Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Хлібовська

Узагальнення за розділом: Україна в період системної кризи радянського ладу

1. Прочитайте уривок з історичного джерела. Про який рух йдеться в джерелі? Назвіть представників даного руху.

«...ми одна із віх у боротьбі за незалежність України. Ми як українці можемо гордитися тим, що наш інстинкт національного самозбереження постійно штовхав народ на боротьбу за незалежність проти окупації, за відновлення своєї державності».

2. Розташуйте перелік подій у хронологічній послідовності. Складіть хронологічну таблицю.

Прийняття Конституції УРСР; створення Української Гельсінської групи; початок проведення економічних реформ під керівництвом Олексія Косигіна; виникнення в УРСР соціально-економічного явища депопуляція; вихід друком книги Петра Шелеста «Україно наша Радянська».

3. Попрацюйте з логічними ланцюжками. З'ясуйте, яке з понять зайве і чому.

  • A) «застій»; номенклатура; розвинутий соціалізм; раднаргоспи.
  • Б) дисиденти; «самвидав»; спеціальні поселення; правозахисний рух.
  • B) дефіцит; командно-адміністративна система; українізація; депопуляція.
  • Г) Олесь Гончар; Сергій Параджанов; Іван Миколайчук; Юрій Іллєнко.

4. Хто і в який спосіб сприяв процесу русифікації в УРСР? Як дане явище вплинуло на розвиток українського суспільства? Дайте обґрунтовану відповідь.

5. Проаналізуйте економічне становище УРСР у період «застою» за планом:

  • а) Розвиток промисловості;
  • б) розвиток торгівлі;
  • в) розвиток сільського господарства.

6. Поміркуйте, чи згідні ви з даною тезою, обґрунтуйте свій вибір. «Завдяки послідовному проведенню ленінської національної політики і побудові соціалізму в СРСР вперше в історії успішно розв'язане національне питання».

7. Визначте позитивні і негативні риси суспільного життя періоду «застою».

8. Попрацюйте з характеристиками історичних особистостей, поданими у § 23 (Петро Григоренко, Мустафа Джемілєв, Іван Дзюба, Микола Руденко, Василь Стус). Стисло, одним реченням, вкажіть, який внесок зробили у вітчизняну історію ці постаті.