Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

§ 2 ІДЕНТИЧНІСТЬ. ФОРМУВАННЯ САМОІДЕНТИЧНОСТІ. ОСОБИСТА ГІДНІСТЬ І СОВІСТЬ

Питання для обміркування

Як ви розумієте термін «ідентичність»?

Однією з найсуттєвіших характеристик людини є ідентичність, що розглядається як ядро особистості, пов’язана з усвідомленням власного «Я», власної унікальності, індивідуальності та неповторності.

Ідентичність людини ґрунтується на її самосвідомості. Розрізнюють особистісну і соціальну ідентичності. Особистісна ідентичність складається із зовнішньої індивідуальності, темпераменту, задатків, індивідуальної неповторності, що формуються життєвим досвідом, розумовими здібностями та можливостями. Також вона залежить від власних мотивів і переконань, цінностей та інтересів, потреб, почуттів, бажань, бачення майбутнього. Соціальна ідентичність визначається як ототожнення себе з іншими членами суспільства й суспільними групами, прийняття на себе певних соціальних ролей. Соціальна ідентичність формується під впливом мовної, культурної, етнічної, релігійної, расової приналежності.

Кожна людина водночас має низку соціальних ідентичностей. Наприклад: українка/українець, учень/учениця, син/донька, брат/сестра, онук/онука, хлопець/дівчина, мати/батько, футбольний фанат/фанатка тощо.

Бюро корисної інформації

Американський соціолог Чед Гордон запропонував п’ять видів ідентичності:

1) статева ідентичність — гендерна ідентифікація людини; 2) етнічна ідентичність — ідентифікація людини як члена расової, релігійної, національної спільноти або мовної групи, субкультури тощо; 3) ідентичність членства, яка базується на участі людини в різних суспільних групах та організаціях — формальних і неформальних; 4) політична ідентичність — ідентифікація людини з певною політичною групою (ліберал, демократ, радикал тощо); 5) ідентичність за родом занять — ідентифікація людини з певними видами трудової діяльності як у домашньому господарстві, так і поза ним.

Джерело: Gordon Ch. Development of evaluated role identities // Annual Review of Sociology. — 1976. — V. 2. — P. 405—433. // http://www.cufef.univ-avignon.fr/ documents/txt/gordon_DERI.pdf

Поясніть, як ви розумієте кожну із запропонованих ідентичностей. який зміст ви в них укладаєте?

Ідеї для дослідження

Працюємо в парах: кожен/кожна учасник/учасниця пари описує одне одного, зазначаючи риси його/її ідентичності. Далі обговоріть, які ваші характеристики розкриті, а які — ні. Чому вам вдалося розкрити не всі характеристики?

Стало зрозуміло, що не всі наші ідентичності є відкритими. Часто ми сприймаємо інших й інші сприймають нас через припущення, які базуються на особистому досвіді та системі цінностей або на основі спостережень одні за одними. Таким чином ми характеризуємо людину на основі рис і якостей, які ми бачимо. Це є явні ідентичності. Але кожна особистість також має приховані ідентичності, які розкриваються у процесі зближення та спілкування. Пізнання прихованих ідентичностей сприяє розвитку довіри і взаєморозуміння між людьми.

Психолог Ерік Еріксон вважає, що процеси формування ідентичності особистості залежать від того, як ти судиш про інших та як інші судять про тебе. Щоб виробити цілісне відчуття ідентичності, треба одночасно враховувати свої судження та судження інших людей.

Розуміння власної ідентичності допомагає людині краще розібратися в собі, у своїх вподобаннях та приналежності до певної групи. Наша ідентичність є основою розуміння світу, формує принципи поведінки, визначає наші мету та цілі, впливає на прийняття рішень. Розуміння самоідентичності є основою для особистісного розвитку. Основними принципами самоідентичності є свобода особистості, взаємотолерантність і відповідальність, яка надає можливість кожній людині розвивати власну особистість незалежно від походження.

Формування самоідентичності починається з визначення власної позиції, — відповідаючи на запитання: «Хто я насправді?», «Що я маю робити, чого — не маю?», «Що правильно, а що неправильно?», «Як я можу прийняти рішення?», «Якими засадами я маю керуватися?». Для того щоб визначити власну позицію, необхідно розвивати здатність робити вибір.

Ідеї для дослідження

Прочитайте ситуацію: Оксана — учениця 10 класу, капітан команди з волейболу, найкращий гравець збірної. Вона все життя мріяла відвідати Диснейленд у Парижі. Одного дня батьки дівчини прийшли з роботи й повідомили радісну новину. Вони їдуть у відрядження до Парижа й мають можливість взяти її із собою. Поїздку заплановано через тиждень з понеділка по четвер. Оксана зразу дуже зраділа, але швидко радість змінилася переживаннями. Саме в ці дні проходять фінальні ігри міського волейбольного турніру, де її команда змагається за перше місце. Оксана стоїть перед вибором: здійснити свою давню мрію чи підтримати команду?

Уявіть себе на місці Оксани. Як би вчинили ви? Що спонукало вас зробити саме такий вибір? На які аргументи ви спиралися? Як може вплинути ваш вибір на життя інших людей і навпаки? Хто може впливати на ваш вибір?

Отже, ми переконалися, що самоідентичність характеризується цілями, цінностями, здібностями, ідеалами, потребами й іншими індивідуальними особливостями людини та сприяє розвитку самоповаги. Усвідомлення самоідентичності може стати джерелом конфліктів, непорозумінь або ж сприяти діалогу та досягненню компромісу.

Наша ідентичність має змінний характер, вона не є сталою, а розвивається протягом усього життя в процесі спілкування, навчання, взаємовідносин. Ідентичність залежить від особистого вибору. Ми робимо свій вибір, спираючись на власний досвід, особисту гідність і совість.

Прокоментуйте філософські думки

Для мене совість означає більше, ніж розмови всіх!

Цицерон, давньоримський політичний діяч, філософ

Совість — це закон, який живе в нас самих.

Іммануїл Кант, німецький філософ ХVІІІ ст.

Совість — це наш внутрішній суддя.

Поль Анрі Гольбах, французький філософ ХVІІІ ст.

Наша совість — суддя непогрішний, поки ми не вбили її.

Оноре де Бальзак, французький письменник ХVІІІ ст.

Від яких факторів залежить формування совісті?

Гідність і совість — це моральні якості людини, які стали загальнолюдськими цінностями. Людина сама регулює свої дії та вчинки, незалежно від зовнішніх факторів впливу, керуючись внутрішніми установками. Така людина глибоко усвідомлює саму себе, а свої вчинки свідомо підпорядковує нормам моралі та вимогам людяності, вона співпереживає, співчуває, співрадіє.

Совість — характерне для людини психологічне явище. Це усвідомлення особистістю своїх обов’язків і відповідальності перед людьми. Це самооцінка й самоконтроль власної поведінки. Совість є внутрішнім регулятором людських вчинків.

Совісті обов’язково притаманний вольовий момент. Совість велить, змушує робити певним чином і тим самим надає певну цінність судженням і почуттям. Совість регулює всі напрями поведінки, особливо в суперечливих людських ситуаціях, у процесі внутрішньої боротьби між добрими і злими намірами, мотивами, цілями. Совість не виникає раптово й не зникає безслідно, а поступово формується в процесі життя й діяльності людини, прогресуючи чи деградуючи.

Питання для обміркування

Що означає для вас поняття «бути гідним»?

Гідність належить людині від народження, вона не відчужується й не передається, не залежить від матеріального та психічного стану, це як свого роду «кредит довіри», який дає людині можливість розвиватися і вдосконалюватися. Особиста гідність вимірюється позитивними характеристиками, як-от щирість, відданість, хоробрість, відповідальність, доброзичливість, помірність, уважність тощо. Вона визначає статус людини у суспільстві, соціальний авторитет, що формується з роками у процесі співжиття й спілкування. Останнє може бути втрачене дуже легко, а зароблено неймовірними зусиллями та конкретними вчинками.

Ідеї для дослідження

Аби зерно гідності плодоносило в наших душах, треба обрати правильну життєву дорогу. Людина має зрозуміти, що прийшла в цей світ робити не все, що їй заманеться, а творити добро, й за кожен свій вчинок ми маємо відповідати. Лише за таких умов розквітатиме людська гідність.

Блаженніший Любомир Гузар, український релігійний діяч, патріарх-предстоятель Української греко-католицької церкви

Як ви розумієте цей вислів? Чи погоджуєтеся з думкою автора? Відповідь аргументуйте.

Особиста гідність є суспільно-моральною цінністю. Це те, що людина має, поважає й цінує в собі, вона є потребою позитивної самооцінки своїх вчинків, самоповаги та гордості за себе.

Поняття гідності дуже тісно взаємопов’язане з поняттям честі. За допомогою честі й гідності визначається моральність і окремої людини, і колективу, і суспільства загалом. Гідність — це моральне ставлення до самого/самої себе, внутрішнє визнання, самоповага, а честь — зовнішнє визнання, оцінка дій, діяльності людини з боку інших.

Значимість людини піднімається або зменшується залежно від того, наскільки моральні цінності стали для неї правилами, увійшли в її внутрішній світ. Людина, що володіє позитивними моральними якостями, стає цінністю в очах інших людей та своїх власних очах. На цих оцінках ґрунтується самосвідомість людини й визначається її ідентичність.

Рефлексія до засвоєного