Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

§ 7 ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК: МОБІЛЬНІСТЬ, АДАПТИВНІСТЬ, КРЕАТИВНІСТЬ

Розвиток потенціалу особистості залежить від того, як вона моделює свою поведінку, планує саморозвиток, використовуючи та перетворюючи набутий досвід. Однак людина має бути готовою до зміни планів, формулювати нові завдання залежно від життєвих обставин, професійних досягнень, стосунків, статусів. Ефективність саморозвитку залежить від механізму самопрогнозування, який допомагає передбачати результати власної діяльності, поведінки й свого місця в нових духовно-моральних і соціальних координатах. Самопрогнозування визначає можливості особистісного розвитку, виокремлює вимоги, на які потрібно орієнтуватися, і залежить від внутрішніх переконань та зовнішнього середовища.

Особистісний саморозвиток — це особистісне зростання й самовдосконалення, що полягає в саморефлексії, саморозумінні та самокритичності. Самовдосконалення сприяє розвитку інтелектуальних, емоційно-вольових, морально-психологічних якостей, необхідних особистості для самостійної і творчої побудови свого життя, що є запорукою самореалізації особистості.

Питання для обміркування

Які дві власні якості ви хотіли б удосконалити насамперед? Які ресурси вам для цього потрібні?

Самопізнання, самокритичність, відкритість до змін є підґрунтям мобільності особистості. У сучасному світі, що швидко змінюється з розвитком нанотехнологій, коли з’являються нові професії для успішної самореалізації, людина має бути гнучкою, креативною, здатною робити вибір і самовдосконалюватись.

Дослідники виокремлюють такі типи мобільності: соціальна, професійна, академічна, інтелектуальна, культурна тощо. Термін «мобільність» у перекладі означає рухливість, мінливість, здатність до швидкої дії та зміни станів. Мобільність формується й розвивається у процесі практичної, навчальної, соціальної, культурної діяльності людини та сприяє реалізації задатків і здібностей. Мобільність передбачає здатність спостерігати, аналізувати й оцінювати власні дії та вчинки, моделювати та змінювати свою життєдіяльність.

Мобільність дає змогу особистості здійснювати рух з одного соціального становища в інше, з одного соціально-економічного рівня на інший, що включає різні рівні добробуту, престижу та влади. Процес переміщення особи між елементами соціальної структури (класами, верствами, групами та категоріями населення, позиціями) називають соціальною мобільністю.

Соціальна мобільність сучасної особистості залежить від її професіоналізму, освіченості, амбітності та кар’єрного росту. Перед людиною постають два очевидні наслідки мобільної поведінки. Той, хто здійснив її успішно, переконується у справедливості соціального устрою й готовий демонструвати прихильність до наявних цінностей. А коли спроба соціального сходження не вдалася, а через певні обставини людина опинилася на соціальному дні, то й результатом радше буде соціальна апатія.

Питання для обміркування

Які є причини вимушеної соціальної мобільності в сучасній Україні?

Поряд із вимушеною мобільністю в сучасному українському суспільстві спостерігається й добровільна соціальна мобільність, особливо в молодіжному інтелектуальному середовищі. Спрямована вона на досягнення вищого сукупного соціально-економічного статусу в умовах конкурентного середовища.

Необхідними якостями для реалізації мобільності є адаптивність і креативність. Адаптивність допомагає ефективно функціонувати в невизначених умовах сучасного середовища та пристосовуватися до них. Вона розглядається як здатність особистості до внутрішніх і зовнішніх перетворень, які спрямовані на збереження врівноважених взаємин з навколишнім середовищем. Адаптивність виступає чинником, що визначає інноваційний потенціал особистості та особливості його прояву.

Особистості з високим рівнем адаптивності впевнені у власних силах і майбутньому, не відчувають страху перед змінами. Їм притаманні винахідливість, кмітливість, швидкість реакції, підприємливість, оптимізм. Вони здатні до відкритої інноваційної діяльності, відкриті до нового досвіду.

Яскрава особистість

Богдан ГАВРИЛИШИН (1926—2016) — один з найвпливовіших українців світу — геніальний економіст, почесний доктор права п’яти університетів, член Римського клубу, меценат, учасник ініціативної групи «Першого грудня», «хрещений батько» економічного форуму в Давосі. Він визначив такі характеристики успішної людини: Креативність. Щоб бути креативним, потрібно зберегти в собі трохи дитинства, дитячих мрій і фантазій. Починати потрібно з мрії, а не з якогось бізнес-плану. Виходити за рамки звичайного, дивитись на ситуації та проблеми з іншої, незвичної точки зору. Постійно вчитися, дізнаватися щось нове, займатися самовдосконаленням у всіх напрямах, будувати основу для перспективного майбутнього. Успішна, ефективна людина все життя вчиться. Є гарне китайське прислів’я: досвід — це ніби ліхтар на твоїх плечах, він освічує шлях уже пройдений, а не той, що треба пройти. Тож важливіше вчитися, ніж покладатися на свій досвід. Сильна воля і самодисципліна. Робити те, що ти повинен робити, що корисно робити, радше, ніж тільки те, що хочеться робити. Вірити у свої сили і свою мрію. Мріяти про великі й навіть недосяжні на перший погляд речі.

Джерело: http://m-ukraine.com/771-bogdan-gavrylyshyn-5-harakterystyk-uspishnoyi-lyudyny-vid-nayvplyvovishogo-ukrayintsya-v-sviti.htm

Ідеї для дослідження

Визначте, якими, на вашу думку, є риси успішної людини.

Важливою рисою, притаманною адаптивним особистостям, є креативність — творча новаторська діяльність, здатність продукування нових ідей, нових підходів, нестандартних рішень. Їм притаманне нешаблонне критичне мислення, бажання творити й насолоджуватися процесом творчості як у повсякденному житті, так і в професійні діяльності. Вони здатні до фантазування й уяви, моделювання нових образів, генерування ідей, творчого ставлення до діяльності, що дає отримання задоволення від роботи.

Рефлексія до засвоєного

ЗНАЄМО. РОЗУМІЄМО. ДІЄМО

Перевірте себе

1. Дайте визначення поняття «особистість».

2. Назвіть основні терміни, що відображають сутність людини.

3. Схарактеризуйте складники ідентичності.

4. Визначте умовні етапи життя людини.

5. Розкрийте основні функції сім’ї.

Поміркуйте

1. Нам часто трапляється вислів «життєві плани». Що ви вкладаєте в це поняття, чи можливо спланувати життя? Як потрібно діяти, якщо життєвий план не реалізується?

2. Об’єднавшись у групи, обговоріть і заповніть таблицю:

Основні складові частини самореалізації особистості

Чинники, що сприяють розвитку особистості

Чинники, що заважають, і як їх усунути

3. Поміркуйте над рядками поезії Василя Симоненка.

Ти знаєш, що ти — людина.

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

Яку думку висловлює автор? Як ви визначаєте поняття «індивідуальність людини»?

4. Спілкування з однолітками може мати позитивні й негативні наслідки соціалізації. Визначте, у чому вони виявляються.

5. Розкрийте, які є критерії здорового способу життя, як їх можна рекламувати.

6. Прокоментуйте «хмару слів», присвячену руху хіпі, подану в електронному додатку. Укладіть «хмару», присвячену тому молодіжному руху, якому ви симпатизуєте.

Творчо застосуйте

1. Ознайомтеся з теорією шести рукостискань, яка говорить, що будь-які дві людини на Землі розділені всього шістьма рівнями знайомих.

Уперше теорія шести рукостискань була представлена в оповіданні «Ланки ланцюга» угорського письменника-фантаста Фрідеша Карінтія в 1929 р. Він написав, що кожна людина може зв’язатися з будь-яким мешканцем планети через знайомих одне одному людей і при цьому їх кількість не перевищить шести.

У 1969 р. теорію рукостискань підтвердили американські соціологи Джеффрі Треверс і Стенлі Мілгрем. Вони роздали мешканцям одного невеликого американського містечка 300 конвертів, які ті мали переслати до конкретного адресата через своїх знайомих. Було доставлено всього 60 листів, кожний з яких пройшов у середньому через п’ять осіб.

Учені Колумбійського університету повторили експеримент Мілгрема за допомогою електронної пошти. Було створено двадцять секретних адресатів. Учасникам відкрили їхні імена, прізвища, місця проживання, освіту, рід занять. Тисячам добровольців було запропоновано знайти їх через друзів і знайомих. Першим, хто впорався успішно, став житель Австралії, який знайшов засекречену адресу в Сибіру через чотирьох знайомих.

Усесвітньо відома корпорація Microsoft також перевірила цю теорію. За два роки було проаналізовано 242 720 596 повідомлень від користувачів. Унаслідок встановлено, що будь-хто з 240 мільйонів користувачів даного сервісу може знайти іншого в середньому через 6,6 особи.

Одна з найбільших соціальних мереж Facebook також провела дослідження цієї теорії серед своїх користувачів. Урешті-решт було встановлено, що двох будь-яких людей, зареєстрованих на Facebookвідділяють 3,57 кроку.

Джерело: http://reshebnik.rv.ua/samovdoskonalennya/teoriya-shesty-rukostyskanПро що свідчить ця теорія? Як, на вашу думку, описана ситуація впливає на розвиток особистості? Як вона може сприяти мобільності й адаптивності особистості? Спробуйте перевірити дієвість такого ланцюжка на практиці.

2. Об’єднавшись у трійки, оберіть одну сучасну субкультуру, підготуйте креативну міні-презентацію про неї та продемонструйте її.

3. Прослухайте курс онлайн-лекцій Богдана Гаврилишина, записаних Фондом Богдана Гаврилишина в останній рік його життя. Їх ви можете знайти в Інтернеті за такою адресою:

https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:BHFoundation+HAWRYLYSHYN+2017_T1/about.

Які думки цього видатного українця вам запам’яталися? Які здивували? З якими ви не можете погодитися? Які візьмете на озброєння, формуючи себе як особистість?