Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. Яким буває рельєф суходолу і дна океану

Ти ніколи не перетнеш океану, якщо не наберешся сміливості втратити з очей берег.

Христофор Колумб, генуезький мореплавець, першовідкривач Америки

  • Пригадайте, що називають рельєфом.
  • Які великі форми рельєфу ви знаєте?
  • Які форми рельєфу переважають у вашій місцевості?
  • Вкажіть особливості проживання людини на рівнині та в гірській місцевості.

Яким буває рельєф суходолу. Ви вже знаєте, що поверхня Землі не рівна. Ці нерівності відрізняються за формою, висотою, розміром, віком і походженням.

Сукупність нерівностей земної поверхні, різних за висотою, обрисами, будовою, походженням і віком, називається рельєфом.

Вивченням рельєфу займається наука геоморфологія (з гр. гео - «земля», морфе - «форма», логос - «вчення»).

Рельєф Землі дуже різноманітний. Найбільшими формами рельєфу є материки та океанічні впадини. Їх називають планетарними формами рельєфу.

Великими формами рельєфу нашої планети є гори і рівнини. Вони розміщені на суходолі й на дні Світового океану.

Від рельєфу залежить розташування на місцевості багатьох географічних об’єктів: річок, озер, боліт, населених пунктів тощо.

Рельєф формується під дією внутрішніх сил Землі та зовнішніх процесів, що діють на земну поверхню.

  • Пригадайте, що належить до внутрішніх, а що - до зовнішніх чинників, які беруть участь у формуванні рельєфу

Розгляньте світлини (мал. 1). Визначте, що об’єднує зображені на них географічні об’єкти, а чим вони відрізняються. За якими ознаками та характеристиками розрізняють гори і рівнини?

Мал. 1. Географічні об’єкти

Які особливості великих форм рельєфу.

Рівнини - це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликими коливаннями висот.

За висотою рівнини поділяють на низовини, височини та плоскогір’я.

Низовиною називають рівнину з незначними коливаннями висот, що не перевищують 200 м. Найбільшими низовинами світу є Амазонська, Західносибірська, Велика Китайська, в Україні - Причорноморська. Деякі низовини можуть бути розташовані нижче від рівня моря, наприклад Прикаспійська.

Височина - це рівнина, абсолютна висота якої становить від 200 до 500 м. На території України це Подільська, Волинська, Придніпровська височини.

Плоскогір’ям називають рівнину, абсолютна висота якої - понад 500 м. Здебільшого плоскогір’я утворилися на місці зруйнованих старих гір. До цього типу рівнин належать Бразильське плоскогір’я (Південна Америка), плоскогір’я Декан, Середньосибірське плоскогір’я (Євразія).

Знайдіть на карті світу вказані в тексті форми рельєфу.

За походженням рівнини бувають: первинні та вторинні.

Унаслідок вікових рухів літосфери окремі прибережні ділянки морів і океанів піднімалися. Так сформувалися плоскі рівнини - Прикаспійська, Західносибірська, Причорноморська та ін.

Деякі рівнини утворилися на місці давніх гір, які руйнувалися сотні мільйонів років, наприклад Східноєвропейська. Амазонська, Месопотамська, Індо-Гангська - сформовані річковими наносами. На півночі Північної Америки та Європи великі простори займають льодовикові рівнини.

Гори - це високо підняті над рівнинами, дуже розчленовані ділянки земної поверхні. Вони відрізняються за походженням, висотою, віком і складом гірських порід. Гори мають складчастий, складчасто-бриловий та вулканічний характер. Вони утворюють окремі вершини, гірські хребти та гірські долини - зниження між хребтами.

За висотою гори поділяють на низькі - з абсолютною висотою в середньому до 1000 м (Кримські, Уральські), середні - від 1000 до 2000 м (Карпати) і високі - понад 2000 м (Кавказ, Кордильєри).

Запропонуйте приклади географічних об’єктів (форм рельєфу), визначивши для них певну ознаку. Наприклад, найвищий, найбільший за протяжністю, найглибший...

Гори є молоді та старі. Молоді гори - це такі, де ще тривають горотворчі процеси. Їхній вік зазвичай не перевищує 60 млн років (Альпи, Апеннінські, Карпати). Нерідко в таких горах триває вулканічна діяльність, діють гейзери, грязьові вулкани.

Старими вважають гори, де процеси горотворення вже закінчились, які значно зруйновані внаслідок вивітрювання. Вік таких гір може становити майже 600 млн років (Уральські).

Дайте відповіді на запитання.

  • Яка форма рельєфу називається горами?
  • Чим гора відрізняється від пагорба?
  • Як розрізняють гори за висотою?
  • Чим рівнини відрізняються від гір?

Гори на нашій планеті розрізняються за походженням. Вони можуть утворюватися завдяки вулканічній діяльності, а також - унаслідок рухів земної кори. На рухомих ділянках земна кора стискалася, і в результаті цього товщі гірських порід зминалися у складки, підіймаючись на велику висоту. Так сформувалися молоді гори, у них гірські породи зім’яті в складки.

Розгляньте малюнок 2. Щоб уявити та продемонструвати, як утворюються складки земної кори, змоделюйте цей процес за допомогою завчасно підготовленого паперу (газета, використаний зошит), поролону тощо.

Мал. 2. Складчасте залягання гірських порід

Можна скористатися моделюванням цього процесу в посібнику: «Унікальні сторінки географії».

Гори також можуть утворюватися в місцях розходження літосферних плит.

Розгляньте малюнок 3, що демонструє процес утворення гір.

Мал. 3. Утворення гір

Запропонуйте припущення, чому гори утворюються як під час розходження (наприклад, на дні океану), так і під час сходження (приміром, на суходолі) літосферних плит.

Географічні рекорди.

Найвіддаленіша від центру планети точка її поверхні - вершина вулкана Чімборасо в Еквадорі. Це досягається завдяки розташуванню його в екваторіальній зоні планети, у поясі найменшого стиснення геоїда.

Яке значення гір. Круті схили гір малопридатні для землеробства. Гірські луки - це прекрасні пасовища для худоби. У горах є запаси різноманітних руд: залізної, мідної, свинцево-цинкової тощо. Поблизу розробок корисних копалин виникають міста й селища. Вони розташовані в гірських долинах. Гори впливають на розселення людей та перебіг багатьох процесів у природному середовищі.

Розгляньте малюнок 4. Зробіть висновок, як гори впливають на розподіл опадів.

Мал. 4. Розподіл опадів

Підготуйте розповідь. Чому, незважаючи на небезпеки, людину приваблюють гори?

Які особливості рельєфу дна Світового океану. Нерівності океанічного дна почали формуватися ще до того, як поверхню нашої планети заповнили води первинного океану. За мільярди років рельєф значно змінився, проте основні елементи залишилися тими самими.

На дні океанів виокремлюють материкову обмілину, або шельф, материковий схил, ложе океану та серединно-океанічні хребти, жолоби (мал. 5, с. 90).

Частина материка, вкрита водою океанів та морів до глибини 200 м, - це материкова обмілина, або шельф. Материкова обмілина має відносно рівну поверхню й незначний нахил.

На шельфі вода добре прогрівається, річки приносять поживні речовини, утворюється планктон. Саме шельфова зона Світового океану дає 90 % риби й інших продуктів моря.

На шельфі видобувають нафту, газ, кам’яне вугілля та інші корисні копалини.

Материковий схил - це поверхня дна, перехідна від шельфу до ложа океану. Він вирізняється великим нахилом поверхні (до 15-20°). Середня глибина материкового схилу - від 200 до 2500 м.

Ложе океану - найглибша частина дна, укрита товстим шаром осадових гірських порід. У межах ложа океану трапляються підводні хребти, глибоководні рівнини та жолоби.

У місцях розходження літосферних плит на дні океану утворюються серединно-океанічні хребти.

Оскільки земна кора океанічного типу тонша за материкову, на морському дні є багато вулканів, більшість з яких давно згасла й стала основою формування коралових островів.

Океанічне дно - місце багатих покладів різноманітних корисних копалин.

Користуючись фізичною картою України шкільного атласу, опишіть одну з форм рельєфу нашої країни (за вибором).

Розгляньте малюнок 5 і складіть розповідь на тему «Подорож океанічним дном».

Мал. 5. Дно океану

Запропонуйте свою думку: як утворився острів, що зображений на малюнку 5?

Коротко про головне

Сукупність нерівностей земної поверхні, різних за висотою, обрисами, будовою, походженням і віком, називається рельєфом.

Рівнини - це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликими коливаннями висот. За висотою рівнини поділяють на низовини, височини та плоскогір’я.

Гори - це високо підняті над рівнинами, дуже розчленовані ділянки земної поверхні. За висотою гори поділяють на низькі, середні й високі.

Перевіряємо себе

1. Пригадайте, як розрізняють рівнини за висотою. Використавши фізичну карту світу, складіть і заповніть у зошиті таблицю.

Абсолютна висота

Тип рівнини

Приклад

2. Чому такі різні за абсолютною висотою географічні об’єкти зараховані до однієї групи - рівнини?

3. Доберіть декілька прикладів віршів (пісень, скоромовок, прислів’їв, приказок, інших творів), у яких згадуються форми рельєфу.

4. Доведіть, що на материку Євразія розміщені всі форми рельєфу, які є на суходолі. Наведіть приклади.

5. Складіть сенкан до вивченої теми.

За фізичною картою світу з’ясуйте, які форми рельєфу сформувалися на півночі півострова Індостан. Поясніть чому.