Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 17. Урок-практикум. Як визначати форми рельєфу

На вершину гори підіймаються не для того, щоб побачити небо, а щоб побачити рівнину.

Ясон Євангелу, грецький поет і мислитель

  • Як ви розумієте слова, наведені в епіграфі?
  • Пригадайте, що таке абсолютна і відносна висота.
  • Поміркуйте, яку роль в утворенні рівнин відіграють: річки, льодовики, землетруси, вітер.
  • Пригадайте, як позначають форми рельєфу на географічних картах.

Практична робота

Визначення форм рельєфу, абсолютної та відносної висот

Мета: навчитися визначати форми рельєфу, їх абсолютні й відносні висоти.

Обладнання: шкільний атлас, лінійка, інтернет.

Хід роботи

1. Розгляньте малюнок 1, визначте абсолютну висоту точок.

Мал. 1. Висота точок над рівнем моря

2. Туристка перебуває в точці Б і планує піднятися до точки В. Чи буде цей шлях більшим (за відносною висотою), ніж якби вона рухалася від узбережжя моря до точки Б (мал. 1)?

3. Використовуючи дані з малюнка 2, визначте відносну висоту (у метрах) точок А, Б, В відносно дерева.

Мал. 2

4. За результатами роботи з додатковими джерелами інформації та власних спостережень складіть перелік унікальних форм рельєфу вашої місцевості.

5. Користуючись додатковими джерелами, підготуйте інформаційну листівку (презентацію) про одну з унікальних форм рельєфу на території України (області або свого населеного пункту).

6. Розгляньте світлини (мал. 3). Встановіть, яка цифра на карті (мал. 4) відповідає кожній із них. Відповідь обґрунтуйте.

Мал. 3

Мал. 4. Зразок плану місцевості

7. Розгляньте план місцевості (мал. 5). Назвіть усі форми рельєфу, які зображено на ньому.

Мал. 5. План місцевості

8. Використовуючи фізичну карту України шкільного атласу, опишіть Українські Карпати за планом:

План опису

У якій частині України розташовані

Які великі форми рельєфу є поруч

Які річки беруть початок з цих гір

Яка протяжність, км

Найвища вершина, м

Які висоти переважають у горах

У якому напрямку гори знижуються

9. За посиланням https://pzf.land.kiev.ua/pzf7-13.html або QR-кодом перейдіть на сторінку «Природно-заповідний фонд України» (сторінка «Пам’ятки природи»).

10. З’ясуйте, які природні пам’ятки вашого регіону пов’язані з формами рельєфу. Чим вони унікальні?

  • Що в цій темі залишилося для вас незрозумілим? Де, на вашу думку, можна знайти відповіді на ці запитання?