Фізика. Повторне видання. 8 клас. Бар’яхтар

Фізика. Повторне видання. 8 клас. Бар’яхтар

Цього навчального року ви продовжите свою подорож світом фізики. Як і раніше, ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Розділ I. Теплові явища

Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

§ 1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

§ 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

§ 3. Внутрішня енергія

§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії

§ 5. Теплопровідність

§ 6. Конвекція

§ 7. Випромінювання

§ 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження

§ 9. Тепловий баланс

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

§ 10. Агрегатний стан речовини

§ 11. Плавлення та кристалізація

§ 12. Питома теплота плавлення

§ 13. Випаровування та конденсація

§ 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення

§ 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

§ 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

§ 17. Деякі види теплових двигунів

§ 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

Підбиваємо підсумки розділу I. «Теплові явища»

Розділ II. Електричні явища. Електричний струм

Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм

§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія

§ 20. Електричне поле

§ 21. Механізм електризації. Електроскоп

§ 22. Закон Кулона

§ 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів

§ 24. Дії електричного струму

§ 25. Джерела електричного струму

§ 26. Електричне коло та його елементи

§ 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

§ 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

§ 29. Електричний опір. Закон Ома

§ 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

§ 31. Послідовне з’єднання провідників

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

§ 32. Паралельне з’єднання провідників

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах

§ 33. Робота і потужність електричного струму

§ 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца

§ 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

§ 36. Електричний струм у металах

§ 37. Електричний струм в електролітах

§ 38. Застосування електролізу

§ 39. Електричний струм у газах

§ 40. Види самостійних газових розрядів

Підбиваємо підсумки розділу II. «Електричні явища. Електричний струм»

До практикумів із розв’язування задач

Додатки

Відповіді до вправ, завдань для самоперевірки, задач до практикумів

ГДЗ до підручника можна знайти тут.