Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Хлібовська

Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Хлібовська

Підручник з історії України для 11 класу містить навчальний матеріал курсу, хронологічно обмежений 1945-2018 рр., відповідно до чинної програми для роздільного вивчення курсів історії України та всесвітньої історії.

Завдання для учнів/учениць, а також способи групування та подачі навчального матеріалу в підручнику передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань, поруч із базовим авторським текстом, служать уривки з першоджерел, схеми і картосхеми, діаграми, окремі зображення. В підручнику до кожного параграфа подано завдання для актуалізації опорних знань. До кожного розділу розроблено практичну роботу за однією з тем, передбачених програмою. Методичний апарат підручника враховує можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії вчителя/вчительки та учнів/учениць на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.

Хронологічна таблиця

§ 1. Вступ

Розділ I. Україна в першому повоєнному десятилітті

§ 2. Україна на міжнародній арені

§ 3. Економічна ситуація в УРСР

§ 4. Внутрішньополітична ситуація в УРСР. Репресивні кампанії радянської влади

§ 5. Радянізація західних областей України

§ 6. Освіта. Наука. Література

§ 7. Архітектура. Образотворче мистецтво Музика. Кінематограф. Повсякденне життя

§ 8. Практична робота № 1. Вирвані з коренем. Депортація українців у 1944–1951 роках: причини, етапи, наслідки (дослідження тематичних документів)

Узагальнення за розділом: Україна в першому повоєнному десятилітті

Розділ II. Україна в умовах десталінізації

§ 9. Міжнародне становище України. Внутрішньополітичні зміни

§ 10. Розгортання десталінізації

§ 11. Експерименти в економіці у 1950-х - на початку 1960-х років

§ 12. Соціальна політика. Антирелігійна кампанія

§ 13. Зародження опозиційного руху

§ 14. Культурне життя в Україні

§ 15. Практична робота № 2. Феномен шістдесятництва

Узагальнення за розділом: Україна в умовах десталінізації

Розділ III. Україна в період системної кризи радянського ладу

§ 16. Міжнародне становище УРСР у 1964-1985 роках. Суспільно-політичне життя

§ 17. Дисидентський рух другої половини 1960-х - першої половини 1970-х років

§ 18. Українська Гельсінська група. Боротьба кримських татар за повернення на батьківщину

§ 19. Економічна ситуація в УРСР

§ 20. Зміни в національній та соціальній структурі населення. Життєвий рівень

§ 21. Освіта. Наука. Література

§ 22. Театр. Музика. Образотворче мистецтво. Кінематограф

§ 23. Практична робота № 3. Українські дисиденти — виклик системі

Узагальнення за розділом: Україна в період системної кризи радянського ладу

Розділ IV. Відновлення незалежності України

§ 24. Початок перебудовчого процесу в СРСР і Україна

§ 25. Економічна і соціальна політика у період перебудови

§ 26. Розгортання національного руху в Україні

§ 27. Становлення суверенної України

§ 28. Практична робота № 4. «За живе...» Непоправні наслідки Чорнобильської трагедії

Узагальнення за розділом: Відновлення незалежності України

Розділ V. Становлення України як незалежної держави

§ 29. Державотворчі процеси в Україні у 1991-2004 роках

§ 30. Розвиток економіки

§ 31. Становлення громадянського суспільства. Помаранчева революція 2004 року

§ 32. Україна на міжнародній арені

§ 33. Практична робота № 5. Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики і відповіді

Узагальнення за розділом: Становлення України як незалежної держави

Розділ VI. Творення нової України

§ 34. Суспільно-політичне життя в 2005-2013 роках. Революція Гідності

§ 35. Розгортання Російською Федерацією гібридної війни проти України

§ 36. Соціально-економічне становище України в 2010-х роках

§ 37. Культурне життя в Україні за доби незалежності

§ 38. Практична робота № 6. Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету Україні в умовах гібридної війни

Узагальнення за розділом: Творення нової України