Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

§ 22. Нерудні корисні копалини

 • Пригадайте, які корисні копалини належать до нерудних.
 • Назвіть нерудні корисні копалини, що мають осадове і магматичне походження.

Нерудні корисні копалини є найбільш поширеними в Україні як за кількістю видів, так і за кількістю відкритих та освоєних родовищ. Пояснюється це тим, що до них належать надзвичайно різноманітні за походженням породи й мінерали (мал. 79). Нерудні копалини мають дуже широке застосування. Вони слугують сировиною для галузей промисловості, їх використовують у будівництві, науці й техніці, побуті та медицині. За запасами окремих нерудних корисних копалин (сірки, облицювального каміння, каоліну) Україна посідає провідне місце в Європі, а за запасами графіту - 2-ге в світі (поступається лише Китаю).

Мал. 79. Нерудні корисні копалини України

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 1. З'ясуйте, де в Україні видобувають кам'яну сіль.
 • 2. Де зосереджено поклади калійних солей?
 • 3. Назвіть найбільші родовища сірки.
 • 4. У яких областях України є поклади гранітів?
 • 5. Де є поклади графіту?

ХІМІЧНА МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА. Сировиною для хімічної промисловості є сірка, кам’яна і калійні солі, фосфорити, апатити.

Україна володіє великими запасами сірки. Сірка, що має осадове походження, нагромадилася в Передкарпатському крайовому прогині. Передкарпатський сірконосний басейн (який заходить у межі сусідніх країн - Польщі та Румунії) належить до найбільших у Європі й світі. Там виявлено понад 20 родовищ самородної сірки (Новояворівське, Немирівське та ін.). Її розробляли в кар’єрах і підземним способом у Львівській області. Однак внаслідок видобутку у великих кількостях родовища сильно виснажено, а подальша їх експлуатація невигідна через конкуренцію дешевшої продукції, отриманої попутно з природного газу.

Сірка

Родовища солей в Україні так само сильно виснажено внаслідок тривалого видобутку. З Передкарпатським прогином пов’язаний єдиний в Україні басейн калійних солей. Їх у великих обсягах видобували у Калуському (Івано-Франківська область) і Стебниківському (Львівська область) родовищах.

Калійна сіль

Потужні поклади кам’яної солі залягають на Донбасі й Закарпатті, в Дніпровсько-Донецькій западині, а у вигляді природних підземних розсолів - у Передкарпатті. Найбільшими родовищами кам’яної солі є Бахмутське і Слов’янське (Донецька область). У Солотвинському родовищі (Закарпатська область) її видобуток припинено. Значні запаси солі містяться у ропі водойм Азово-Чорноморського узбережжя та Криму. Зокрема її видобувають з озера Сиваш.

Кам’яна сіль

Рекорди України

Кам’яна сіль на території України відома ще з античної доби. Її видобування у Криму і причорноморських лиманах розпочалося ще за грецьких, а на Закарпатті - за римських часів. Перший великий рудник у Солотвино викопали в 1220 р.

Фосфорити й апатити - сировина для виробництва хімічних добрив. Їх поклади, що приурочені до магматичних і метаморфічних порід Українського щита, загалом незначні й поки що не розробляються.

БУДІВЕЛЬНА СИРОВИНА. Надзвичайно багаті надра України на природні матеріали, що їх використовують у будівельній галузі. Одні з них попередньо зазнають суттєвої промислової переробки, інші безпосередньо спрямовуються на будівництво.

Україна дивовижна

Українські граніти

Серед розмаїття українського декоративного каменю особливу увагу привертають граніти. Вони мають різні кольори і відтінки, за якими отримали свою назву: червоні, червоно-жовті, рожево-червоні, темно-малинові, коричневі, сірі.

Мергель, крейда, вапняк, глина - сировина для виробництва цементу, лес і глини - цегли і черепиці. Гіпс, суглинки і вапняк йдуть на виготовлення так званих в’яжучих матеріалів, а пісок - як наповнювач до бетону. Родовищ цих порід в Україні багато, і вони поширені повсюдно. Це стосується також родовищ кам’яних будівельних матеріалів - природного стінового (туфи, вапняки), будівельного (пісковики, базальти, граніти) та декоративно-облицювального (граніти, габро, лабрадорити, базальти, мармур) каменю. Більшість родовищ облицювального каміння приурочена до Українського щита. Найцінніші його види залягають у Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Закарпатській областях. За запасами базальтів Україна посідає провідне місце в Європі. Мармур розробляють на Закарпатті, Донбасі та в Криму.

Україна дивовижна

Базальтові стовпи

Базальтові стовпи - різновид базальтів, що мають у поперечному перерізі форму від чотири- до семигранників. Завтовшки вони до 1,2 м, заввишки - від 3 до 30 м. Їх відслонення протяжністю 230 м охороняють у геологічному заказнику, що розташований у Івано-Долинському родовищі базальтів на Рівненщині.

Мал. 80. Базальтові стовпи

ІНШІ НЕРУДНІ КОПАЛИНИ. Багато нерудних корисних копалин є сировиною для різних галузей промисловості. Вогнетривкі глини, флюсові вапняки, доломіти, формувальні піски в металургії слугують нерудною сировиною, що використовується під час виплавлення чорних металів. Їх видобувають здебільшого в Донбасі, Придніпров’ї, Криму. Скляні піски, керамічні глини, каолін, що мають в Україні значне поширення, є сировиною для виробництва скла, керамічних виробів, порцеляни і фаянсу. Україна володіє значними запасами каоліну, а за його видобутком (18 % світового) поступається лише США і Колумбії. Запаси високоякісних каолінів зосереджено в областях, які розташовані на Українському щиті.

Україна дивовижна

Глиняне диво

Каолін - біла глина, яка отримала свою назву від містечка Каолін у Китаї, де вперше була знайдена. Вона утворюється внаслідок вивітрювання гранітів та інших порід, тому найбільше її видобувають по краях Українського кристалічного щита. Каолін має широке застосування в гончарному виробництві та порцеляново-фаянсовій промисловості. Він незамінний у виготовленні паперу, мила, вогнетривкої цегли, косметичних і медичних засобів, пластмас.

Багатоцільове призначення має графіт. Його родовища також пов’язані з Українським щитом. Найбільше з них - Заваллівське (Кіровоградська область).

Рекорди України

У надрах України сконцентрована 1/5 частина світових запасів графіту - понад 1 млрд тонн. Із 300 місць залягання графіту добре досліджено лише 5 родовищ, одне з яких експлуатується.

Озокерит здавна відомий у Передкарпатті, де тривалий час видобувався на великому Бориславському родовищі (Львівська область).

Україна дивовижна

Родич нафти

Озокерит - горюча корисна копалина, близький «родич» нафти. За воскоподібний стан його ще називають гірським воском. Озокерит використовують для виробництва лаків, у парфумерії та медицині. Родовища озокериту в Прикарпатті, що належать до найбільших у світі, розробляють ще з XIX ст.

Є в Україні окремі родовища коштовного та напівкоштовного каміння. Воно залягає в Українських Карпатах і Кримських горах, Дніпровсько-Донецькій западині. А найбільш унікальні родовища розташовані в межах Українського щита. Там знаходять димчастий кварц, гірський кришталь, топаз, берил, аметист, агат, яшму. Траплялися знахідки алмазів, перспективні їх прояви знайдено у Приазов’ї та на Волині. Волинські алмази, за оцінками фахівців, за якістю відповідають найвідомішим у світі якутським.

Топаз

Доволі значні запаси бурштину є на Поліссі. Останнім часом його видобуток став неконтрольованим державою і дуже масштабним як за обсягами, так і за територією поширення.

Бурштин

ГІДРОМІНЕРАЛЬНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. До них належать прісні, мінеральні й термальні підземні води, а також грязі, що їх можна використовувати з лікувальною метою.

У нашій країні виявлено досить значні ресурси різних мінеральних вод - вуглекислих, сульфідних, радонових та інших. За їх загальними запасами Україна перебуває в числі провідних країн Європи. Найбільше їх розмаїття - на Закарпатті (мал. 81), відомими джерелами там славляться населені пункти Свалява, Поляна, Синяк, Кваси, Шаян. На Передкарпатті такими є Трускавець, Східниця, Моршин, на Поділлі - Сатанів, Хмільник, у Причорномор’ї і Криму - Куяльник, Євпаторія, Саки, Феодосія. Найбільш відомими джерелами мінеральних вод в інших регіонах є Миргородське на Полтавщині, Березівське на Харківщині, Слов’янське на Донеччині.

Мал. 81. Розлив мінеральної води «Моршинська» (Львівська область)

Термальні води в Україні виявлено на різних територіях, крім Українського щита. Досліджують можливість їх використання як джерела енергії. Перспективними для промислового освоєння є гарячі й теплі підземні води рівнинної частини Криму і Херсонської області, а також Закарпаття. Поки що термальні води використовуються обмежено, переважно з лікувальною метою (мал. 82).

Мал. 82. Комплекс термальних вод в с. Косино (Закарпатська область)

Великі запаси лікувальних грязей зосереджено в солоних лиманах і озерах Причорномор’я, Приазов’я і Криму, дещо менші - у торфовищах Передкарпаття й Поділля. На відміну від мінеральних вод вони ще мало використовуються для лікування.

Займаючи площу в 0,4 % від світового суходолу, Україна наприкінці XX ст. давала до 5 % загальносвітового видобутку корисних копалин. Водночас її територія належить до відносно слабко досліджених з погляду розвідки корисних копалин, тому можливості нарощування її мінерально-сировинної бази ще значні. Це підтверджують відкриття нових родовищ корисних копалин різних видів (як давно відомих в Україні, так і нетрадиційних для неї), що їх було здійснено вже у XXI ст. Геологи підрахували, що за різноманітністю та сумарним обсягом запасів і прогнозних ресурсів корисних копалин Україна входить до першої десятки країн світу. Подальше проведення геологорозвідувальних робіт може суттєво зменшити залежність української економіки від імпорту сировини. Проте проведенню необхідних пошукових робіт часто перешкоджає брак коштів у країні.

ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ. Тривале споживацьке ставлення до корисних копалин призвело до різкого скорочення їх запасів, занедбаності місць видобутку, перетворення їх на території екологічного лиха. У зв’язку з порушенням природного довкілля особливої актуальності набувають питання охорони надр і раціонального використання мінеральних природних багатств. Їх вирішенню мали б сприяти такі заходи: повне й усебічне геологічне вивчення надр; найповніше вилучення з надр і раціональне використання як основних, так і супутніх копалин; недопущення самовільного користування надрами; охорона родовищ від затоплення, обводнення, забруднення тощо.

Прикладом комплексного використання сировини є переробка газу, який виділяється під час видобутку нафти. Цей супутній нафтовий газ є цінною енергохімічною сировиною. Донедавна значна кількість його спалювалась у факелах. Нині на окремих нафтопромислах України «вловлюють» для перероблення до 93 % нафтового газу. На жаль, приклади ефективного розв’язування проблем є поодинокими. Натомість до негативних наслідків тривалого безгосподарного використання земних надр нині додалася неконтрольована хижацька їх експлуатація - нелегальні шахти-копанки на Донбасі, кар’єри будівельних матеріалів на Поділлі і в Придніпров’ї. Варварська діяльність шукачів бурштину на Поліссі за лічені дні знищує краєвиди, що творилися тисячоліттями, і спустошує підземні скарбниці країни.

Мал. 83. Наслідки хижацького видобутку бурштину на Поліссі

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

• Україна володіє великим набором нерудних корисних копалин, що приурочені до різних тектонічних структур.

• За запасами сірки, кам’яної солі, облицювального каміння, каоліну, графіту, мінеральних вод Україна входить до числа провідних країн Європи і світу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Які нерудні корисні копалини використовують як сировину для хімічної промисловості? Де їх видобувають?
 • 2. Де в Україні видобувають будівельну сировину?
 • 3. У яких регіонах України є мінеральні води?
 • 4. Експлуатацію яких копалин можна розпочати (збільшити) найближчим часом?
 • 5. Які нерудні корисні копалини є у вашій місцевості? Як їх використовують?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 (Продовження. Початок див. на с. 97)

3. Користуючись картами, установіть зв’язок поширення корисних копалин із тектонічними структурами, рельєфом та геологічною будовою території України. Результати зіставлення допишіть у табл. 2 на с. 97.

4. Поміркуйте, як корисні копалини, що є у вашій місцевості, пов’язані з особливостями її геологічної будови та рельєфу.