Історія України. 7 клас

Узагальнення і тематичний контроль. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

1. Порівняйте (на вибір) політику Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Королівства Угорського, Московії, Кримського ханства щодо українських земель. Скористайтеся діаграмою Вена, де різні площини — це те, що відрізняє політику держав, а площина посередині — їхні спільні риси.

Діаграма Вена

2. Виконайте тестові завдання. Правильні відповіді запишіть у зошит.

1. Які українські землі перебували у складі Великого князівства Литовського наприкінці XV — на початку XVI ст.?

 • А Волинь, Галичина, Чернігово-Сіверщина
 • Б Західне Поділля, Галичина, Київщина
 • В Київщина, Волинь, Східне Поділля
 • Г Київщина, Західне Поділля, Чернігово-Сіверщина

2. Яка теза характеризує політику Ягайла Ольгердовича?

 • А зберігав традиційний устрій Великого князівства Литовського
 • Б протидіяв покатоличенню знаті, розширював права православних
 • В відновив ліквідовані удільні князівства в українських землях
 • Г уклав династійну унію з Польщею

3. Про події якого року йдеться у Київському літописі: «Того ж року бій був Костянтина Івановича Острозького з Москвою під Оршею, за Дніпром на Кропивні річці. І побив князь Москву»?

 • А 1514 р.
 • Б 1526 р.
 • В 1538 р.
 • Г 1541 р.

4. Коли правитель держави, територію якої заштриховано на карті, визнав васальну залежність від Османської імперії?

 • А 1401 р.
 • Б 1441 р.
 • В 1478 р.
 • Г 1502 р.

5. Магістрат — це

 • А об’‎єднання ремісників однієї професії.
 • Б орган міського самоврядування.
 • В голова міського самоврядування.
 • Г велике поміщицьке господарство.

6. Установіть хронологічну послідовність правління великих литовських князів.

 • А Казимир Ягайлович
 • Б Вітовт Кейстутович
 • В Сигізмунд Кейстутович
 • Г Свидригайло Ольгердович

7. Установіть відповідність між зображеннями пам’‎яток архітектури та їх назвами.

 • А Генуезька фортеця у Криму
 • Б Замок Паланок (Мукачівський замок)
 • В Замок Любарта (Луцький замок)
 • Г Хотинська фортеця
 • Д Ханський палац у Бахчисараї

8. Які твердження стосуються Кримського ханства?

 • 1) утворилося в 1440-х роках унаслідок відокремлення від Золотої Орди
 • 2) хани підкорили генуезькі портові міста-колонії південного узбережжя Криму та князівство Феодоро
 • 3) протягом XV-XVI ст. унаслідок завоювань перетворилося на імперію, володіння якої розмістилися на трьох континентах
 • 4) було основним експортером сільськогосподарської продукції на європейський ринок та до Нового Світу
 • 5) перебувало у васальній залежності від турецького султана, зобов’‎язувалося брати участь у його воєнних кампаніях
 • 6) влада належала ханам, які походили з ханського роду Ґереїв
 • 7) династія Ґереїв уклала союз із Королівством Польським

3. Визначте, про які події йдеться в уривках з історичних джерел.

«Ольгерд... пішов у похід в Дикі Поля проти татар. З ним вирушили також чотири його племінники, сини новогрудського князя Коріята, княжичі: Олександр, Костянтин, Юрій та Федір. І коли вони, минувши Канів і Черкаси, дійшли до урочища Сині Води, то побачили в полі велику татарську орду з трьома царками на чолі, поділену на три загони... Татари не змогли довго витримати лобового натиску Литви й почали відступати та втікати у розлогі степи. На побоїщі залишилися вбиті три їхні царки...» «Магнати і шляхта змусили юну королеву [Ядвігу] в державних інтересах Польщі відмовитися від нареченого з австрійського дому і вийти заміж за литовського князя Ягайла...»

«...а гетману його, видатному князю Костянтину Івановичу Острозькому дай Боже здоров’‎я і щастя вперед ліпше як нині; побив силу велику московську, щоб так побивав сильну рать татарську, проливаючи кров їхню бусурманську».

4. Визначте, які найважливіші зміни впливали на розвиток українських земель у XIV-XV ст.