Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 54. Урок-екскурсія. Чим цікаве природне середовище

Під час кожної прогулянки на природі людина отримує набагато більше, ніж те, що вона прагне.

Джон Мюїр, шотландський та американський природоохоронець

 • Поміркуйте, що мав на увазі Джон Мюїр.
 • Пригадайте: якими є правила поведінки людини у природі? Чому їх треба знати і дотримуватися?

Екскурсія

Правила поведінки у природному середовищі

1. Не топчіть, не зривайте рослини!

2. Не галасуйте у лісі, парку, біля річки, не вмикайте надто голосно музику.

3. Найчистіша і найсмачніша вода - джерельна. Не зачіпайте джерело. Охороняйте його чистоту!

4. Не залишайте після себе сміття в лісі.

Правила поведінки на екскурсії

1. Не відходьте від своєї групи.

2. Не розмовляйте голосно, будь у полі зору дорослих.

3. Слухайте уважно завдання, запитання вчителя або вчительки.

4. Виконуйте поради вчителя/вчительки.

Актуалізація опорних знань.

1. Які середовища існування живих організмів ви знаєте?

2. Які фактори необхідні для життя рослин і тварин?

3. Наведіть приклади ланцюга живлення, характерного для лісу.

Дослідження навколишнього середовища (приклад інструктивних карток).

Картка № 1.

 • а) Вивчити склад рослин: кількість ярусів, їхню висоту;
 • б) зробити фото різних видів рослин.

Картка № 2.

 • а) Виявити видовий склад тварин (можна зафіксувати сліди їхньої присутності): членистоногі; птахи; гризуни; ссавці;
 • б) зробити фото видового складу тварин.

Картка № 3. Виявити пристосованість тварин до життя в лісі.

Картка № 4. Виявити пристосованість рослин до факторів неживої природи (світло, волога, температура повітря).

Робота в парах або мікрогрупах

Завдання кліматологам

1. Виміряти температуру повітря.

2. Визначити середню температуру.

3. Скласти графік ходу температур.

4. Визначити тиск повітря в затінку й на сонці.

5. Визначити хмарність: ступінь хмарності (ясно, суцільна, незначна), види хмар.

6. Опади, за наявності.

7. Визначити напрям вітру.

Завдання ґрунтознавцям

1. Визначити механічний склад ґрунту.

2. У процесі опису лісу зібрати зразки рослин для гербарію.

Завдання біологам

1. Зробити опис лісу:

 • тип (хвойний, листяний, мішаний);
 • густота (рідкий, густий, середній);
 • яруси рослинності (деревинний, чагарниковий, трав’янистий).

2. Визначити висоту дерев за тінню.

3. Провести фотографування.

Підсумок екскурсії

 • Що цікавого спостерігали під час екскурсії?
 • Як називаються рослини та тварини, яких ви бачили на екскурсії?
 • Поясніть: чому не можна смітити та галасувати в лісі?
 • Розкажіть удома про екскурсію.

Складіть презентацію «Унікальний природний комплекс своєї місцевості» (ділянка лісу, заплава, водойма, гора, печера тощо).

Перевіряємо себе

1. Дайте визначення природного комплексу, яке складається з двох іменників, двох прикметників та одного дієслова, які відображають характерні його риси.

2. Доберіть приклади загадок, прислів’їв або приказок про природні об’єкти та явища.

3. Яка отримана на уроці інформація для вас є найцікавішою? Яке запитання залишилося для вас незрозумілим?