Історія України. 7 клас

§ 30. Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації

Які досягнення русько-українського суспільства ви вважаєте найважливішими для розвитку українських земель у майбутньому?

Українська культура формувалася під впливом одночасно східної та європейської традицій. Тож доба середньовіччя — особливий період. Адже завдяки політичним та економічним процесам руські землі цікавили найрозвиненіші держави того часу.

Розгляньте фото реконструкції середньовічного Києва. Чому велику кількість храмів у столиці вважали ознакою могутності держави?

Київ за часів Ярослава Мудрого. Реконструкція-діорама в Музеї історії України

Єпископ Тітмар Мерзебурзький був вражений величчю середньовічного Києва. Він писав, що у столиці королівства (саме так він називав Руську землю) — понад чотириста церков і люду незчисленна сила, що то місто велике і сильне.

Поміркуйте, як розвиток Русі-України залежав від релігійного фактора.

Руський культурний простір формувався під впливом християнської традиції. Але це не означає, що середньовічна культура сучасних українських земель копіювала здобутки візантійських чи болгарських культур. Досягнення інших народів стимулювали розвиток власного творчого потенціалу. Так, учений-енциклопедист Михайло Максимович наголошував на унікальності «Повісті минулих літ», «Слова о полку Ігоревім» і «Слова» Кирила Турівського.

Чи погоджуєтеся від з думкою Михайла Максимовича? Аргументуйте свою відповідь.

Візантійські письменники зауважували, що у жителів руських земель розвивалося народовладдя. Так, Прокопій писав, що «тут з давніх часів живуть так, що порядкує громада, і для того всі справи, чи щасливі, чи лихі, йдуть до громади».

Поміркуйте, про який спосіб вирішення суспільних справ ідеться. Як змінювалося політичне життя Русі-України з часом?

Справжнім проривом у тогочасній юриспруденції стала «Руська правда» Ярослава Мудрого, адже цим законом князь замінив смертну кару штрафами. «Руська правда» мала значний вплив на всі правові пам’‎ятки литовсько-руської доби, зокрема на «Судебник» Казимира Ягеллончика 1468 р. і Литовські статути 1529, 1566 та 1588 рр. Дослідники вважають, що деякі норми «Руської правди» використав у польських статутах король Казимир Великий.

Про що свідчить тривале використання правових норм, які виникли за часів Русі-України?

Русичі уславилися, окрім іншого, й у морських походах проти Візантії, і в боротьбі з кочовиками. Увесь тогочасний світ вважав руське військо потужною силою. Учені особливо високо оцінюють галицько-волинське військо. Його лінійна піхота не боялася кавалерійських атак і лучників. У 1257 р. саме піхотинці стримали атаку важкої монгольської кінноти під стінами Володимира. Об’‎єднане галицько-волинське військо з ополченням у часи Данила Романовича могло виставити до тридцяти тисяч польової раті. У XIII ст. більшого війська не мав жоден князь.

У домонгольський період коні у війську не мали спеціального захисту. Данило Романович першим запровадив такі нововведення. За Лева Даниловича шкіряні «кояри» повністю захищали круп коня, а «личини» — голову тварини.

Які військові перемоги русичів позитивно вплинули на розвиток сучасних українських земель? Чому військової могутності тогочасних правителів не вистачило, аби зупинити наступ монголів?

Особливості суспільного життя Русі-України

Давньоруська держава у своєму розвитку суттєво змінювалася. Так, у IX — більшій частині X ст. значний вплив на владу князя мала військова дружина. Дружинники управляли державою, збирали данину й чинили суд на місцях. А вже за часів Володимира Великого і Ярослава Мудрого сформувалася одноосібна монархія, і на місцях замість племінних вождів сиділи князівські посадники — сини великого князя та його бояри. Це єдиновладдя значною мірою трималося на особистих талантах Володимира і Ярослава, адже це були сильні й авторитетні князі. Та й величезна територія держави ще не була освоєна повністю. Князі-наступники не могли впоратися зі складними завданнями, тому утворили тріумвірат Ярославичів.

Пригадайте, хто із синів Ярослава входив до тріумвірату. Які інші союзи між князями мали значний вплив на розвиток руських земель?

Тимчасове посилення князівської влади за Володимира Мономаха і Мстислава Володимировича не вирішило політичних проблем Русі-України. Князі на місцях прагнули більших повноважень, тож дедалі частіше виявляли непокору київському князеві.

Який спосіб подолання князівських усобиць зображено на ілюстрації? Чи був цей спосіб ефективним? Чому?

О. Ківшенко. Народу читають «Руську правду» при великому князі Ярославі. 1880

У реальному політичному житті Русі-України було багато суперечностей. Як-от усередині правлячої верхівки. Однак практика князівських з’‎їздів свідчила про постійне прагнення подолання конфліктів.

Яка суспільна верства мала значний вплив на політичне життя руських земель?

Майже вся історія Галичини XII-XIII ст. є відображенням непримиримих протиріч між князівською владою і боярською опозицією. Місцеву знать цікавила лише її вотчина, а посилення князя загрожувало могутності тодішніх місцевих «олігархів». Тому галицьке боярство плело інтриги та намагалося усіляко послабити владу князя.

Чому бояри діяли виключно у власних інтересах, ігноруючи державні?

Із поширенням влади Великого князівства Литовського та Королівства Польського суспільне життя на українських землях зазнало певних змін.

Український історик Микола Котляр вважає, що запровадження магдебурзького права в Києві наприкінці XV ст. слід розглядати значною мірою як вияв давньоруської традиції самоврядування і наслідок прагнення містян зберегти свої вольності.

Чи погоджуєтеся ви з висновками історика? Наведіть факти на підтвердження або спростування його думки.

Вплив Русі-України на розвиток європейської цивілізації

Пригадайте ознаки цивілізації.

Русь-Україна була однією з наймогутніших держав свого часу. Вона значно впливала на розвиток європейської цивілізації.

Розгляньте схему. Наведіть приклади, які проілюструють вплив Русі-України на розвиток європейської цивілізації.

Русичі стримували натиск кочових народів — вони формували форпост між степом і осередками цивілізації. Зовнішньополітична діяльність Русі-України впливала на політичні події та міжнародні відносини в Європі й Азії, на Близькому Сході. Розвивалися політичні, економічні, династичні зв’‎язки із Францією, Швецією, Англією, Польщею, Угорщиною, Норвегією, Візантією. Народ Русі-України і Королівства Руського створив багату, самобутню і на той час високу матеріальну й духовну культуру, яка увібрала західні та східні впливи і збагатила світову культурну спадщину.

Практична робота

1. Заповніть таблицю.

Важливі події та явища

Європа

Русь-Україна

У політичному житті

У розвитку господарства

У культурній сфері

2. Визначте, що спільного і чим різнилися загальноєвропейські процеси та розвиток українських земель у середньовіччі.

3. Чи погоджуєтеся ви з думкою Михайла Грушевського, що «Київська Русь [Русь-Україна] є першою формою української державності»?

Творимо

Намалюйте герб Русі-України і поясніть, які деталі і чому ви на ньому зобразили.

Пригадайте, які постери чи інфографіку ви створили під час вивчення курсу історії України у 7 класі. Об'єднайтеся у пари і разом попрацюйте над колажем (поєднання різних ілюстрацій, матеріалів і фактур), постером чи інфографікою, які б демонстрували особливості розвитку українських земель протягом V-XV ст. Презентуйте свою роботу однокласникам/однокласницям.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст