ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 8 клас

ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 8 клас

Розділ І. Теплові явища

§ 1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

§ 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

§ 3. Внутрішня енергія

§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії

§ 5. Теплопровідність

§ 6. Конвекція

§ 7. Випромінювання

§ 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження

§ 9. Тепловий баланс

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

§ 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали

§ 11. Плавлення та кристалізація

§ 12. Питома теплота плавлення

§ 13. Випаровування та конденсація

§ 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення

§ 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

§ 16. Принцип дії теплових двигунів. Ккд теплового двигуна

§ 17. Деякі види теплових двигунів

§ 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

Завдання для самоперевірки до розділу І. «Теплові явища»

Розділ ІІ. Електричні явища. Електричний струм

§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія

§ 20. Електричне поле

§ 21. Механізм електризації. Електроскоп

§ 22. Закон Кулона

§ 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів

§ 24. Дії електричного струму

§ 25. Джерела електричного струму

§ 26. Електричне коло та його елементи

§ 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

§ 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

§ 29. Електричний опір. Закон Ома

§ 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра

§ 31. Послідовне з’єднання провідників

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

§ 32. Паралельне з’єднання провідників

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

§ 33. Робота і потужність електричного струму

§ 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля—Ленца

§ 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

§ 36. Електричний струм у металах

§ 37. Електричний струм в електролітах

§ 38. Застосування електролізу

§ 39. Електричний струм у газах

§ 40. Види самостійних газових розрядів

Завдання для самоперевірки до розділу II. «Електричні явища. Електричний струм»

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2021).