Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Тема 2. Соціалізація особистості

§ 3 ПОНЯТТЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. ЕТАПИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

У своєму житті людина перебуває в постійних зв’язках і комунікації. Хтось більше впливає на неї, хтось менше, але кожен залишає свій певний відбиток. За статистикою, людина віком до тридцяти років знайома з понад 700 особами. Склавши перелік своїх знайомих, ви напевно здивуєтеся, адже кількість людей, яким ви потискали руку хоча б раз у житті, сягне більш як декілька сотень. У кожної людини ви чогось постійно навчаєтесь, навіть не усвідомлюючи цього. Таке навчання й визначає входження людини в культуру, тобто її соціалізацію.

Соціалізація — це процес засвоєння людиною певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють їй бути повноправним членом суспільства. Цей процес відзначається становленням особистості, поступовим засвоєнням нею вимог суспільства. Соціалізацією називають становлення власного «Я» шляхом набуття нею навичок адекватно реагувати на вимоги соціального середовища, навчання виконувати соціальні ролі й соціально взаємодіяти. Тобто саме соціалізація перетворює біологічного індивіда на соціальну істоту.

Бюро корисної інформації

Французький філософ Жан-Поль Сартр стверджував, що людина сама творить себе, сама конструює свою «сутність», тобто те, ким вона є, ким має бути й ким стане. Людина проектує та формує саму себе, тобто створює свою сутність, формує власне «Я». Процес і результат вибору особистістю своєї позиції, цілей і способів самоздійснення в конкретних обставинах життя є її самовизначенням. Людина вільна в самовизначенні, проте не може уникнути самого вибору. Це насамперед вироблення чи прийняття переконань, спираючись на які, людина укладає програму свого життя, свій життєвий проект. Вибір життєвої позиції людини залежить від того, у якому середовищі відбувається її розвиток, від ідеалів і цінностей, що панують у цьому середовищі.

Іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет характеризує життя як наш діалог з обставинами. Основними елементами життя є обставини, у яких ми перебуваємо, і рішення, які ми ухвалюємо. Отже, сутність людини не дається їй, вона створює її сама.

Думка якого філософа є для вас найближчою? Аргументуйте чому.

Люди пов’язані між собою не лише природними та родинними зв’язками, а й соціальними відносинами, зокрема такими, як виробничі, економічні, політичні, правові, моральні, релігійні, соціально-групові тощо. Соціальність є виявом людини і становить сукупність якостей, що постійно розвиваються та поступово перетворюють біологічну істоту на культурну людину. Поняття соціальності означає початок розуму, мислення, самопізнання й самосвідомості. Соціальність дозволяє людині виявляти індивідуальну творчість, еволюціонувати.

Соціалізація життя людини має етапи, або фази. Психолог Ерік Еріксон запропонував такий умовний поділ періодів соціалізації людини: немовля, раннє, дитинство, вік гри, шкільний вік, юність, молодість, дорослість, зрілий вік або старість.

Сальвадор Далі. Три віки людини

Федір Кричевський. Три віки

Ідеї для дослідження

Чи погоджуєтеся ви з класифікацією етапів людського життя, що визначив Е. Еріксон? Запропонуйте власну систему.

Прокоментуйте репродукції картини (с. 16), й доберіть інші схожі за змістом витвори світового та вітчизняного мистецтва. Спробуйте зробити візуалізацію для класифікації Е. Еріксона.

Зрозуміло, що кожному вікові відповідають свої інститути соціалізації. У різні періоди життя це можуть бути сім’я, дитячий садок, школа, інші освітні заклади, трудовий колектив. Соціологія визнає, що люди невдало виконують здебільшого ті соціальні ролі, змісту яких не приймають або які не хочуть виконувати.

Питання для обміркування

Назвіть, хто для вас є успішною людиною. чому ви вважаєте її успішною? Які риси успішної людини ви виділяєте й що потрібно для того, щоб їх сформувати?

Тож якби людина «була сама собою», то виконувати неприйнятні ролі їй би не доводилося, тим більше — прилаштовуватися до них. Вона «сиділа б тоді у своїх санях» і «почувалася у своїй тарілці». Життєвого успіху досягає той, хто використовує свій потенціал, постійно розвивається та вдосконалюється.

Рефлексія до засвоєного