Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень

1. Укажіть, яка тектонічна структура НЕ є частиною Східноєвропейської платформи.

 • А Волино-Подільська плита
 • Б споруда Гірського Криму
 • В Причорноморська западина
 • Г Український щит

2. Зазначте, які форми рельєфу є найпоширенішими в Україні.

 • А гори
 • Б плоскогір’я
 • В височини
 • Г низовини

3. Назвіть найвищу вершину рівнинної частини України.

 • А г. Берда
 • Б г. Говерла
 • В г. Могила-Мечетна
 • Г г. Роман-Кош

4. Укажіть, яка тектонічна структура лежить в основі Приазовської височини.

 • А Волино-Подільська плита
 • Б Західноєвропейська платформа
 • В Донецька складчаста споруда
 • Г Український щит

5. Назвіть регіон України, де поширені льодовикові форми рельєфу.

 • А Донеччина
 • Б Крим
 • В Полісся
 • Г Поділля

6. Укажіть, до якої тектонічної структури приурочені родовища залізних руд в Україні.

 • А Волино-Подільська плита
 • Б Донецька складчаста область
 • В Передкарпатський прогин
 • Г Український щит

7. Назвіть родовище кам’яної солі, що розташоване на Закарпатті.

 • А Бахмутське
 • Б Сиваське
 • В Слов’янське
 • Г Солотвинське

8. Установіть відповідність між формами рельєфу України та їх найвищими вершинами.

 • 1 Приазовська височина
 • 2 Кримські гори
 • З Українські Карпати
 • 4 Подільська височина
 • А Роман-Кош
 • Б Говерла
 • В Бельмак-Могила
 • Г Берда
 • Д Камула

9. Установіть відповідність між формами рельєфу та типом за походженням, до якого вони належать.

 • 1 дюни
 • 2 печери
 • З цирки
 • 4 яри
 • А водно-ерозійні
 • Б гравітаційні
 • В еолові
 • Г карстові
 • Д льодовикові

10. Розташуйте послідовно ери, протягом яких відбувався геологічний розвиток земної кори України, починаючи від найдавнішої.

 • А архейська
 • Б кайнозойська
 • В мезозойська
 • Г палеозойська

11. У чому виявляються неотектонічні рухи?

12. Назвіть регіони України, в яких видобувають нафту й природний газ.