Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Тема 3. Самореалізація людини

Обговоріть у групах:

Як потреби впливають на розвиток особистості?

Яка взаємозалежність між потребами?

Чи можна задовольнити потреби поваги й самовираження, якщо всі інші потреби не забезпечені?

Презентуйте роботу груп.

§ 6 РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ Й ПРІОРИТЕТИ

Розвиток особистості, або її самореалізація, залежить від потреб, мотивів, мрій, прагнень, переконань, можливостей і дій.

Потреби особистості поділяють на:

біологічні — потреби в їжі, праці, відпочинку;

соціальні — спілкування, суспільна діяльність, існування особистості в групі й суспільстві;

матеріальні — одяг, житло, побутові предмети тощо;

духовні — виконання морального обов’язку, пізнання світу, дружба, кохання тощо.

Самореалізація особистості — це потреба в тому, щоб бути почутим, зрозумілим і прийнятим суспільством, відшукати своє місце в житті, досягти значного успіху.

Важливим елементом розвитку особистості є мотивація, яка формує усвідомлення, чого ми прагнемо, для чого воно і як до нього рухатися. Мотивація — це процес спонукання себе до діяльності для досягнення особистих цілей. Людина самостійно обирає собі напрям і ставить мету. Наявність мети допомагає розвиватися таким особистим якостям, як амбіційність, наполегливість, упевненість у собі, ініціативність, що змушує людину всебічно розвиватися й удосконалюватися.

Ідеї для дослідження

Працюючи в малих групах, виробіть основні кроки розвитку мотивації.

Своєрідним фундаментом, що сприяє самореалізації людини, є її індивідуальність, на яку впливає спадковість і середовище, у якому вона живе. Індивідуальність виявляється в задатках і здібностях. Задатки — це вроджені в людині фізичні та психічні властивості, як-от точна пам’ять, музичний слух, відмінні фізичні дані. Задатки визначають базу для розвитку природних здібностей. Здібності людини формуються в навчальній, трудовій, культурній, науковій та інших видах діяльності. Людина розвиває свої задатки і здібності лише в процесі постійної праці й самовдосконалення.

Розвиток особистості також залежить від автономії особистості, здатності приймати свідомі рішення щодо себе незалежно від навколишнього впливу. Автономія особистості передбачає рівень володіння собою, визначення власної долі, прийняття відповідальності за свої дії та почуття, вчинки й свободу вибору.

Часто люди думають, що вони є автономними й діють відповідно до власних рішень, насправді ж перебувають під впливом думки батьків, друзів, громади тощо. Автономність передбачає самоусвідомлення, самопізнання й самооцінку. Це вміння відчувати свій внутрішній світ, усвідомлювати самого/саму себе, обирати можливий спосіб своєї поведінки, діяти гнучко за ситуацією, бути відкритим/відкритою бути собою та бути в гармонії із собою.

Кожна людина щодня у процесі спілкування та співпраці опиняється перед вибором, як їй діяти, якими принципами керуватися, чому надати перевагу. Здійснюючи вибір, людина керується певними життєвими цінностями, які служать своєрідними маркерами й дороговказами життєвого шляху. Життя людини є гармонійним і змістовним, якщо воно відповідає набору цінностей особистості.

Життєві цінності поділяють на матеріальні й духовні. Матеріальні цінності, іноді ще їх називають благами, задовольняють повсякденне життя й потреби людини. До них належать їжа, житло, техніка, засоби пересування, засоби праці й творчості тощо. Духовні цінності включають моральні вимоги, норми та принципи, ідеали, а також естетичні почуття прекрасного. Вони містять поняття добра, любові, справедливості, честі, гідності, обов’язку, краси, гармонії.

Ідеї для дослідження

Попрацюйте в малих групах. Ознайомтеся з переліком цінностей. Виберіть з них спочатку десять, потім п’ять найважливіших цінностей і пронумеруйте їх за ступенем значущості від 5 до 1. Далі на трьох окремих аркушах паперу напишіть по одній цінності з цих п’яти, які ви обрали як найважливіші. Потім оберіть одну цінність, яка є найбільш значимою. Ознайомте інші групи зі своїми результатами. Аргументуйте, чому ви не надали переваги певним цінностям, чому найважливішу цінність обрали саме таку і що ця цінність значить для вас.

Цінність

Виберіть 10 цінностей, особливо важливих для вас

З вибраних цінностей виберіть п’ять

Пронумеруйте їх за ступенем значимості

1

Свобода

     

2

Самоповага

     

3

Довіра

     

4

Терпимість

     

5

Сила

     

6

Вірність

     

7

Любов

     

8

Здоровий глузд

     

9

Надія

     

10

Честь

     

11

Гідність

     

12

Незалежність

     

13

Розум

     

14

Совість

     

15

Дружба

     

16

Чесність

     

17

Здоров’я

     

18

Гармонія в сім’ї

     

19

Воля

     

20

Ризик

     

21

Краса

     

22

Віра

     

23

Добро

     

24

Багатство

     

25

Гуманізм

     

26

Добробут

     

27

Відповідальність

     

28

Досягнення мети

     

29

Освіта

     

30

Толерантність

     

Кожна людина, обираючи для себе життєві цінності, керується власними мотивами, внутрішніми установками, які залежать від середовища існування, системи виховання та світогляду. Дуже важливо, щоб людина визначилася, що є найголовнішим для неї, які в неї бажання і прагнення, і відповідно до цього розставила свої пріоритети. Залежно від пріоритетів людини змінюється і набір її цінностей. Отже, цінності й пріоритети людини взаємопов’язані, але вони мають змінний характер.

Визначення пріоритетів допомагає реалізувати себе, ставити цілі й завдання власного життя, визначати кроки їх досягнення. Для цього необхідно поставити собі питання: «Чого я хочу від життя?», «Ким я хочу стати?», «Чого я хочу досягнути? ». Відповіді на ці питання допоможуть правильно розставити короткочасні та довгострокові пріоритети. Головне — прислухатися до себе, приймати власні рішення, не піддаватися впливу інших — вибір людини має залежати лише від неї. Однак існують ризики у виборі пріоритетів: якщо їх буде забагато, то вони можуть бути недосяжними. Потрібно чітко формулювати мету, зосереджуватися на головному та відкидати другорядне.

Прокоментуйте філософські думки

Вітайте зміни, але не втрачайте свої цінності.

Далай-лама 14

Пам’ятник Маленькому принцу в Дніпрі

Прибрався сам — прибери свою планету.

Наповнюй душу світлом, а серце — теплом.

Тримай в чистоті свою душу.

Будь вірним у дружбі й любові.

Не залишайся осторонь того, що відбувається у світі.

Не будь байдужим до зла.

Ти назавжди береш на себе відповідальність за того, кого приручив.

Антуан де Сент-Екзюпері

Згідно з дослідженнями соціологічної науки, цінність здоров’я є в пріоритеті абсолютної більшості людей у всіх вікових групах. Саме стан здоров’я визначає рівень можливостей людини до пошуку сенсу життя, повноцінного розвитку особистості, розкриття її духовно-творчого потенціалу. Відсутність здоров’я, його втрата знижує якість життя особистості, погіршує її гармонійне існування.

У преамбулі статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я записано: «Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад». Таке визначення є найбільш чітким, зрозумілим, повним, оскільки воно пов’язане з біологічними, соціальними та психологічними аспектами даної проблеми.

Яскрава особистість

Микола АМОСОВ (1913—2002) — український лікар, учений у галузі медицини та біокібернетики, громадський діяч, видатний хірург, який одним з перших почав проводити операції на серці. На його рахунку — тисячі врятованих життів. Він першим здійснив протезування мітрального клапана серця. Нині діє Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова, заснований ним ще в 1955 р. Завдяки власним науковим розробкам Інститут входить до п’ятірки провідних Європейських центрів серцево-судинної хірургії.

Цитати Миколи Амосова про здоров’я:

Добути і зберегти своє здоров’я може тільки сама людина.

Поведінка є таким самим джерелом патології, як гени й середовище... Неправильна поведінка людей є більш частою причиною їхніх захворювань, аніж зовнішні дії чи слабкість природи людини.

Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні й значні. Замінити їх не можна нічим.

Яка основна думка наведених вище цитат М. Амосова? Чи погоджуєтеся ви з нею?

Здоров’я людини визначається як благо, позитивна цінність, суспільне багатство, фізичне, духовне, соціальне благополуччя, вид гармонії, закон існування та розвитку людини. Здоров’я є однією з умов досягнення людиною максимальних успіхів у галузі освіти, професійної діяльності, ефективності праці, позитивного ставлення до тих, хто поруч, і навколишнього середовища.

Рефлексія до засвоєного