Фізика. Повторне видання. 8 клас. Бар’яхтар

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

Мета: експериментально перевірити, що сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях; довести, що загальний опір провідників, з’єднаних паралельно, менший за опір кожного з них.

Обладнання: джерело струму, вольтметр, амперметр, ключ, дві електричні лампи на підставках, з’єднувальні проводи.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

1. Перш ніж виконувати роботу, переконайтеся, що ви знаєте вимоги безпеки під час роботи з електричними колами.

2. Накресліть схему електричного кола, яке складається з двох паралельно з’єднаних ламп, що через ключ з’єднані з джерелом струму.

3. Складіть і запишіть план проведення експерименту. Якщо вагаєтеся, скористайтеся наведеним планом.

Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац).

Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці.

1. Складіть електричне коло за накресленою вами схемою.

2. Під’єднавши амперметр до відповідної ділянки кола, виміряйте силу струму I, який проходить у нерозгалуженій частині кола, потім силу струму І1, який тече в лампі 1, і силу струму І2, який тече в лампі 2.

3. Виміряйте напругу U на лампах.

4. Накресліть схеми відповідних електричних кіл.

Опрацювання результатів експерименту

Використавши результати вимірювань, обчисліть опір нитки розжарення лампи 1; опір R2 нитки розжарення лампи 2; опір R ділянки кола, яка містить обидві лампи. Результати обчислень занесіть до таблиці.

I, А

І1, А

І2, А

U, В

R1, Ом

R2, Ом

R, Ом

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізувавши експеримент і його результати, зробіть висновок, у якому зазначте:

  • 1) які співвідношення для паралельно з’єднаних провідників ви перевіряли та які результати отримали;
  • 2) які чинники могли вплинути на точність отриманих результатів.

Творче завдання

Запишіть план проведення експерименту, за допомогою якого можна визначити опір резистора, якщо наявні амперметр, джерело струму, резистор відомого опору та з’єднувальні проводи. Проведіть відповідний експеримент.

Завдання «із зірочкою»

Вважаючи, що під час виконання лабораторної роботи абсолютна похибка вимірювання сили струму дорівнювала ціні поділки шкали амперметра, визначте:

ГДЗ до підручника можна знайти тут.