Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл

Мета: навчитися працювати з важільними терезами та визначати за їхньою допомогою маси тіл.

Обладнання: важільні терези; набір важків; два тіла для зважування; дві однакові склянки: одна порожня, друга — з водою.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

Уважно прочитайте правила зважування.

Правила зважування

1. Терези ставлять перед собою, праворуч від них розташовують футляр із важками.

Учні, в яких провідна рука ліва, футляр розташовують ліворуч. Відповідно слід чинити й далі.

2. До початку зважування необхідно зрівноважити терези.

Нагадуємо! Для зрівноваження терезів на легшу шальку слід покласти смужки паперу.

3. Зважуване тіло акуратно кладуть на ліву шальку терезів.

4. Важки виймають із футляра спеціальним пінцетом і кладуть на праву шальку терезів.

5. Починають зважування з важка, маса якого близька до маси зважуваного тіла. Якщо виявиться, що маса цього важка є більшою, ніж маса тіла, важок ставлять на його місце у футлярі, а на праву шальку терезів кладуть важок меншої маси. Якщо маса важка недостатня для зрівноважування терезів, додають важки меншої маси доти, доки буде досягнуто рівноваги.

6. Зрівноваживши терези, визначають загальну масу важків на шальці і за допомогою пінцета кладуть їх у футляр.

7. Закінчивши зважування, перевіряють, чи всі важки покладено у футляр і чи кожен із них є на призначеному для нього місці. Нагадуємо! На шальки терезів не можна класти вологі, брудні, гарячі тіла, наливати рідини; порошки слід насипати на аркуш, зрівноваживши перед цим терези разом з аркушем.

Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац підручника).

1. Чітко дотримуючись правил зважування, виміряйте масу:

  • а) запропонованих двох тіл;
  • б) порожньої склянки;
  • в) склянки з водою.

2. Результати зважувань занесіть до таблиці.

Номер досліду

Зважуване тіло

Набір важків на шальці

Маса тіла m0, г

Опрацювання результатів експерименту

Визначте масу води в склянці як різницю маси склянки з водою і маси порожньої склянки.

Аналіз експерименту та його результатів

Зробіть висновок, у якому зазначте: 1) яку фізичну величину і за допомогою якого приладу ви вимірювали; 2) які чинники вплинули на точність вимірювань; 3) масу якого тіла виміряно з найбільшою точністю.

Творче завдання

Виміряйте масу монетки. Що слід зробити, щоб отримати якнайточніший результат?

Завдання «із зірочкою»

Вважаючи, що абсолютна похибка вимірювання маси під час зважування на навчальних терезах дорівнює Δm = 0,02 г, запишіть результати вимірювання мас запропонованих тіл у вигляді:

m = m0 ± Δm.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.