Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 23. Кліматотвірні чинники

 • Пригадайте, які чинники формують клімат місцевості.
 • У якому кліматичному поясі розташована Україна?

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ. Територія України перебуває в помірному кліматичному поясі, в області помірно континентального клімату. І лише на вузькій смузі Південного берега Криму сформувався клімат, подібний до субтропічного середземноморського типу. Водночас помірно континентальний клімат має суттєві відмінності основних показників (температури повітря та кількості опадів) у різних частинах України. Над її рівнинною частиною континентальність клімату зростає з північного заходу на південний схід. У цьому напрямку середні температури літніх місяців підвищуються, зимових - знижуються, а також зменшується річна кількість опадів.

В Українських Карпатах і Кримських горах формуються свої особливі кліматичні умови, пов’язані зі значними перепадами висот. Із підняттям угору середньомісячні температури знижуються будь-якої пори року, а кількість опадів загалом збільшується.

Як вам відомо, клімат будь-якої місцевості формують такі чинники: 1) кількість сонячної енергії, що надходить на земну поверхню; 2) циркуляція атмосфери; 3) характер підстильної поверхні. Розглянемо їх вплив на клімат України.

РОЗПОДІЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. Сонячна енергія (тепло і світло, випромінювані Сонцем) є основним «двигуном», що «запускає» атмосферні процеси. Кількість сонячної енергії (радіації), що досягає земної поверхні, виражають у кілокалоріях на 1 см2 (ккал/см2) або мегаджоулях на 1 м2(МДж/м2) за одиницю часу. Вона змінюється протягом доби і року, що пов’язано зі змінами висоти Сонця над горизонтом і тривалості дня (мал. 84).

Мал. 84. Розподіл сонячної енергії на території України

Як ви вже знаєте, висота Сонця, або кут падіння сонячних променів залежать від географічної широти місцевості й положення Землі щодо Сонця в конкретний момент її річного і добового обертання. Україна розташована в середніх широтах у помірному поясі освітленості, де полуднева висота Сонця завжди менша від 90° і щодоби відбувається зміна дня і ночі. Водночас і висота Сонця, і тривалість дня суттєво змінюються протягом року, тому в Україні чітко виражені пори року.

На півдні територія України за рік отримує більше сонячної енергії, ніж на півночі, тому що полуднева висота Сонця на півдні щодня вища, ніж на півночі. Основна частина сонячної енергії надходить з травня по вересень, коли збільшується тривалість сонячного сяйва.

До земної поверхні надходять пряма сонячна енергія у вигляді променів безпосередньо з поверхні Сонця і частина розсіяної сонячної енергії - тієї, що розсіюється водяною парою, пилом, газами, а також хмарами в атмосфері. Пряма і розсіяна енергія, що надходить на земну поверхню, називається сумарною сонячною енергією (мал. 85).

Мал. 85. Формування сумарної сонячної енергії

Сумарна енергія розподіляється на земній поверхні не суворо зонально, тому що її надходження залежить також від хмарності та прозорості атмосфери. Через те західні території України, де спостерігається більше хмарних днів, отримують протягом року менше сумарної сонячної енергії, ніж східні на тих самих широтах. Річна кількість сумарної сонячної енергії у межах України збільшується від 3500 МДж/м2 у північних районах до 5200 МДж/м2 на півдні Криму (мал. 86). Частина сонячної енергії поглинається поверхнею Землі, а частина нею відбивається. Поглинута енергія - це і є тепло, що надійшло на земну поверхню. Від її кількості залежить нагрівання ґрунту, верхніх шарів гірських порід і води, а від них нагрівається повітря.

Мал. 86. Сумарна сонячна енергія на території України

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 1. Які райони України отримують найбільшу кількість сумарної сонячної енергії, а які - найменшу?
 • 2. Яку кількість сумарної сонячної енергії отримує поверхня в центральних районах?
 • 3. Яку кількість сумарної сонячної енергії отримує ваша область?

ВПЛИВ ПІДСТИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ. Підстильна поверхня впливає на кліматичні умови території, насамперед, через поглинання і перетворення сонячної енергії.

Ґрунти, рослинність, сніг, вода неоднаково її поглинають і відбивають. Наприклад, вкрита свіжим снігом поверхня відбиває понад 90 % всієї сумарної сонячної радіації, що надійшла до неї, а поглинає лише 10 %. Здатність земної поверхні відбивати сонячну енергію характеризує показник альбедо - відношення відбитої радіації до сумарної.

Показник альбедо різних поверхонь

Найменший показник альбедо мають водойми і зораний чорнозем (10 %), найбільший - сніг. Улітку в зонах лісів і лісостепу альбедо становить до 19 %, у степах - до 17 %.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Клімат майже на всій території України помірно континентальний, а на Південному березі Криму - близький до субтропічного середземноморського типу.

• Річна кількість сонячної енергії зумовлює зміну теплових умов на території України з півночі на південь.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Під дією яких кліматотвірних чинників формується клімат України?
 • 2. Які типи клімату сформувалися в нашій країні?
 • 3. У якому напрямку і чому зростає континентальність клімату в Україні?
 • 4. Чому в Україні чітко виражені пори року?
 • 5. Поясніть, чому південні райони України за рік отримують більше сонячної енергії, ніж північні.
 • 6. Що таке сумарна сонячна енергія?
 • 7*. Як підстильна поверхня впливає на поглинання і перетворення сонячної енергії? Що таке альбедо?