастополі. Масовий спротив народу фальсифікації владою результатів президентських виборів 2004 року отримав назву Помаранчевої революції, бо визначальним у політичному протесті став помаранчевий колір, який прихильники кандидата в президенти Віктора Ющенка використовували для позначення своєї участі в русі (прапорці, стрічки, шарфи або інші деталі одягу).

Помаранчева революція, що тривала упродовж листопада-грудня 2004 року, засвідчила важливі ментальні зрушення в суспільстві, народження громадянського суспільства, бажання здійснення кардинальних реформ в економіці і державному секторі, наближення народу до управління державою. Під час революції вдалося уникнути кровопролиття.

 • 1. Що стало приводом до протестних рухів 22 листопада 2004 року?
 • 2. Чому була проведена Конституційна реформа?
 • 3. Які зміни у настроях суспільства засвідчила Помаранчева революція?

Уривок зі спогадів Любомира Буняка, політика, міського голови міста Львова у 2002-2005 роках

«Аж раптом сталося несподіване та непрогнозоване: народ відчув себе обдуреним і стихійно вийшов на вулиці столиці. Киян підтримали інші міста України. Розпочалася так звана Помаранчева революція. Під тиском народних мас Верховний Суд України визнав результати другого туру президентських виборів недійсними. Фальсифікації, зловживання та порушення законодавства [...] під час проведення другого туру виборів були настільки відвертими й масштабними, що їх приховати і навіть применшити було неможливо. Тому Верховний Суд України, визнавши результати другого туру президентських виборів недійсними та скасувавши їх, ухвалив рішення про переголосування, що в народі стали називати третім туром президентських виборів».

 • 1. Доведіть або спростуйте думку: «Під час Помаранчевої революції формувалося громадянське суспільство».

3. Подолання сепаратизму всередині країни.

Із початку незалежності Україна стикнулася з проблемою сепаратизму всередині країни, тобто діяльністю, направленою на зміну статусу окремих територій відповідно до законів держави; або ж протизаконною діяльністю, яка передбачала відокремлення від матірної країни частини території та її мешканців. Це явище не стало новим. Україна ніколи не була добре інтегрованою в економічному, громадському та етнічному розуміннях країною. Різні її частини мали різний історичний досвід свого буття.

Чи не найбільшим рівнем окремішності вирізнялися Південь і Схід держави. Економічні негаразди, політична нестабільність, погіршення матеріального становища населення сприяли усталенню серед мешканців регіону ностальгії за СРСР і поширенню сепаратистських настроїв. У 1994 році на Донеччині і Луганщині провели референдум, який засвідчив прихильність частини жителів Донбасу до федеративного устрою України. У 1990-х роках ці регіони стали опорою «партії влади». Місцева посткомуністична еліта формувала радянську ідентичність, яка дозволяла боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. Під час Помаранчевої революції були ухвалені рішення про заснування окремих регіональних адміністративних одиниць: Луганська обласна рада прийняла резолюцію про створення Автономної Південно-Східної Української Республіки, в Одесі проголосили самоврядну територію «Новоросійський край». 28 листопада 2004 року в місті Сєвєродонецьк прихильники Віктора Януковича провели так званий «Всеукраїнський з'їзд народних депутатів і депутатів місцевих рад», який визнав легітимно обраним президентом України Віктора Януковича, а в разі обрання на цю посаду Віктора Ющенка вирішено наполягати на проведенні референдуму щодо зміни адміністративно-територіального устрою України. Прийняті рішення згодом були визнані такими, що суперечать Конституції України.

Громадянське суспільство на Донбасі було найменш розвиненим і впливу на сепаратистські рухи не мало. Процес декомунізації регіону відбувався поволі. Він дуже повільно звикав до нового українського часу. Проте повноцінного долучення до України його мешканців на ментальному рівні, на жаль, так і не відбулося.

 • 1. Що таке сепаратизм?
 • 2. Назвіть прояви сепаратизму на Донеччині й Луганщині.
 • 3. Чому громадянське суспільство на Донбасі було найменш розвиненим?

Уривок із праці філософа Сергія Дацюка «Стратегії сепаратизму в Україні»

«В основі будь-яких стратегій сепаратизму в Україні лежить уявлення, що сепаратизм може призвести до того, що на окремих територіях у разі їхнього від’єднання від України може бути все так само, як раніше в Україні, плюс ще краще за рахунок грошей Росії (чи Європи). Мрія українського сепаратиста, щоби було краще, ніж є, нездійсненна. Краще не буде. Буде тільки гірше. «Бути не з Україною, а з Росією» — це узагальнена ідея сепаратизму, що нав’язана російськими ЗМІ протягом тривалого зомбування жителів Сходу України. Українські люди не знають, що їх чекає в союзі з Росією. Вони думають, що їм залишать їхні свободи і ще додадуть до цього більше грошей на життя. Так не буває. Буває лише — втрата звичних для українців свобод в обмін на гроші».

 • 1. Чим відрізняються сепаратистські мрії від реальності?

Президенти України

Віктор Ющенко (народився 1954 року)

Український політик, Президент України у 2005- 2010 роках. Народився 23 лютого 1954 року в селі Хоружівка Сумської області. Закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. Кандидат економічних наук. Із 1993 року — голова Правління Національного банку України. Один з ініціаторів фінансової реформи, внаслідок якої було запроваджено українську грошову одиницю — гривню. В 1999 році став Прем'єр-міністром України. На виборах до Верховної Ради 2002 року очолював політичний блок «Наша Україна», за результатами яких став народним депутатом України. У 2004 році обраний Президентом України. Ініціював прийняття Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», де Голодомор визнано геноцидом українського народу; сприяв входженню України до Світової організації торгівлі, проводив проєвропейську зовнішню політику. Проте Віктор Ющенко не зумів створити дієву політичну команду, не налагодив співпрацю з урядом і парламентом. Залишилися невирішеними низка соціально-економічних питань. Із 2011 року — співголова Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Коли в Україні обрано Президентом Віктора Ющенка (2004 р.), у Грузії на виборах президента перемогу здобув лідер «Революції троянд» Міхеіл Саакашвілі (04.01.2004 р.).

Підсумуйте свої знання

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:

- 22 листопада 2004 р. — початок Помаранчевої революції;

- 2004 р. — проведено Конституційну реформу;

- листопад-грудень 2004 р. — період Помаранчевої революції;

- 26 грудня 2004 р. — Президентом України обрано Віктора Ющенка.

2. Поясніть значення понять: громадянське суспільство, екзит-пол, Помаранчева революція.

3. Сформулюйте тези до проблеми: «Громадянське суспільство в Україні».

4. Підготуйте презентацію на тему: «Помаранчева революція».