Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Підручник «Громадянська освіта», спрямований на те, щоб ви могли усвідомити себе громадянами України, знати свої права, бути вільнішими й успішними! Громадянська освіта є узагальненням суспільствознавчих предметів, які ви вивчали, починаючи з початкової школи. Однак він спрямований на глибше розуміння таких понять, як демократія, права людини, верховенство права, економіка для громадянина. У результаті опанування курсу ви здобудете не лише знання, а й навички, життєво необхідні кожному громадянину.

Розділ I. Особистість та її ідентичність

Тема 1. Я — людина. Самоідентифікація

§ 1. Індивід. Особа. Особистість. Громадянин

§ 2. Ідентичність. Формування самоідентичності. Особиста гідність і совість

Тема 2. Соціалізація особистості

§ 3. Поняття соціалізації. Етапи соціалізації

§ 4. Сім'я. Соціалізація в сім'ї

§ 5. Соціалізація серед однолітків. Молоджіні субкультури

Тема 3. Самореалізація людини

§ 6. Розвиток особистості. Життєві цінності й пріоритети

§ 7. Особистісний розвиток: мобільність, адаптивність, креативність

Розділ IІ. Права і свободи людини

Тема 1. Людська гідність і права людини

§ 8. Людська гідність. Охорона й захист людської гідності

Тема 2. Еволюція прав людини

§ 9. Права і свободи людини. Покоління прав людини

§ 10. Класифікація прав людини. Майбутнє прав людини

Тема 3. Людина і держава

§ 11. Верховенство права. Відповідальність держави за дотримання, гарантування та захист прав і свобод людини

Тема 4. Права дитини

§ 12. Поняття прав дитини. Захист прав дитини

Тема 5. Механізми захисту прав людини

§ 13. Порушення прав людини. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини

Розділ IІІ. Людина в соціокультурному просторі

Тема 1. Соціокультурна багатоманітність

§ 14. Суспільство. Соціальна згуртованість і соціальні цінності

§ 15. Етнічна, конфесійна, гендерна різноманітність. Рівність

Тема 2. Ефективна комунікація

§ 16. Роль спілкування в житті людини й суспільства

Тема 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти

§ 17. Стереотипи, упередження, забобони. Шляхи подолання стереотипів

§ 18. Основні форми та прояви дискримінації. Засоби захисту від дискримінації

§ 19. Конфлікти та способи їх подолання

Розділ IV. Демократичне суспільство та його цінності

Тема 1. Демократична держава

§ 20. Демократія. Демократичні інститути. Цінності демократії

§ 21. Вибори. Принципи виборчого права. Референдум

§ 22. Політичні партії. Громадські організації і їх вплив на демократію

Тема 2. Громадянське суспільство

§ 23. Громадянське суспільство та правова держава

Тема 3. Громада

§ 24. Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави

§ 25. Захист громадою своїх прав. Громадське врядування

Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства

§ 26. Роль громадянина в демократизації суспільства. Культура громадянськості

Тема 5. Школа — простір демократії

§ 27. Шкільна громада. Шкільне самоврядування

Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об'єднання

§ 28. Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об'єднання та рухи

Розділ V. Світ інформації та мас-медіа

Тема 1. Комунікація, інформація, медіа

§ 29. Мас-медіа (медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі

§ 30. Різновиди медіа та їх розвиток. Вплив мас-медіа на формування громадської думки

Тема 2. Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність

§ 31. Свобода слова і свобода мас-медіа

§ 32. Замовні матеріали («джинса»). Суспільні медіа. Шкільні медіа

Тема 3. Маніпулятивний вплив медіа

§ 33. Маніпуляції в медіапросторі. Фейкова інформація

§ 34. Пропаганда. «Мова ворожнечі»

Тема 4. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа

§ 35. Достовірність інформації в мас-медіа. Критичний аналіз медіатекстів

Тема 5. Інтернет

§ 36. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті

Розділ VІ. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Тема 1. Соціальні цілі економіки

§ 37. Економіка як сфера життя людей

Тема 2. Сталий розвиток

§ 38. Раціональне й ефективне використання ресурсів

§ 39. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля

Тема 3. Ринкова економіка

§ 40. Принципи ринкової економіки. Конкуренція. Попит і пропозиція. Ринкова ціна

Тема 4. Економіка домогосподарства

§ 41. Домашнє господарство. Бюджет домогосподарств

§ 42. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів

Тема 5. Підприємництво

§ 43. Підприємницька діяльність. Правовий захист бізнесу

Тема 6. Ринок праці

§ 44. Учасники ринку праці. Професії. Заробітна плата

Тема 7. Лобіювання інтересів та корупція

§ 45. Поняття лобізму. Сутність корупції

§ 46. Корупціогенні ризики. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці. Шляхи подолання корупції

Розділ VІІ. Україна, Європа, світ

Тема 1. Інтеграція та глобалізація

§ 47. Інтеграція й глобалізація. Витоки й процес європейської інтеграції

§ 48. Міграція. Європейська політика сусідства. Східне партнерство

Тема 2. Міжнародні відносини та міжнародне право

§ 49. Міжнародні відносини. Міжнародне право

§ 50. Система безпеки. Урядові й неурядові міжнародні організації

Тема 3. Україна — член європейського та світового співтовариства

§ 51. Світове співробітництво України

§ 52. Європейський вибір України